SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Tilsynsrådet

Tilsynsrådet mødes hver tredje uge for at drøfte, planlægge og udføre ECB's tilsynsopgaver.

Det stiller forslag til Styrelsesrådet om udkast til afgørelser i henhold til ikke-indsigelsesproceduren.

ECB's styrelsesråd

Sammensætning

  • Formand (udnævnt for en periode på fem år, der ikke kan fornys)
  • Næstformand (valgt blandt medlemmerne af ECB's direktion)
  • fire ECB-repræsentanter
  • repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder

Hvis den nationale tilsynsmyndighed, som er udpeget af en deltagende medlemsstat, ikke er en national centralbank, kan repræsentanten for den kompetente myndighed ledsages af en repræsentant fra den nationale centralbank. I så fald betragtes de to repræsentanter som ét medlem i forbindelse med afstemningsproceduren.

Medlemmer

Andrea Enria

Formand

Frank Elderson

Næstformand

Edouard Fernandez-Bollo

ECB-repræsentant

Kerstin af Jochnick

ECB-repræsentant

Elizabeth McCaul

ECB-repræsentant

Anneli Tuominen

ECB-repræsentant (endnu ikke tiltrådt)

Tom Dechaene

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Radoslav Milenkov

(Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank))

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Eesti Pank

 

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Banque de France

Renata Samodol

Hrvatska narodna banka

Alessandra Perrazzelli

Banca d'Italia

George Ioannou

Central Bank of Cyprus

Simonas Krėpšta

Lietuvos bankas

Kristīne Černaja-Mežmale

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Māris Kālis

Latvijas Banka

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Joseph Gavin

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Steven Maijoor

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Ana Paula Serra

Banco de Portugal

Irena Vodopivec Jean

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Päivi Tissari

Suomen Pankki – Finlands Bank

Styringsudvalget

Styringsudvalget understøtter Tilsynsrådets aktiviteter og forbereder dets møder.

Sammensætning

  • Tilsynsrådets formand
  • Tilsynsrådets næstformand
  • én ECB-repræsentant
  • fem repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder

De fem repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder udnævnes af Tilsynsrådet for ét år på grundlag af et rotationssystem, der sikrer en retfærdig landerepræsentation.

Styringsudvalgets medlemmer
Tilsynsrådets formand Andrea Enria
Tilsynsrådets næstformand Frank Elderson
ECB-repræsentant Kerstin af Jochnick
Belgien Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Bulgarien Radoslav Milenkov (Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank))
Irland   (Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland)
Frankrig Denis Beau (Banque de France)
Italien Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia)

Alle sider i dette afsnit