Consiliul de supraveghere

Consiliul de supraveghere se reunește la fiecare trei săptămâni pentru a discuta, a planifica și a executa atribuțiile de supraveghere ale BCE.


Consiliul de supraveghere (21 februarie 2019)

Acesta înaintează propuneri de decizie Consiliului guvernatorilor, în temeiul procedurii aplicabile în cazul absenței unei obiecții.

Consiliul guvernatorilor BCE

Componență

  • președinte (numit pentru un mandat de cinci ani, care nu poate fi reînnoit)
  • vicepreședinte (ales dintre membrii Comitetului executiv al BCE)
  • patru reprezentanți ai BCE
  • reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere

În cazul în care autoritatea națională de supraveghere desemnată de un stat membru nu este o bancă centrală națională (BCN), reprezentantul autorității competente poate fi însoțit de un reprezentant al BCN. În acest caz, cei doi reprezentanți sunt considerați un singur membru în cadrul procedurii de votare.

Membri

Andrea Enria

Andrea Enria

Președinte

Curriculum vitae
 

 

Vicepreședinte

Pentti Hakkarainen

Pentti Hakkarainen

Reprezentant al BCE

Curriculum vitae
Edouard Fernandez-Bollo

Edouard Fernandez-Bollo

Reprezentant nou al BCE

Kerstin af Jochnick

Kerstin af Jochnick

Reprezentantă nouă a BCE

Elizabeth McCaul

Elizabeth McCaul

Reprezentantă nouă a BCE

Tom Dechaene

Tom Dechaene

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Felix Hufeld

Felix Hufeld

Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht

Joachim Wuermeling

Joachim Wuermeling

Deutsche Bundesbank

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler

Finantsinspektsioon

Madis Müller

 

Eesti Pank

Ed Sibley

Ed Sibley

Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann

Ilias Plaskovitis

Ilias Plaskovitis

Bank of Greece

Margarita Delgado

Margarita Delgado

Banco de España

Denis Beau

Denis Beau

Banque de France

Alessandra Perrazzelli

Alessandra Perrazzelli

Banca d'Italia

 

Central Bank of Cyprus

Vytautas Valvonis

Vytautas Valvonis

Lietuvos bankas

Pēters Putniņš

Kristīne Černaja-Mežmale

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Zoja Razmusa

Zoja Razmusa

Latvijas Banka

Claude Wampach

Claude Wampach

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Eric Cadilhac

Eric Cadilhac

Banque centrale du Luxembourg

Catherine Galea

Catherine Galea

Malta Financial Services Authority

Oliver Bonello

Oliver Bonello

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Frank Elderson

Frank Elderson

De Nederlandsche Bank

Helmut Ettl

Helmut Ettl

Österreichische Finanzmarktaufsicht

Gottfried Haber

Gottfried Haber

Oesterreichische Nationalbank

Elisa Ferreira

Elisa Ferreira

Banco de Portugal

Irena Vodopivec Jean

Irena Vodopivec Jean

Banka Slovenije

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska

Anneli Tuominen

Anneli Tuominen

Finanssivalvonta

Mervi Toivanen

Päivi Tissari

Suomen Pankki - Finlands Bank

Comitetul director

Comitetul director sprijină activitățile Consiliului de supraveghere și pregătește ședințele acestuia.

Componență

  • președintele Consiliului de supraveghere
  • vicepreședintele Consiliului de supraveghere
  • un reprezentant al BCE
  • cinci reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere

Cei cinci reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere sunt desemnați de Consiliul de supraveghere pentru un mandat de un an, prin rotație, asigurându-se astfel o reprezentare echitabilă a țărilor.

Membrii Comitetului director
Președintele Consiliului de supraveghere Andrea Enria
Vicepreședintele Consiliului de supraveghere Funcție vacantă
Reprezentant al BCE Pentti Hakkarainen
Franța Denis Beau (Autorité de contrôle prudential et de résolution)
Țările de Jos Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Luxemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Austria Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Slovenia Irena Vodopivec Jean (Banka Slovenije)