Administratīvā pārskatīšanas padome

Administratīvā pārskatīšanas padome veic ECB uzraudzības lēmumu neatkarīgu iekšēju administratīvu pārskatīšanu, nodrošinot šādu lēmumu atbilstību noteikumiem un procedūrām.

Administratīvu pārskatīšanu var pieprasīt jebkura fiziska vai juridiska persona, ko tieši ietekmē ECB uzraudzības lēmumi.

Norādījumi par pārskatīšanas izmaksām

Sastāvs

Piecus locekļus un divus vietniekus ieceļ uz piecu gadu termiņu, ko var pagarināt. Viņiem ir profesionāla uzraudzības pieredze un atbilstošas zināšanas banku darbības jomā, taču viņi nevar būt ECB, valsts uzraudzības iestāžu vai jebkuras valsts vai ES iestādes vai institūcijas darbinieki.


Administratīvā pārskatīšanas padome (2020. gada 13. janvārī)

Locekļi
Priekšsēdētājs Žans Pols Redojēns (Jean-Paul Redouin)
Priekšsēdētāja vietniece Končeta Brescia Morra (Concetta Brescia Morra)
Loceklis F. Havjers Aristegi Jaņezs (F. Javier Arístegui Yáñez)
Loceklis Andrē Kamilleri (André Camilleri)
Loceklis Gerds Hoizlers (Gerd Häusler)
Vietnieki
Vietnieks Renē Smitss (René Smits)
Vietnieks Ivans Šramko (Ivan Šramko)

Publiskās saistību deklarācijas un publiskās interešu deklarācijas (tikai angļu valodā)

Mediācijas grupa

Lai nodrošinātu monetārās politikas funkciju un uzraudzības uzdevumu nošķirtību, Mediācijas grupa risina viedokļu atšķirības par Padomes iebildumiem saistībā ar Uzraudzības valdes sagatavotajiem lēmumu projektiem.

Sastāvs

Mediācijas grupas sastāvā ir viens loceklis no katras iesaistītās valsts, ko izvēlas no Padomes un Uzraudzības valdes locekļu vidus.