SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Administrativt klagenævn

Det Administrative Klagenævn udfører administrativ intern revision af ECB's tilsynsafgørelser og sikrer, at afgørelserne opfylder regler og procedurer.

Alle fysiske eller juridiske personer, som påvirkes direkte af ECB's tilsynsafgørelser, kan anmode om en administrativ revision.

Det Administrative Klagenævns revisioner fokuserer på den påklagede afgørelses "proceduremæssige og materielle overensstemmelse" med SSM-forordningen, samtidig med at de respekterer ECB's skønsmargin.

I praksis kontrollerer Det Administrative Klagenævn, om princippet om en retfærdig proces blev respekteret, om afgørelsen er begrundet på passende vis og overholder gældende lov, om vurderingen er behæftet med åbenbare fejl, om afgørelsen er klart uforholdsmæssig, eller om ECB har misbrugt sine beføjelser.

Resultatet af revisionen er en ikke-bindende udtalelse rettet til Tilsynsrådet med forslag om, at det enten ophæver den oprindelige afgørelse eller erstatter den med en identisk eller ændret afgørelse til Styrelsesrådets endelige godkendelse i henhold til ikke-indsigelsesproceduren.

Det Administrative Klagenævn: Otte års erfaring med revision af ECB's tilsynsafgørelser Guide to the costs of the review

Sammensætning

De fem medlemmer og to suppleanter udnævnes for en mandatperiode på fem år, som kan forlænges. De har professionel tilsynserfaring og relevant viden på bankområdet, men må ikke være nuværende ansatte i ECB, de nationale tilsynsmyndigheder eller andre nationale eller EU-institutioner eller -organer.

Det Administrative Klagenævn

pr. 4. maj 2022

Medlemmer
Formand Pentti Hakkarainen
Næstformand Ubesat
Medlem F. Javier Aríztegui Yáñez
Medlem André Camilleri
Medlem René Smits
Suppleanter
Suppleant Christiane Campill
Suppleant Damir Odak
SE OGSÅ

Relaterede emner

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing