Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Administratīvā pārskatīšanas padome

Administratīvā pārskatīšanas padome (APP) veic ECB uzraudzības lēmumu neatkarīgu iekšēju administratīvu pārskatīšanu, nodrošinot šādu lēmumu atbilstību noteikumiem un procedūrām.

Administratīvu pārskatīšanu var pieprasīt jebkura fiziska vai juridiska persona, ko tieši ietekmē ECB uzraudzības lēmumi.

APP veiktā pārskatīšana balstās uz apstrīdētā lēmuma "procesuālo un materiāltiesisko atbilstību" VUM regulai, vienlaikus ievērojot rīcības brīvību, kas saglabājas ECB.

Praksē APP veiktā pārskatīšana ietver pārbaudi, vai ievērots taisnīgs process, vai lēmums ir pietiekami argumentēts un atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem, vai novērtējumā nav pieļautas acīmredzamas kļūdas, vai lēmums nav acīmredzami nesamērīgs un vai ECB nav pārsniegusi tās pilnvaras.

Pārskatīšanas rezultātā tiek sagatavots nesaistošs atzinums, kas adresēts Uzraudzības valdei, ierosinot tai vai nu atcelt sākotnējo lēmumu, vai aizstāt to ar jaunu identiska vai grozīta satura lēmumu, kas tiek nodots Padomei galīgai apstiprināšanai iebildumu neizteikšanas procedūras ietvaros.

Administratīvā pārskatīšanas padome – astoņu gadu pieredze ECB uzraudzības lēmumu pārskatīšanā Norādījumi par pārskatīšanas izmaksām

Sastāvs

Piecus locekļus un divus aizstājējus ieceļ uz piecu gadu termiņu, ko var pagarināt. Viņiem ir profesionāla pieredze uzraudzības jomā un atbilstošas zināšanas banku darbības jomā, taču viņi nevar būt ECB, valsts uzraudzības iestāžu vai jebkuras citas valsts vai ES iestādes vai institūcijas darbinieki.

Administratīvā pārskatīšanas padome

(2022. gada 4. maijā)

Locekļi
Priekšsēdētājs Penti Hakarainens (Pentti Hakkarainen)
Priekšsēdētāja vietnieks vakance
Loceklis F. Havjers Aristegi Jaņezs (F. Javier Aríztegui Yáñez)
Loceklis Andrē Kamilleri (André Camilleri)
Loceklis Renē Smitss (René Smits)
Aizstājēji
Aizstājēja Kristiāna Kampila (Christiane Campill)
Aizstājējs Damirs Odaks (Damir Odak)
PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Uzziniet vairāk

Reglaments

Visas šīs sadaļas lapas

Whistleblowing