Menu

Priežiūros valdyba

Priežiūros valdybos posėdžiai vyksta kas tris savaites. Juose aptariami, planuojami ir vykdomi ECB priežiūros uždaviniai.

Priežiūros valdyba pagal neprieštaravimo tvarką teikia sprendimų projektus Valdančiajai tarybai.

ECB valdančioji taryba

Sudėtis:

  • pirmininkas (skiriamas neatnaujinamai vienai penkerių metų kadencijai),
  • pirmininko pavaduotojas (renkamas iš ECB vykdomosios valdybos narių),
  • keturi ECB atstovai,
  • nacionalinių priežiūros institucijų atstovai.

Jei valstybės narės paskirta nacionalinė priežiūros institucija nėra nacionalinis centrinis bankas (NCB), kompetentingos institucijos atstovas gali dalyvauti Priežiūros valdybos posėdžiuose kartu su savo šalies NCB atstovu. Tokiu atveju abu atstovai balsuojant laikomi vienu nariu.

Nariai

Andrea Enria

Andrea Enria

pirmininkas

Gyvenimo aprašymas
Frank Elderson

Frank Elderson

pirmininko pavaduotojas

Gyvenimo aprašymas
Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

ECB atstovas

Gyvenimo aprašymas
Edouard Fernandez-Bollo

Edouard Fernandez-Bollo

ECB atstovas

Gyvenimo aprašymas
Kerstin af Jochnick

Kerstin af Jochnick

ECB atstovė

Gyvenimo aprašymas
Elizabeth McCaul

Elizabeth McCaul

ECB atstovė

Gyvenimo aprašymas
Tom Dechaene

Tom Dechaene

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Radoslav Milenkov

Radoslav Milenkov

Bulgarijos nacionalinis bankas

Mark Branson

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Veiko Tali

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Denis Beau

Banque de France

Renata Samodol

Renata Samodol

Hrvatska narodna banka

Alessandra Perrazzelli

Alessandra Perrazzelli

Banca d'Italia

George Ioannou

George Ioannou

Central Bank of Cyprus

Simonas Krėpšta

Simonas Krėpšta

Lietuvos bankas

Kristīne Černaja-Mežmale

Kristīne Černaja-Mežmale

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Māris Kālis

Māris Kālis

Latvijas Banka

Claude Wampach

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Joseph Gavin

Joseph Gavin

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Steven Maijoor

Steven Maijoor

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Ana Paula Serra

Ana Paula Serra

Banco de Portugal

Irena Vodopivec Jean

Irena Vodopivec Jean

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Mervi Toivanen

Päivi Tissari

Suomen Pankki – Finlands Bank

Iniciatyvinis komitetas

Iniciatyvinis komitetas talkina Priežiūros valdybai ir rengia jos posėdžius.

Sudėtis:

  • Priežiūros valdybos pirmininkas,
  • Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojas,
  • vienas ECB atstovas,
  • penki nacionalinių priežiūros institucijų atstovai.

Penkis nacionalinių priežiūros institucijų atstovus vieniems metams skiria Priežiūros valdyba. Atstovai skiriami taikant rotacijos principą, kad būtų užtikrinamas tinkamas šalių atstovavimas.

Iniciatyvinio komiteto nariai
Priežiūros valdybos pirmininkas Andrea Enria
Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojas Frank Elderson
ECB atstovas Kerstin af Jochnick
Belgija Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Bulgarija Radoslav Milenkov (Българска народна банка / Bulgarijos nacionalinis bankas)
Airija Ed Sibley (Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann)
Prancūzija Denis Beau (Banque de France)
Italija Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia)