Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε τρεις εβδομάδες για να συζητήσει, να σχεδιάσει και να εκτελέσει τα εποπτικά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Εποπτικό Συμβούλιο

Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο σχέδια αποφάσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας μη διατύπωσης αντίρρησης.

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

Σύνθεση

  • Πρόεδρος (πενταετής θητεία, μη ανανεώσιμη)
  • Αντιπρόεδρος (επιλέγεται μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ)
  • Τέσσερις εκπρόσωποι της ΕΚΤ
  • Εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών

Εάν η εθνική εποπτική αρχή που έχει οριστεί από το κράτος μέλος δεν είναι η εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ), ο εκπρόσωπος της αρμόδιας αρχής μπορεί να συνοδεύεται από εκπρόσωπο της αντίστοιχης ΕθνΚΤ. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι εκπρόσωποι θα διαθέτουν από κοινού μία ψήφο για τους σκοπούς της ψηφοφορίας.

Μέλη

Claudia Buch

Πρόεδρος

Frank Elderson

Αντιπρόεδρος

Edouard Fernandez-Bollo

Εκπρόσωπος της ΕΚΤ

Kerstin af Jochnick

Εκπρόσωπος της ΕΚΤ

Elizabeth McCaul

Εκπρόσωπος της ΕΚΤ

Anneli Tuominen

Εκπρόσωπος της ΕΚΤ

Tom Dechaene

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Radoslav Milenkov

Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας)

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Burkhard Balz

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Eesti Pank

Sharon Donnery

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Χριστίνα Παπακωνσταντίνου

Τράπεζα της Ελλάδος

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Banque de France

Tomislav Ćorić

Hrvatska narodna banka

Alessandra Perrazzelli

Banca d'Italia

Γιώργος Ιωάννου

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Simonas Krėpšta

Lietuvos bankas

Santa Purgaile

Latvijas Banka

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Michelle Mizzi Buontempo

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Steven Maijoor

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Rui Pinto

Banco de Portugal

Primož Dolenc

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Tero Kurenmaa

Finanssivalvonta

Päivi Tissari

Suomen Pankki - Finlands Bank

Διευθύνουσα Επιτροπή

Η Διευθύνουσα Επιτροπή υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Εποπτικού Συμβουλίου και προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του.

Σύνθεση

  • Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
  • Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
  • Ένας εκπρόσωπος της ΕΚΤ
  • Πέντε εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών

Οι πέντε εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών διορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο για ένα έτος βάσει συστήματος εκ περιτροπής που διασφαλίζει την ισότιμη εκπροσώπηση των χωρών.

Μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής
Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Claudia Buch
Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Frank Elderson
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ Anneli Tuominen
Βέλγιο Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Γερμανία Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Ιταλία Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia)
Κύπρος Γεώργιος Ιωάννου (Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου)
Φινλανδία Tero Kurenmaa (Finanssivalvonta)
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων