Consiliul de supraveghere

Consiliul de supraveghere se reunește de două ori pe lună pentru a discuta, a planifica și a executa atribuțiile de supraveghere ale BCE.


Consiliul de supraveghere (22 februarie 2018)

Acesta înaintează propuneri de decizie Consiliului guvernatorilor, în temeiul procedurii aplicabile în cazul absenţei unei obiecţii.

Consiliul guvernatorilor BCE

Componență

  • președinte (numit pentru un mandat de cinci ani, care nu poate fi reînnoit);
  • vicepreședinte (ales dintre membrii Comitetului executiv al BCE);
  • patru reprezentanți ai BCE;
  • reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere.

În cazul în care autoritatea națională de supraveghere desemnată de un stat membru nu este o bancă centrală națională (BCN), reprezentantul autorității competente poate fi însoțit de un reprezentant al BCN. În acest caz, cei doi reprezentanți sunt considerați un singur membru în cadrul procedurii de votare.

Membri

Danièle Nouy

Danièle Nouy

Președinta Consiliului de supraveghere al BCE

Curriculum vitae
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

Membră a Comitetului executiv al BCE și vicepreședinta Consiliului de supraveghere al BCE

Curriculum vitae

Ignazio Angeloni

Ignazio Angeloni

Membru al Consiliului de supraveghere al BCE

Curriculum vitae

Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

Membru al Consiliului de supraveghere al BCE

Curriculum vitae
Tom Dechaene

Tom Dechaene

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Felix Hufeld

Felix Hufeld

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Madis Müller

Madis Müller

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Denis Beau

Banque de France

Fabio Panetta

Fabio Panetta

Banca d'Italia

Yiangos Demetriou

Yiangos Demetriou

Central Bank of Cyprus

Vytautas Valvonis

Vytautas Valvonis

Lietuvos bankas

Pēters Putniņš

Pēters Putniņš

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Zoja Razmusa

Zoja Razmusa

Latvijas Banka

Claude Simon

Claude Simon

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Norbert Goffinet

Norbert Goffinet

Banque centrale du Luxembourg

Catherine Galea

Catherine Galea

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Frank Elderson

Frank Elderson

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Finanzmarktaufsicht

Andreas Ittner

Andreas Ittner

Oesterreichische Nationalbank

Elisa Ferreira

Elisa Ferreira

Banco de Portugal

Primož Dolenc

Primož Dolenc

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Mervi Toivanen

Mervi Toivanen

Suomen Pankki - Finlands Bank

Comitetul director

Comitetul director sprijină activitățile Consiliului de supraveghere și pregătește ședințele acestuia.

Componență

  • președintele Consiliului de supraveghere;
  • vicepreședintele Consiliului de supraveghere;
  • un reprezentant al BCE;
  • cinci reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere.

Cei cinci reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere sunt desemnați de Consiliul de supraveghere pentru un mandat de un an, prin rotație, asigurându-se astfel reprezentarea echitabilă a fiecărei țări.

Membrii Comitetului director
Președinta Consiliului de supraveghere Danièle Nouy
Vicepreședinta Consiliului de supraveghere Sabine Lautenschläger
Reprezentant al BCE Pentti Hakkarainen
Germania Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Italia Fabio Panetta (Banca d'Italia)
Grecia Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Irlanda Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Malta Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)