Административен съвет за преглед

Административният съвет за преглед извършва вътрешен административен преглед на надзорните решения на ЕЦБ, като гарантира, че тези решения са в съответствие с правилата и процедурите.

Административен преглед може да бъде поискан от всяко физическо или юридическо лице, което е пряко засегнато от надзорно решение на ЕЦБ.

Ръководство относно разноските по прегледа

Състав

Петимата членове и двамата заместници са назначени с мандат от пет години, който подлежи на подновяване. Те имат професионален опит в надзора и познания в областта на банковата дейност, но не могат да бъдат служители на ЕЦБ, национални надзорни органи или друга институция или орган на ЕС или държава членка.


Административният съвет за преглед (13 януари 2020 г.)

Членове
Председател Жан-Пол Редуен
Заместник-председател Кончета Бреша Мора
Член Ф. Хавиер Аристеги Янес
Член Андре Камилери
Член Герд Хойзлер
Заместници
Заместник Рене Смитс
Заместник Иван Шрамко

Публични декларации за поети задължения и публични декларации за интереси (само на английски език)

Група за посредничество

За да се гарантира разделението между задачите по паричната политика и по надзора, Групата за посредничество разрешава разногласията по възражение на Управителния съвет срещу проект за решение на Надзорния съвет.

Състав

Един член от всяка участваща държава, избран сред членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет.