Správní revizní komise

Správní revizní komise na požádání provádí vnitřní správní revize rozhodnutí ECB týkajících se dohledu a zajišťuje tak jejich soulad s pravidly a postupy.

O tyto správní revize může požádat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba přímo dotčená rozhodnutím ECB týkajícím se dohledu.

Příručka o nákladech přezkumu

Složení

Pět členů a dva náhradníci jsou jmenováni na pětileté funkční období s možností opětovného jmenování. Jedná se o odborníky se zkušenostmi v oblasti dohledu a s příslušnými znalostmi z oboru bankovnictví, kteří však nejsou stávajícími zaměstnanci ECB, vnitrostátních orgánů dohledu ani jakékoli jiné vnitrostátní instituce nebo orgánu či instituce nebo orgánu EU.

Členové
předseda Jean-Paul Redouin
místopředsedkyně Concetta Brescia Morrová
člen F. Javier Arístegui Yáñez
člen André Camilleri
člen funkce neobsazena
Náhradníci
náhradník René Smits
náhradník Ivan Šramko

Veřejná prohlášení o závazcích a veřejná prohlášení o zájmech (pouze v angličtině)

Mediační komise

Za účelem oddělení úkolů v oblasti měnové politiky od úkolů týkajících se dohledu řeší mediační komise názorové rozdíly v souvislosti s námitkami Rady guvernérů vůči návrhům rozhodnutí Rady dohledu.

Složení

Za každý stát jeden člen vybraný ze členů Rady guvernérů a Rady dohledu.