Comitetul administrativ de control

Comitetul administrativ de control efectuează controale administrative interne ale deciziilor de supraveghere ale BCE, asigurând că acestea se conformează normelor și procedurilor în vigoare.

Aceste controale pot fi solicitate de orice persoană sau entitate juridică afectată direct de o decizie a BCE în materie de supraveghere.

Ghid privind costurile de control

Componență

Cei cinci membri și cei doi membri supleanți sunt numiți în funcție pentru mandate de cinci ani reînnoibile. Aceștia trebuie să dispună de experiență profesională în domeniul supravegherii și de cunoștințe relevante în domeniul bancar, dar nu pot fi membri ai personalului BCE, al autorităților naționale de supraveghere sau al altor organisme ori instituții naționale sau ale UE.


Comitetul administrativ de control (13 ianuarie 2020)

Membri
Președinte Jean-Paul Redouin
Vicepreședintă Concetta Brescia Morra
Membru F. Javier Arístegui Yáñez
Membru André Camilleri
Membru Gerd Häusler
Membri supleanți
Membru supleant René Smits
Membru supleant Ivan Šramko

Declarații publice de angajament și declarații publice de interese (disponibile numai în limba engleză)

Grupul de mediere

Pentru a asigura separarea atribuțiilor de politică monetară de cele de supraveghere, Grupul de mediere soluționează diferențele de opinie referitoare la obiecțiile formulate de Consiliul guvernatorilor cu privire la proiectele de decizie elaborate de Consiliul de supraveghere.

Componență

Câte un membru din partea fiecărei țări participante, ales dintre membrii Consiliului guvernatorilor și ai Consiliului de supraveghere.