Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Administratīvā pārskatīšanas padome

Administratīvā pārskatīšanas padome (APP) veic ECB uzraudzības lēmumu neatkarīgu iekšēju administratīvu pārskatīšanu, nodrošinot šādu lēmumu atbilstību noteikumiem un procedūrām.

Administratīvu pārskatīšanu var pieprasīt jebkura fiziska vai juridiska persona, ko tieši ietekmē ECB uzraudzības lēmumi.

APP veiktā pārskatīšana balstās uz apstrīdētā lēmuma "procesuālo un materiāltiesisko atbilstību" VUM regulai, vienlaikus ievērojot rīcības brīvību, kas saglabājas ECB.

Praksē APP veiktā pārskatīšana ietver pārbaudi, vai ievērots taisnīgs process, vai lēmums ir pietiekami argumentēts un atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem, vai novērtējumā nav pieļauta acīmredzamas kļūdas, vai lēmums nav acīmredzami nesamērīgs un vai ECB nav pārsniegusi tās pilnvaras.

Pārskatīšanas rezultātā tiek sagatavots nesaistošs atzinums, kas adresēts Uzraudzības valdei, ierosinot tai vai nu atcelt sākotnējo lēmumu, vai aizstāt to ar jaunu identiska vai grozīta satura lēmumu, kas tiek nodots Padomei galīgai apstiprināšanai iebildumu neizteikšanas procedūras ietvaros.

Norādījumi par pārskatīšanas izmaksām

Administratīvās pārskatīšanas padomes darbības noteikumi pielāgojumi, ņemot vērā koronavīrusa izraisīto slimību (COVID-19)

Ņemot vērā koronavīrusa izraisītās slimības (COVID-19) uzliesmojumu un straujo izplatīšanos, Administratīvās pārskatīšanas padomei uz laiku jāpielāgo savi darbības noteikumi. Jo īpaši gadījumos, kuros ECB nolēmusi apturēt uzraudzības lēmuma piemērošanu, Administratīvās pārskatīšanas padome uz šādu apturēšanas laiku parasti apturēs arī savas attiecīgās procedūras. Turklāt, ievērojot lietas taisnīgas izskatīšanas principu, Administratīvās pārskatīšanas padome var pielāgot savas procedūras, kas var ietvert pārskatīšanas perioda pagarināšanu gadījumos, kuros par vajadzīgu tiek uzskatīta mutvārdu uzklausīšana.

Sastāvs

Piecus locekļus un divus aizstājējus ieceļ uz piecu gadu termiņu, ko var pagarināt. Viņiem ir profesionāla pieredze uzraudzības jomā un atbilstošas zināšanas banku darbības jomā, taču viņi nevar būt ECB, valsts uzraudzības iestāžu vai jebkuras citas valsts vai ES iestādes vai institūcijas darbinieki.

Administratīvā pārskatīšanas padome (2020. gada 13. janvārī)

Locekļi
Priekšsēdētājs vakance
Priekšsēdētāja vietniece Končeta Brešia Morra (Concetta Brescia Morra)
Loceklis F. Havjers Aristegi Jaņezs (F. Javier Arístegui Yáñez)
Loceklis Andrē Kamilleri (André Camilleri)
Loceklis Renē Smitss (René Smits)
Aizstājējs
Aizstājējs Kristiāna Kampila (Christiane Campill)
Aizstājējs Damirs Odaks (Damir Odak)

Visas šīs sadaļas lapas