Tilsynsrådet

Tilsynsrådet mødes to gange om måneden for at drøfte, planlægge og udføre ECB's tilsynsopgaver.

Tilsynsrådet (pr. 9. marts 2017)

Det stiller forslag om udkast til afgørelse til Styrelsesrådet i henhold til ikke-indsigelsesproceduren.

ECB's styrelsesråd

Sammensætning

  • Formand (udnævnt for en periode på fem år, der ikke kan fornys)
  • Næstformand (valgt blandt medlemmerne af ECB's direktion)
  • fire ECB-repræsentanter
  • repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder

Hvis den nationale tilsynsmyndighed, som er udpeget af den deltagende medlemsstat, ikke er en national centralbank, kan repræsentanten for den kompetente myndighed ledsages af en repræsentant fra den nationale centralbank. I så fald betragtes de to repræsentanter som ét medlem i forbindelse med afstemningsproceduren.

Medlemmer

Danièle Nouy

Danièle Nouy

Formand for ECB's tilsynsråd

Curriculum vitae
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

Medlem af ECB's direktion og næstformand for ECB's tilsynsråd

Curriculum vitae

Ignazio Angeloni

Ignazio Angeloni

Medlem af ECB's tilsynsråd

Curriculum vitae
Julie Dickson

Julie Dickson

Medlem af ECB's tilsynsråd

Curriculum vitae
Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

Medlem af ECB's tilsynsråd

Curriculum vitae
Mathias Dewatripont

Mathias Dewatripont

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Felix Hufeld

Felix Hufeld

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Andreas Dombret

Andreas Dombret

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Madis Müller

Madis Müller

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Javier Alonso

Javier Alonso

Banco de España

Robert Ophèle

Robert Ophèle

Banque de France

Fabio Panetta

Fabio Panetta

Banca d'Italia

Yiangos Demetriou

Yiangos Demetriou

Central Bank of Cyprus

Vytautas Valvonis

Vytautas Valvonis

Lietuvos bankas

Pēters Putniņš

Pēters Putniņš

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Zoja Razmusa

Zoja Razmusa

Latvijas Banka

Claude Simon

Claude Simon

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Norbert Goffinet

Norbert Goffinet

Banque centrale du Luxembourg

Karol Gabarretta

Karol Gabarretta

Malta Financial Services Authority

Alexander Demarco

Alexander Demarco

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Jan Sijbrand

Jan Sijbrand

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Finanzmarktaufsicht

Andreas Ittner

Andreas Ittner

Oesterreichische Nationalbank

Elisa Ferreira

Elisa Ferreira

Banco de Portugal

Primož Dolenc

Primož Dolenc

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Olli Rehn

Olli Rehn

Suomen Pankki - Finlands Bank

Styringsudvalget

Styringsudvalget støtter Tilsynsrådet i dets aktiviteter og forbereder dets møder.

Sammensætning

  • Tilsynsrådets formand
  • Tilsynsrådets næstformand
  • én ECB-repræsentant
  • fem repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder

De fem repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder udnævnes af Tilsynsrådet for ét år på grundlag af et rotationssystem, der sikrer en retfærdig landerepræsentation.

Styringsudvalgets medlemmer
Tilsynsrådets formand Danièle Nouy
Tilsynsrådets næstformand Sabine Lautenschläger
ECB-repræsentant Ignazio Angeloni
Tyskland Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Holland Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank)
Østrig Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Portugal Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Letland Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)