Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontaelin

Kolmen viikon välein kokoontuva valvontaelin vastaa EKP:n pankkivalvontatehtävien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Valvontaelin esittää EKP:n neuvostolle päätösluonnoksia, jotka hyväksytään noudattaen ns. vastustamattajättämismenettelyä.

EKP:n neuvosto

Kokoonpano

  • puheenjohtaja (viisivuotinen toimikausi, jota ei voida uusia)
  • varapuheenjohtaja (EKP:n johtokunnan jäsen)
  • neljä EKP:n edustajaa
  • kansallisten valvontaviranomaisten edustajat

Jos kansallisena valvontaviranomaisena toimii jokin muu kuin kansallinen keskuspankki, kansallisen keskuspankin edustaja voi olla mukana valvontaelimessä kansallisen valvontaviranomaisen edustajan ohella. Tällöin kunkin maan edustajilla on äänestysmenettelyssä yksi yhteinen ääni.

Jäsenet

Andrea Enria

Puheenjohtaja

Frank Elderson

Varapuheenjohtaja

Edouard Fernandez-Bollo

EKP:n edustaja

Kerstin af Jochnick

EKP:n edustaja

Elizabeth McCaul

EKP:n edustaja

Anneli Tuominen

EKP:n edustaja (aloittaa myöhemmin)

Tom Dechaene

Belgian keskuspankki

Radoslav Milenkov

Bulgarian keskuspankki

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Saksan keskuspankki

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Viron keskuspankki

 

Irlannin keskuspankki

Ilias Plaskovitis

Kreikan keskuspankki

Margarita Delgado

Espanjan keskuspankki

Denis Beau

Ranskan keskuspankki

Renata Samodol

Kroatian keskuspankki

Alessandra Perrazzelli

Italian keskuspankki

George Ioannou

Kyproksen keskuspankki

Simonas Krėpšta

Liettuan keskuspankki

Kristīne Černaja-Mežmale

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Māris Kālis

Latvian keskuspankki

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Luxemburgin keskuspankki

Joseph Gavin

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Maltan keskuspankki

Steven Maijoor

Alankomaiden keskuspankki

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Itävallan keskuspankki

Ana Paula Serra

Portugalin keskuspankki

Irena Vodopivec Jean

Slovenian keskuspankki

Vladimír Dvořáček

Slovakian keskuspankki

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Päivi Tissari

Suomen Pankki

Ohjauskomitea

Ohjauskomitea tukee valvontaelintä sen toiminnassa ja valmistelee sen kokoukset.

Kokoonpano

  • valvontaelimen puheenjohtaja
  • valvontaelimen varapuheenjohtaja
  • EKP:n edustaja
  • viisi kansallisten valvontaviranomaisten edustajaa

Valvontaelin nimittää kansallisten valvontaviranomaisten edustajat vuodeksi. Käytössä olevan vuorottelujärjestelmän tarkoitus on taata kaikille maille tasapuolinen mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.

Ohjauskomitean jäsenet
Valvontaelimen puheenjohtaja Andrea Enria
Valvontaelimen varapuheenjohtaja Frank Elderson
EKP:n edustaja Kerstin af Jochnick
Belgia Tom Dechaene (Belgian keskuspankki)
Bulgaria Radoslav Milenkov (Bulgarian keskuspankki)
Irlanti   (Irlannin keskuspankki)
Ranska Denis Beau (Ranskan keskuspankki)
Italia Alessandra Perrazzelli (Italian keskuspankki)

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut