Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Comitetul administrativ de control

Comitetul administrativ de control efectuează controale administrative interne ale deciziilor de supraveghere ale BCE, asigurând că acestea se conformează normelor și procedurilor în vigoare.

Controalele administrative pot fi solicitate de orice persoană sau entitate juridică afectată direct de o decizie a BCE în materie de supraveghere.

Un control efectuat de Comitetul administrativ de control se axează pe „conformitatea procedurală și de fond” cu Regulamentul privind MUS a deciziei contestate, respectând totodată marja de apreciere acordată BCE.

În practică, în cadrul controalelor Comitetului administrativ de control se verifică respectarea unui proces echitabil, motivarea adecvată a deciziei și conformitatea acesteia cu legislația aplicabilă, existența unor erori manifeste în cadrul evaluării, natura vădit disproporționată a deciziei sau utilizarea necorespunzătoare de către BCE a competențelor sale.

Rezultatul controlului este un aviz fără caracter obligatoriu, adresat Consiliului de supraveghere, în care se propune fie abrogarea deciziei inițiale, fie înlocuirea acesteia cu o decizie identică sau modificată, destinată aprobării finale de către Consiliul guvernatorilor în contextul procedurii aplicabile în cazul absenței unei obiecții.

Ghid privind cheltuielile asociate controlului

Modificarea modalităților de lucru ale Comitetului administrativ de control în contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19)

Ca urmare a declanșării și răspândirii rapide a pandemiei de coronavirus (COVID-19), Comitetul administrativ de control trebuie să își modifice temporar modalitățile de lucru. În special, în cazul în care BCE decide să suspende aplicarea unei decizii în materie de supraveghere, în principiu, Comitetul administrativ de control va suspenda, de asemenea, procedurile corespunzătoare derulate în fața sa, dacă este cazul, pe durata suspendării respective. În plus, în interesul respectării garanțiilor procedurale, Comitetul administrativ de control își poate modifica procedurile, inclusiv în sensul unei eventuale prelungiri a perioadei de control în cazurile în care se consideră că este necesară o audiere.

Componență

Cei cinci membri și cei doi membri supleanți sunt numiți în funcție pentru mandate de cinci ani, care pot fi reînnoite. Aceștia trebuie să dispună de experiență profesională în domeniul supravegherii și de cunoștințe relevante în domeniul bancar, dar nu pot fi membri actuali ai personalului BCE, al autorităților naționale de supraveghere sau al altor organisme ori instituții naționale sau ale UE.

Comitetul administrativ de control

(4 mai 2022)

Membri
Președintă Concetta Brescia Morra
Vicepreședinte Pentti Hakkarainen (desemnat președinte începând cu 1 ianuarie 2023)
Membru F. Javier Aríztegui Yáñez
Membru André Camilleri
Membru René Smits
Membri supleanți
Membră supleantă Christiane Campill
Membru supleant Damir Odak
INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă

Toate paginile din această secțiune

Whistleblowing