Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Consiliul de supraveghere

Consiliul de supraveghere se reunește la fiecare trei săptămâni pentru a discuta, a planifica și a executa atribuțiile de supraveghere ale BCE.

Acesta înaintează propuneri de decizie Consiliului guvernatorilor, în temeiul procedurii aplicabile în cazul absenței unei obiecții.

Consiliul guvernatorilor BCE

Componență

  • președinte (numit pentru un mandat de cinci ani, care nu poate fi reînnoit)
  • vicepreședinte (ales dintre membrii Comitetului executiv al BCE)
  • patru reprezentanți ai BCE
  • reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere

În cazul în care autoritatea națională de supraveghere desemnată de un stat membru nu este o bancă centrală națională (BCN), reprezentantul autorității competente poate fi însoțit de un reprezentant al BCN. În acest caz, cei doi reprezentanți sunt considerați un singur membru în cadrul procedurii de votare.

Membri

Andrea Enria

Președinte

Frank Elderson

Vicepreședinte

Edouard Fernandez-Bollo

Reprezentant al BCE

Kerstin af Jochnick

Reprezentantă a BCE

Elizabeth McCaul

Reprezentantă a BCE

Anneli Tuominen

Reprezentantă a BCE (urmează să își preia mandatul)

Tom Dechaene

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Radoslav Milenkov

Banca Națională a Bulgariei

Mark Branson

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Veiko Tali

Eesti Pank

 

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Banque de France

Renata Samodol

Hrvatska narodna banka

Alessandra Perrazzelli

Banca d'Italia

George Ioannou

Central Bank of Cyprus

Simonas Krėpšta

Lietuvos bankas

Kristīne Černaja-Mežmale

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Māris Kālis

Latvijas Banka

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Joseph Gavin

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Steven Maijoor

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Ana Paula Serra

Banco de Portugal

Irena Vodopivec Jean

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Päivi Tissari

Suomen Pankki - Finlands Bank

Comitetul director

Comitetul director sprijină activitățile Consiliului de supraveghere și pregătește ședințele acestuia.

Componență

  • președintele Consiliului de supraveghere
  • vicepreședintele Consiliului de supraveghere
  • un reprezentant al BCE
  • cinci reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere

Cei cinci reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere sunt desemnați de Consiliul de supraveghere pentru un mandat de un an, prin rotație, asigurându-se astfel reprezentarea echitabilă a fiecărei țări.

Membrii Comitetului director
Președintele Consiliului de supraveghere Andrea Enria
Vicepreședintele Consiliului de supraveghere Frank Elderson
Reprezentantă a BCE Kerstin af Jochnick
Belgia Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Bulgaria Radoslav Milenkov (Banca Națională a Bulgariei)
Irlanda   (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Franța Denis Beau (Banque de France)
Italia Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)

Toate paginile din această secțiune