Menu

Bord Amministrattiv ta’ Reviżjoni

Il-Bord Amministrattiv ta’ Reviżjoni (ABoR) jagħmel verifiki amministrattivi interni tad-deċiżjonijiet superviżorji tal-BĊE, waqt li jiżgura li dawn id-deċiżjonijiet ikunu konformi mar-regoli u l-proċeduri.

Verifiki amministrattivi jistgħu jintalbu minn kwalunkwe persuna jew entità legali milquta direttament minn deċiżjoni superviżorja tal-BĊE.

Verifika tal-ABoR tiffoka fuq il-“konformità proċedurali u sostantiva” tad-deċiżjoni kkontestata mar-Regolament MSU, waqt li tirrispetta l-marġni diskrezzjonali li jitħalla lill-BĊE.

F’termini prattiċi, l-ABoR jivverifika jekk ġiex irrispettat is-smigħ xieraq, jekk il-loġika tad-deċiżjoni tkunx xierqa, jekk id-deċiżjoni tkunx konformi mal-liġi applikabbli, jekk ikunx hemm xi żbalji li jidhru biċ-ċar fil-valutazzjoni, jekk id-deċiżjoni tkunx sproporzjonata b’mod ċar u jekk il-BĊE jkunx għamel użu ħażin tas-setgħat tiegħu.

Ir-riżultat tal-verifika hu opinjoni mhux vinkolanti indirizzata lill-Bord Superviżorju, li tipproponi li jew jirrevoka d-deċiżjoni inizjali jew jissostitwiha b’waħda identika jew emendata għall-approvazzjoni finali mill-Kunsill Governattiv fil-proċedura ta’ nuqqas ta’ oġġezzjoni.

Gwida għall-ispejjeż tal-verifika

Aġġustamenti għall-arranġamenti ta' xogħol tal-ABoR fid-dawl tal-coronavirus (COVID-19)

Minħabba t-tifqigħa u t-tixrid mgħaġġel tal-coronavirus (COVID-19), hemm bżonn li l-ABoR jaġġusta temporarjament l-arranġamenti ta’ xogħol tiegħu. B’mod partikolari, fejn l-BĊE ddeċieda li jissospendi l-applikazzjoni ta’ deċiżjoni superviżorja, l-ABoR ġeneralment jissospendi wkoll l-proċeduri korrispondenti ta’ quddiemu, jekk ikun hemm, għat-tul ta’ dik is-sospensjoni. Barra minn hekk, u fl-interessi tal-proċess ġust, l-ABoR jista’ jadatta l-proċeduri tiegħu, li jistgħu jinkludu estensjoni tal-perijodu ta’ rieżami f’dawk il-każijiet fejn seduta orali titqies meħtieġa.

Kompożizzjoni

Il-ħames membri u ż-żewġ supplenti jinħatru għal temini ta’ ħames snin li jiġġeddu. Dawn ikollhom esperjenza superviżorja professjonali u għarfien rilevanti fil-qasam tal-attività bankarja, iżda ma jistgħux ikunu membri tal-istaff attwali tal-BĊE, superviżuri nazzjonali, jew kwalunkwe istituzzjoni jew korp ieħor nazzjonali jew tal-UE.


Bord Amministrattiv ta’ Verifika (fid-data tat-13 ta’ Jannar 2020)

Membri
President Jean-Paul Redouin
Viċi President Concetta Brescia Morra
Membru F. Javier Arístegui Yáñez
Membru André Camilleri
Membru René Smits
Supplenti
Supplent battal
Supplent battal

Dikjarazzjonijiet pubbliċi tal-impenji u dikjarazzjonijiet pubbliċi tal-interessi (bl-Ingliż biss)