Správní revizní komise

Správní revizní komise na požádání provádí vnitřní správní revize rozhodnutí ECB týkajících se dohledu a zajišťuje tak jejich soulad s pravidly a postupy.

O tyto správní revize může požádat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba přímo dotčená rozhodnutím ECB týkajícím se dohledu.

Příručka o nákladech přezkumu

Složení

Pět členů a dva náhradníci jsou jmenováni na pětileté funkční období s možností opětovného jmenování. Jedná se o odborníky se zkušenostmi v oblasti dohledu a s příslušnými znalostmi z oboru bankovnictví, kteří však nejsou stávajícími zaměstnanci ECB, vnitrostátních orgánů dohledu ani jakékoli jiné vnitrostátní instituce nebo orgánu či instituce nebo orgánu EU.


Správní revizní komise (k 13. lednu 2020)

Členové
předseda Jean-Paul Redouin
místopředsedkyně Concetta Brescia Morrová
člen F. Javier Arístegui Yáñez
člen André Camilleri
člen Gerd Häusler
Náhradníci
náhradník René Smits
náhradník Ivan Šramko

Veřejná prohlášení o závazcích a veřejná prohlášení o zájmech (pouze v angličtině)

Mediační komise

Za účelem oddělení úkolů v oblasti měnové politiky od úkolů týkajících se dohledu řeší mediační komise názorové rozdíly v souvislosti s námitkami Rady guvernérů vůči návrhům rozhodnutí Rady dohledu.

Složení

Za každý stát jeden člen vybraný ze členů Rady guvernérů a Rady dohledu.