Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Административен съвет за преглед

Административният съвет за преглед извършва вътрешен административен преглед на надзорните решения на ЕЦБ, за да се увери, че тези решения са в съответствие с правилата и процедурите.

Административният съвет за преглед

към 15 февруари 2023 г.

Административен преглед може да бъде поискан от всяко физическо или юридическо лице, което е пряко засегнато от надзорно решение на ЕЦБ.

В прегледите на Административния съвет за преглед се поставя акцент върху „процесуалното и материалното съответствие“ на оспорваното решение с Регламента за ЕНМ, като същевременно се зачита свободата на преценка на ЕЦБ.

На практика Административният съвет за преглед проверява дали е спазена законосъобразността на процедурата, дали решението е добре обосновано и е в съответствие с приложимото право, дали оценката е накърнена от явни грешки, дали решението е явно непропорционално и дали ЕЦБ е злоупотребила с правомощията си.

Резултатът от прегледа е необвързващо становище, адресирано до Надзорния съвет с предложение или да отмени първоначалното решение, или да го замени с идентично или изменено решение, което да бъде представено на Управителния съвет за окончателно одобрение по процедурата при липса на възражения.

Административният съвет за преглед: бърз, икономичен и поверителен преглед на надзорни решения - Надзорен бюлетин, май 2023 г. Административен съвет за преглед: осемгодишен опит в прегледа на надзорни решения на ЕЦБ Ръководство относно разноските по прегледа

Състав

Петимата членове и двамата заместници се назначават с мандат от пет години, който подлежи на подновяване. Те имат професионален опит в надзора и познания в областта на банковата дейност, но не могат да бъдат служители на ЕЦБ, национални надзорни органи или друга институция или орган на ЕС или държава членка.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал