Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Административен съвет за преглед

Административният съвет за преглед извършва вътрешен административен преглед на надзорните решения на ЕЦБ, като гарантира, че тези решения са в съответствие с правилата и процедурите.

Административен преглед може да бъде поискан от всяко физическо или юридическо лице, което е пряко засегнато от надзорно решение на ЕЦБ.

В прегледите на Административния съвет за преглед се поставя акцент върху „процесуалното и материалното съответствие“ на оспорваното решение с Регламента за ЕНМ, като същевременно се зачита свободата на преценка на ЕЦБ.

На практика Административният съвет за преглед проверява дали е спазена законосъобразността на процедурата, дали решението е добре обосновано и е в съответствие с приложимото право, дали оценката е накърнена от явни грешки, дали решението е явно непропорционално и дали ЕЦБ е злоупотребила с правомощията си.

Резултатът от прегледа е необвързващо становище, адресирано до Надзорния съвет с предложение или да отмени първоначалното решение, или да го замени с идентично или изменено решение, което да бъде представено на Управителния съвет за окончателно одобрение по процедурата при липса на възражения.

Ръководство относно разноските по прегледа

Изменения на правилата за работа на Административния съвет за преглед поради коронавирус (COVID-19)

Поради избухването и бързото разпространение на коронавирус (COVID-19) Административният съвет за преглед трябва временно да измени правилата си за работа. По-специално, ако ЕЦБ е решила да спре изпълнението на надзорно решение, Административният съвет за преглед по принцип също ще спре и съответното висящо производство, ако има такова, за срока на спирането. Освен това в интерес на справедливия процес Административният съвет за преглед може да адаптира производствата си, което може да включва удължаване на срока за преглед в случаите, в които се счита за необходимо провеждането на заседание с изслушване на страните.

Състав

Петимата членове и двамата заместници са назначени с мандат от пет години, който подлежи на подновяване. Те имат професионален опит в надзора и познания в областта на банковата дейност, но не могат да бъдат служители на ЕЦБ, национални надзорни органи или друга институция или орган на ЕС или държава членка.

Административен съвет за преглед

към 4 май 2022 г.

Членове
Председател Кончета Бреша Мора
Заместник-председател Пенти Хакарайнен (посочен за председател от 1 януари 2023 г.)
Член Ф. Хавиер Аристеги Янес
Член Андре Камилери
Член Рене Смитс
Заместници
Заместник Кристиане Кампил
Заместник Дамир Одак
ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

Научете повече

Процедурен правилник

Всички страници в този раздел

Whistleblowing