SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Det Administrative Klagenævn

Det Administrative Klagenævn udfører administrativ intern revision af ECB's tilsynsafgørelser og sikrer, at afgørelserne opfylder regler og procedurer.

Alle fysiske eller juridiske personer, som påvirkes direkte af ECB's tilsynsafgørelser, kan anmode om en administrativ revision.

Det Administrative Klagenævns revisioner fokuserer på den påklagede afgørelses "proceduremæssige og materielle overensstemmelse" med SSM-forordningen, samtidig med at de respekterer ECB's skønsmargin.

I praksis kontrollerer Det Administrative Klagenævn, om princippet om en retfærdig proces blev respekteret, om afgørelsen er begrundet på passende vis og overholder gældende lov, om vurderingen er behæftet med åbenbare fejl, om afgørelsen er klart uforholdsmæssig, eller om ECB har misbrugt sine beføjelser.

Resultatet af revisionen er en ikke-bindende udtalelse rettet til Tilsynsrådet med forslag om, at det enten ophæver den oprindelige afgørelse eller erstatter den med en identisk eller ændret afgørelse til Styrelsesrådets endelige godkendelse i henhold til ikke-indsigelsesproceduren.

Guide to the costs of the review

Justeringer af tilrettelæggelsen af ABoR's arbejde i lyset af coronavirussen (COVID-19)

Som følge af udbruddet og den hastige spredning af coronavirus (COVID-19) har ABoR brug for midlertidigt at justere tilrettelæggelsen af sit arbejde. Navnlig suspenderer ABoR, hvis ECB har besluttet at suspendere anvendelsen af en tilsynsafgørelse, generelt også de eventuelle tilsvarende sager, der er indbragt for det, under den pågældende suspensions varighed. Derudover, og af hensyn til en retfærdig rettergang, kan ABoR ændre sine procedurer, hvilket kan omfatte en forlængelse af revisionsfristen i de tilfælde, hvor en mundtlig høring findes nødvendig.

Sammensætning

De fem medlemmer og to suppleanter udnævnes for en mandatperiode på fem år, som kan forlænges. De har professionel tilsynserfaring og relevant viden på bankområdet, men må ikke være nuværende ansatte i ECB, de nationale tilsynsmyndigheder eller andre nationale eller EU-institutioner eller -organer.

Det Administrative Klagenævn

pr. 4. maj 2022

Medlemmer
Formand Concetta Brescia Morra
Næstformand Pentti Hakkarainen (udpeget som formand fra 1. januar 2023)
Medlem F. Javier Aríztegui Yáñez
Medlem André Camilleri
Medlem René Smits
Suppleanter
Suppleant Christiane Campill
Suppleant Damir Odak
SE OGSÅ

Relaterede emner

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing