Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Správní revizní komise

Správní revizní komise (dále též „ABoR“) provádí vnitřní správní přezkum rozhodnutí ECB týkajících se dohledu a zajišťuje tak jejich soulad s pravidly a postupy.

Správní revizní komise

(k 15. únoru 2023)

O tyto správní přezkumy může požádat jakákoli fyzická nebo právnická osoba přímo dotčená rozhodnutím ECB týkajícím se dohledu.

Přezkum správní revizní komise se zaměřuje na „procesní a věcný soulad“ napadeného rozhodnutí s nařízením o SSM a zároveň respektuje prostor pro uvážení ponechaný Evropské centrální bance.

V praxi zahrnuje přezkum správní revizní komise to, zda byl respektován řádný proces, zda je rozhodnutí řádně odůvodněno, zda je v souladu s platnými právními předpisy, zda hodnocení neobsahuje zjevná pochybení, zda není rozhodnutí zjevně nepřiměřené a zda ECB nezneužila svých pravomocí.

Výsledkem přezkumu je nezávazné stanovisko určené Radě dohledu, které navrhuje buď zrušení prvotního rozhodnutí, nebo jeho nahrazení totožným či změněným rozhodnutím ke konečnému schválení Radou guvernérů postupem neuplatnění námitek.

Často kladené otázky týkající se správní revizní komise ABoR: rychlý, levný a důvěrný přezkum rozhodnutí týkajících se dohledu – Supervision Newsletter, květen 2023 Správní revizní komise: Osmiletá zkušenost s přezkumem rozhodnutí ECB v oblasti dohledu Příručka k nákladům přezkumu

Složení

Pět členů a dva náhradníci jsou jmenováni na pětileté funkční období s možností opětovného jmenování. Jedná se o odborníky se zkušenostmi v oblasti dohledu a s příslušnými znalostmi z oboru bankovnictví, kteří však nejsou stávajícími zaměstnanci ECB, vnitrostátních orgánů dohledu ani jakékoli jiné vnitrostátní instituce nebo orgánu či instituce nebo orgánu EU.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)