Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Comitetul administrativ de control

Comitetul administrativ de control efectuează controale administrative interne ale deciziilor de supraveghere ale BCE, asigurând că acestea se conformează normelor și procedurilor în vigoare.

Comitetul administrativ de control

(15 februarie 2023)

Controalele administrative pot fi solicitate de orice persoană sau entitate juridică afectată direct de o decizie de supraveghere a BCE.

Un control efectuat de Comitetul administrativ de control se axează pe „conformitatea procedurală și de fond” cu Regulamentul privind MUS a deciziei contestate, respectând totodată marja de apreciere acordată BCE.

În practică, în cadrul controalelor Comitetului administrativ de control se verifică respectarea unui proces echitabil, motivarea adecvată a deciziei și conformitatea acesteia cu legislația aplicabilă, existența unor erori manifeste în cadrul evaluării, natura vădit disproporționată a deciziei sau utilizarea necorespunzătoare de către BCE a competențelor sale.

Rezultatul controlului este un aviz fără caracter obligatoriu, adresat Consiliului de supraveghere, în care se propune fie abrogarea deciziei inițiale, fie înlocuirea acesteia cu o decizie identică sau modificată, destinată aprobării finale de către Consiliul guvernatorilor în contextul procedurii aplicabile în cazul absenței unei obiecții.

Întrebări frecvente privind Comitetul administrativ de control „ABoR: quick, inexpensive and confidential review of supervisory decisions” - Supervision Newsletter, mai 2023 Comitetul administrativ de control: opt ani de experiență în controlul deciziilor de supraveghere ale BCE Ghid privind costurile aferente controlului

Componență

Cei cinci membri și cei doi membri supleanți sunt numiți în funcție pentru mandate de cinci ani care pot fi reînnoite. Aceștia trebuie să dispună de experiență profesională în domeniul supravegherii și de cunoștințe relevante în domeniul bancar, dar nu pot fi membri actuali ai personalului BCE, al autorităților naționale de supraveghere sau al altor organisme ori instituții naționale sau ale UE.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate