Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Административен съвет за преглед

Административният съвет за преглед извършва вътрешен административен преглед на надзорните решения на ЕЦБ, за да се увери, че тези решения са в съответствие с правилата и процедурите.

Административният съвет за преглед

към 15 февруари 2023 г.

Административен преглед може да бъде поискан от всяко физическо или юридическо лице, което е пряко засегнато от надзорно решение на ЕЦБ.

В прегледите на Административния съвет за преглед се поставя акцент върху „процесуалното и материалното съответствие“ на оспорваното решение с Регламента за ЕНМ, като същевременно се зачита свободата на преценка на ЕЦБ.

На практика Административният съвет за преглед проверява дали е спазена законосъобразността на процедурата, дали решението е добре обосновано и е в съответствие с приложимото право, дали оценката е накърнена от явни грешки, дали решението е явно непропорционално и дали ЕЦБ е злоупотребила с правомощията си.

Резултатът от прегледа е необвързващо становище, адресирано до Надзорния съвет с предложение или да отмени първоначалното решение, или да го замени с идентично или изменено решение, което да бъде представено на Управителния съвет за окончателно одобрение по процедурата при липса на възражения.

Често задавани въпроси за Административния съвет за преглед Административният съвет за преглед: бърз, икономичен и поверителен преглед на надзорни решения - Надзорен бюлетин, май 2023 г. Административен съвет за преглед: осемгодишен опит в прегледа на надзорни решения на ЕЦБ Ръководство относно разноските по прегледа

Състав

Петимата членове и двамата заместници се назначават с мандат от пет години, който подлежи на подновяване. Те имат професионален опит в надзора и познания в областта на банковата дейност, но не могат да бъдат служители на ЕЦБ, национални надзорни органи или друга институция или орган на ЕС или държава членка.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал