Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Správní revizní komise

Správní revizní komise provádí vnitřní správní přezkum rozhodnutí ECB týkajících se dohledu a zajišťuje tak jejich soulad s pravidly a postupy.

O tyto správní přezkumy může požádat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba přímo dotčená rozhodnutím ECB týkajícím se dohledu.

Přezkum správní revizní komise se zaměřuje na „procesní a věcný soulad“ napadeného rozhodnutí ECB s nařízením o SSM a zároveň respektuje prostor pro uvážení ponechaný Evropské centrální bance.

V praxi zahrnuje přezkum správní revizní komise to, zda byl respektován řádný proces, zda je rozhodnutí řádně odůvodněno, zda je v souladu s platnými právními předpisy, zda hodnocení neobsahuje zjevná pochybení, zda není rozhodnutí zjevně nepřiměřené a zda ECB nezneužila svých pravomocí.

Výsledek přezkumu je nezávazným stanoviskem adresovaným Radě dohledu, které navrhuje buď zrušení počátečního rozhodnutí, nebo jeho nahrazení totožným nebo změněným rozhodnutím ke konečnému schválení Radou guvernérů postupem neuplatnění námitek.

Příručka k nákladům přezkumu

Úprava organizace práce správní revizní komise s ohledem na COVID-19

Vzhledem k rozsáhlému výskytu a rychlému šíření koronavirového onemocnění COVID-19 je zapotřebí, aby správní revizní komise dočasně upravila organizaci své práce. Konkrétně v případech, kdy ECB rozhodne o pozastavení uplatňování rozhodnutí v oblasti dohledu, správní revizní komise v zásadě též na stejnou dobu pozastaví případné související řízení u správní revizní komise. Správní revizní komise kromě toho může v zájmu řádného procesu upravit své postupy, což může zahrnovat prodloužení lhůty pro přezkum v těch případech, kdy je považováno za nutné ústní slyšení.

Složení

Pět členů a dva náhradníci jsou jmenováni na pětileté funkční období s možností opětovného jmenování. Jedná se o odborníky se zkušenostmi v oblasti dohledu a s příslušnými znalostmi z oboru bankovnictví, kteří však nejsou stávajícími zaměstnanci ECB, vnitrostátních orgánů dohledu ani jakékoli jiné vnitrostátní instituce nebo orgánu či instituce nebo orgánu EU.

Správní revizní komise

k 4. květnu 2022

Členové
Předsedkyně Concetta Brescia Morrová
Místopředseda Pentti Hakkarainen (jmenován předsedou od 1. ledna 2023)
Člen F. Javier Aríztegui Yáñez
Člen André Camilleri
Člen René Smits
Náhradníci
Náhradník Christiane Campillová
Náhradník Damir Odak
VIZ TAKÉ

Více informací k souvisejícímu obsahu

Více informací

Jednací řád

Všechny stránky v této části

Whistleblowing