Bord Amministrattiv ta’ Rieżami

Il-Bord Amministrattiv ta’ Rieżami jagħmel reviżjonijiet amministrattivi interni tad-deċiżjonijiet superviżorji tal-BĊE, u jiżgura li d-deċiżjonijiet ikunu konformi mar-regoli u l-proċeduri.

Kwalunkwe persuna jew entità legali li tintlaqat direttament minn deċiżjoni superviżorja tal-BĊE tista’ titlob reviżjoni amministrattiva.

Gwida għall-ispejjeż tar-rieżami

Sejħa għal espressjonijiet ta' interess

Estensjoni tal-iskadenza għall-applikazzjonijiet għal membru tal-Bord Amministrattiv ta' Rieżami

Il-BĊE b'dan iħabbar li l-iskadenza għas-sejħa għal espressjonijiet ta' interess għal esperti esterni li għandhom jinħatru bħala membru tal-Bord Amministrattiv ta' Rieżami tal-Bank Ċentrali Ewropew (Frankfurt am Main, il-Ġermanja), kif ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tas-16 ta' Mejju 2019 (C2019/167A/01), ġiet estiża sat-28 ta’ Ġunju 2019.


Il-BĊE qed ifittex espert ta' reputazzjoni għolja u b'rekord ippruvat ta' għarfien u esperjenza relevanti biex jinħatar bħala membru tal-Bord Amministrattiv ta' Rieżami. Kandidati xierqa huma mħeġġa jesprimu l-interess tagħhom mhux aktar tard mit-28 ta' Ġunju 2019.

Kompożizzjoni

Il-ħames membri u ż-żewġ supplenti jinħatru għal perjodi ta’ ħames snin li jistgħu jiġġeddu. Dawn irid ikollhom esperjenza superviżorja u kompetenza rilevanti fil-qasam bankarju iżda ma jistgħux ikunu membri tal-istaff attwali tal-BĊE, tas-superviżuri nazzjonali jew ta’ xi istituzzjoni jew korp nazzjonali jew tal-UE.

Membri
President Jean-Paul Redouin
Viċi President Concetta Brescia Morra
Membru F. Javier Arístegui Yáñez
Membru André Camilleri
Membru Edgar Meister
Supplenti
Supplent René Smits
Supplent Ivan Šramko

Dikjarazzjonijiet pubbliċi dwar l-impenji u dikjarazzjonijiet pubbliċi dwar l-interessi (bl-Ingliż biss)

Bord ta’ Medjazzjoni

Biex jiġi żgurat li l-kompiti tal-politika monetarja u dawk superviżorji jkunu separati, il-Bord ta’ Medjazzjoni jirriżolvi differenzi fil-fehmiet dwar xi oġġezzjoni li jista’ jkollu l-Kunsill Governattiv għal abbozz ta’ deċiżjoni tal-Bord Superviżorju.

Kompożizzjoni

Membru wieħed minn kull pajjiż parteċipanti, magħżul minn fost il-membri tal-Kunsill Governattiv u l-Bord Superviżorju.