Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Надзорен съвет

Надзорният съвет провежда на всеки три седмици заседания, на които обсъжда, планира и осъществява надзорните задачи на ЕЦБ.

Той представя на Управителния съвет проекти за решения съгласно процедурата при липса на възражения.

Управителен съвет на ЕЦБ

Състав

  • председател (назначаван за петгодишен мандат, който не подлежи на подновяване)
  • заместник-председател (избран измежду членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ)
  • четирима представители на ЕЦБ
  • представители на националните надзорни органи

Ако определеният от държава членка национален надзорен орган не е национална централна банка (НЦБ), представителят на компетентния орган може да бъде придружаван от представител на НЦБ. В тези случаи представителите заедно се считат за един член за целите на процедурата на гласуване.

Членове

Андреа Енрия

Председател

Франк Елдерсон

Заместник-председател

Едуар Фернандез-Боло

Представител на ЕЦБ

Шерщин аф Йокник

Представител на ЕЦБ

Елизабет Маккол

Представител на ЕЦБ

Аннели Туоминен

Представител на ЕЦБ (предстоящо заемане на длъжността)

Том Дешан

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Радослав Миленков

Българска народна банка

Марк Брансън

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Йоахим Вюрмелинг

Deutsche Bundesbank

Килвар Кеслер

Finantsinspektsioon

Вейко Тали

Eesti Pank

 

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Илиас Пласковитис

Bank of Greece

Маргарита Делгадо

Banco de España

Дени Бо

Banque de France

Рената Самодол

Hrvatska narodna banka

Алесандра Перацели

Banca d’Italia

Джордж Йоану

Central Bank of Cyprus

Симонас Крепища

Lietuvos bankas

Кристине Черная-Межмале

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Марис Калис

Latvijas Banka

Клод Вампах

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Ерик Кадилак

Banque centrale du Luxembourg

Джоузеф Гейвин

Malta Financial Services Authority

Оливър Бонело

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Стивън Майор

De Nederlandsche Bank

Хелмут Етл

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Готфрид Хабер

Oesterreichische Nationalbank

Ана Паула Сера

Banco de Portugal

Ирена Водопивец Жан

Banka Slovenije

Владимир Дворжачек

Národná banka Slovenska

Аннели Туоминен

Finanssivalvonta

Пайви Тисари

Suomen Pankki - Finlands Bank

Ръководен комитет

Ръководният комитет подпомага дейността на Надзорния съвет и подготвя неговите заседания.

Състав

  • Председател на Надзорния съвет
  • Заместник-председател на Надзорния съвет
  • един представител на ЕЦБ
  • петима представители на националните надзорни органи

Петимата представители на националните надзорни органи се назначават от Надзорния съвет за една година въз основа на ротационна система, която гарантира справедливо представяне на държавите.

Членове на Ръководния комитет
Председател на Надзорния съвет Андреа Енрия
Заместник-председателят на Надзорния съвет Франк Елдерсон
Представител на ЕЦБ Шерщин аф Йокник
Белгия Том Дешен (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
България Радослав Миленков (Българска народна банка)
Ирландия   (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Франция Дени Бо (Banque de France)
Италия Алесандра Перацели (Banca d’Italia)

Всички страници в този раздел