Административен съвет за преглед

Административният съвет за преглед извършва вътрешен административен преглед на надзорните решения на ЕЦБ, като гарантира, че тези решения са в съответствие с правилата и процедурите.

Административен преглед може да бъде поискан от всяко физическо или юридическо лице, което е пряко засегнато от надзорно решение на ЕЦБ.

Ръководство относно разноските по прегледа

Състав

Петимата членове и двамата заместници са назначени с мандат от пет години, който подлежи на подновяване. Те имат професионален опит в надзора и познания в областта на банковата дейност, но не могат да бъдат служители на ЕЦБ, национални надзорни органи или друга институция или орган на ЕС или държава членка.

Членове
Председател Жан-Пол Редуен
Заместник-председател Кончета Бреша Мора
Член Ф. Хавиер Аристеги Янес
Член Андре Камилери
Член Свободна позиция
Заместници
Заместник Рене Смитс
Заместник Иван Шрамко

Публични декларации за поети задължения и публични декларации за интереси (само на английски език)

Група за посредничество

За да се гарантира разделението между задачите по паричната политика и по надзора, Групата за посредничество разрешава разногласията по възражение на Управителния съвет срещу проект за решение на Надзорния съвет.

Състав

Един член от всяка участваща държава, избран сред членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет.