Tilsynsrådet

Tilsynsrådet mødes hver tredje uge for at drøfte, planlægge og udføre ECB's tilsynsopgaver.


Tilsynsrådet (21. februar 2019)

Tilsynsrådet stiller forslag til Styrelsesrådet om udkast til afgørelser i henhold til ikke-indsigelsesproceduren.

ECB's styrelsesråd

Sammensætning

  • Formand (udnævnt for en periode på fem år, der ikke kan fornys)
  • Næstformand (valgt blandt medlemmerne af ECB's direktion).
  • fire ECB-repræsentanter
  • repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder

Hvis den nationale tilsynsmyndighed, som er udpeget af en deltagende medlemsstat, ikke er en national centralbank, kan repræsentanten for den kompetente myndighed ledsages af en repræsentant fra den nationale centralbank. I så fald betragtes de to repræsentanter som ét medlem i forbindelse med afstemningsproceduren.

Medlemmer

Andrea Enria

Andrea Enria

Formand

Curriculum vitae
 

 

Næstformand

Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

ECB-repræsentant

Curriculum vitae
Edouard Fernandez-Bollo

Edouard Fernandez-Bollo

Tiltrædende ECB-repræsentant

Kerstin af Jochnick

Kerstin af Jochnick

Tiltrædende ECB-repræsentant

Elizabeth McCaul

Elizabeth McCaul

Tiltrædende ECB-repræsentant

Tom Dechaene

Tom Dechaene

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Felix Hufeld

Felix Hufeld

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Madis Müller

 

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Ilias Plaskovitis

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Denis Beau

Banque de France

Alessandra Perrazzelli

Alessandra Perrazzelli

Banca d'Italia

 

Central Bank of Cyprus

Vytautas Valvonis

Vytautas Valvonis

Lietuvos bankas

Pēters Putniņš

Kristīne Černaja-Mežmale

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Zoja Razmusa

Zoja Razmusa

Latvijas Banka

Claude Wampach

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Catherine Galea

Catherine Galea

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Frank Elderson

Frank Elderson

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Elisa Ferreira

Elisa Ferreira

Banco de Portugal

Irena Vodopivec Jean

Irena Vodopivec Jean

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Mervi Toivanen

Päivi Tissari

Suomen Pankki – Finlands Bank

Styringsudvalget

Styringsudvalget understøtter Tilsynsrådets aktiviteter og forbereder dets møder.

Sammensætning

  • Tilsynsrådets formand
  • Tilsynsrådets næstformand
  • én ECB-repræsentant
  • fem repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder

De fem repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder udnævnes af Tilsynsrådet for ét år på grundlag af et rotationssystem, der sikrer en retfærdig landerepræsentation.

Styringsudvalgets medlemmer
Tilsynsrådets formand Andrea Enria
Tilsynsrådets næstformand Ledig post
ECB-repræsentant Pentti Hakkarainen
Frankrig Denis Beau (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
Holland Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Luxembourg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Østrig Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Slovenien Irena Vodopivec Jean (Banka Slovenije)