Надзорен съвет

Надзорният съвет провежда на всеки три седмици заседания, на които обсъжда, планира и осъществява надзорните задачи на ЕЦБ.


Надзорен съвет (към 3 февруари 2020 г.)

Той представя на Управителния съвет проекти за решения съгласно процедурата при липса на възражения.

Управителен съвет на ЕЦБ

Състав

  • председател (назначаван за петгодишен мандат, който не подлежи на подновяване)
  • заместник-председател (избран измежду членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ)
  • четирима представители на ЕЦБ
  • представители на националните надзорни органи

Ако определеният от държава членка национален надзорен орган не е национална централна банка (НЦБ), представителят на компетентния орган може да бъде придружаван от представител на НЦБ. В тези случаи представителите заедно се считат за един член за целите на процедурата на гласуване.

Членове

Андреа Енрия

Андреа Енрия

Председател

Автобиография
 

Ив Мерш

Заместник-председател

Автобиография
Пенти Хакарайнен

Пенти Хакарайнен

Представител на ЕЦБ

Автобиография
Едуар Фернандез-Боло

Едуар Фернандез-Боло

Представител на ЕЦБ

Автобиография
Шерщин аф Йокник

Шерщин аф Йокник

Представител на ЕЦБ

Автобиография
Елизабет Маккол

Елизабет Маккол

Представител на ЕЦБ

Автобиография
Том Дешан

Том Дешан

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Феликс Хуфелд

Феликс Хуфелд

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Йоахим Вюрмелинг

Йоахим Вюрмелинг

Deutsche Bundesbank

Килвар Кеслер

Килвар Кеслер

Finantsinspektsioon

Майве Руте

Майве Руте

Eesti Pank

Ед Сибли

Ед Сибли

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Илиас Пласковитис

Илиас Пласковитис

Bank of Greece

Маргарита Делгадо

Маргарита Делгадо

Banco de España

Дени Бо

Дени Бо

Banque de France

Алесандра Перацели

Алесандра Перацели

Banca d’Italia

Ангелос Капатаис

Central Bank of Cyprus

Йекатерина Говина

Йекатерина Говина

Lietuvos bankas

Кристине Черная-Межмале

Кристине Черная-Межмале

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Марис Калис

Марис Калис

Latvijas Banka

Клод Вампах

Клод Вампах

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Ерик Кадилак

Ерик Кадилак

Banque centrale du Luxembourg

Джоузеф Кушкири

Джоузеф Кушкири

Malta Financial Services Authority

Оливър Бонело

Оливър Бонело

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Франк Елдерсон

Франк Елдерсон

De Nederlandsche Bank

Хелмут Етл

Хелмут Етл

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Готфрид Хабер

Готфрид Хабер

Oesterreichische Nationalbank

Ана Паула Сера

Ана Паула Сера

Banco de Portugal

Примож Доленц

Ирена Водопивец Жан

Banka Slovenije

Владимир Дворжачек

Владимир Дворжачек

Národná banka Slovenska

Аннели Туоминен

Аннели Туоминен

Finanssivalvonta

Мерви Тойванен

Пейви Тисари

Suomen Pankki - Finlands Bank

Ръководен комитет

Ръководният комитет подпомага дейността на Надзорния съвет и подготвя неговите заседания.

Състав

  • председател на Надзорния съвет
  • заместник-председател на Надзорния съвет
  • един представител на ЕЦБ
  • петима представители на националните надзорни органи

Петимата представители на националните надзорни органи се назначават от Надзорния съвет за една година въз основа на ротационна система, която гарантира справедливо представяне на държавите.

Членове на Ръководния комитет
Председател на Надзорния съвет Андреа Енрия
Заместник-председател на Надзорния съвет Ив Мерш
Представител на ЕЦБ Едуар Фернандез-Боло
Германия Феликс Хуфелд (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Испания Маргарита Делгадо (Banco de España)
Португалия Ана Паула Сера (Banco de Portugal)
Словакия Владимир Дворжачек (Národná banka Slovenska)
Финландия Аннели Туоминен (Finanssivalvonta)