Comitetul administrativ de control

Comitetul administrativ de control efectuează controale administrative interne ale deciziilor de supraveghere ale BCE, asigurând că acestea se conformează normelor și procedurilor în vigoare.

Controalele administrative pot fi solicitate de orice persoană sau entitate juridică afectată direct de o decizie a BCE în materie de supraveghere.

Un control efectuat de Comitetul administrativ de control se axează pe „conformitatea procedurală și de fond” cu Regulamentul privind MUS a deciziei contestate, respectând totodată marja de apreciere acordată BCE.

În practică, în cadrul controalelor Comitetului administrativ de control se verifică respectarea unui proces echitabil, motivarea adecvată a deciziei și conformitatea acesteia cu legislația aplicabilă, existența unor erori manifeste în cadrul evaluării, natura vădit disproporționată a deciziei sau utilizarea necorespunzătoare de către BCE a competențelor sale.

Rezultatul controlului este un aviz fără caracter obligatoriu, adresat Consiliului de supraveghere, în care se propune fie abrogarea deciziei inițiale, fie înlocuirea acesteia cu o decizie identică sau modificată, destinată aprobării finale de către Consiliul guvernatorilor în contextul procedurii aplicabile în cazul absenței unei obiecții.

Ghid privind cheltuielile controlului

Componență

Cei cinci membri și cei doi membri supleanți sunt numiți în funcție pentru mandate de cinci ani care pot fi reînnoite. Aceștia trebuie să dispună de experiență profesională în domeniul supravegherii și de cunoștințe relevante în domeniul bancar, dar nu pot fi membri actuali ai personalului BCE, al autorităților naționale de supraveghere sau al altor organisme ori instituții naționale sau ale UE.


Comitetul administrativ de control (13 ianuarie 2020)

Membri
Președinte Jean-Paul Redouin
Vicepreședintă Concetta Brescia Morra
Membru F. Javier Arístegui Yáñez
Membru André Camilleri
Membru Gerd Häusler
Membri supleanți
Membru supleant René Smits
Membru supleant Ivan Šramko
Declarații publice de angajament și declarații publice de interese (disponibile numai în limba engleză)