Надзорен съвет

Част от информацията, публикувана на тази страница, е непълна или неточна. В момента я актуализираме и скоро ще публикуваме коригирана версия.

Надзорният съвет провежда на всеки три седмици заседания, на които обсъжда, планира и осъществява надзорните задачи на ЕЦБ.


Надзорен съвет (21 февруари 2019 г.)

Той представя на Управителния съвет проекти за решения съгласно процедурата при липса на възражения.

Управителен съвет на ЕЦБ

Състав

  • председател (назначаван за петгодишен мандат, който не подлежи на подновяване)
  • заместник-председател (избран измежду членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ)
  • четирима представители на ЕЦБ
  • представители на националните надзорни органи

Ако определеният от държава членка национален надзорен орган не е национална централна банка (НЦБ), представителят на компетентния орган може да бъде придружаван от представител на НЦБ. В тези случаи представителите заедно се считат за един член за целите на процедурата на гласуване.

Членове

Andrea Enria

Андреа Енрия

Председател на Надзорния съвет на ЕЦБ

автобиография

Pentti Hakkarainen

Пенти Хакарайнен

Член на Надзорния съвет на ЕЦБ

автобиография
Tom Dechaene

Том Дешан

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Felix Hufeld

Феликс Хуфелд

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Йоахим Вюрмелинг

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Килвар Кеслер

Finantsinspektsioon

Madis Müller

Мадис Мюлер

Eesti Pank

Ed Sibley

Ед Сайбли

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Илиас Пласковитис

Bank of Greece

Margarita Delgado

Маргарита Делгадо

Banco de España

Denis Beau

Дени Бо

Banque de France

Fabio Panetta

Фабио Панета

Banca d'Italia

Central Bank of Cyprus

Vytautas Valvonis

Витаутас Валвонис

Lietuvos bankas

Pēters Putniņš

Петерс Путнинш

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Zoja Razmusa

Зоя Размуса

Latvijas Banka

Claude Wampach

Клод Вампах

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Ерик Кадилак

Banque centrale du Luxembourg

Catherine Galea

Катрин Галеа

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Оливър Бонело

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Frank Elderson

Франк Елдерсон

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Хелмут Етл

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Andreas Ittner

Андреас Итнер

Oesterreichische Nationalbank

Elisa Ferreira

Елиза Ферейра

Banco de Portugal

Primož Dolenc

Примож Доленц

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Владимир Дворжачек

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Аннели Туоминен

Finanssivalvonta

Mervi Toivanen

Мерви Тойванен

Suomen Pankki - Finlands Bank

Ръководен комитет

Ръководният комитет подпомага дейността на Надзорния съвет и подготвя неговите заседания.

Състав

  • председател на Надзорния съвет
  • заместник-председател на Надзорния съвет
  • един представител на ЕЦБ
  • петима представители на националните надзорни органи

Петимата представители на националните надзорни органи се назначават от Надзорния съвет за една година въз основа на ротационна система, която гарантира справедливо представяне на държавите.

Членове на Ръководния комитет
Председател на Надзорния съвет Андреа Енрия
Заместник-председател на Надзорния съвет Свободна позиция
Представител на ЕЦБ Пенти Хакарайнен
Франция Дени Бо (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
Нидерландия Франк Елдерсон (De Nederlandsche Bank)
Люксембург Клод Вампах (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Австрия Хелмут Етл (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Словения Примож Доленц (Banka Slovenije)