Menu

Administracinė peržiūros valdyba

Administracinė peržiūros valdyba (APV) vidine administravimo tvarka peržiūri ECB priežiūros sprendimus. Taip siekiama užtikrinti, kad sprendimai neprieštarautų taisyklėms ir tvarkai.

Sprendimai administravimo tvarka gali būti peržiūrimi fizinių ar juridinių asmenų, kuriems atitinkamas ECB priežiūros sprendimas turi tiesioginės įtakos, prašymu.

Atlikdama peržiūrą APV dėmesį sutelkia į ginčijamo sprendimo „procedūrinę ir materialinę atitiktį“ BPM reglamentui, bet kartu atsižvelgia į ECB suteiktą veiksmų laisvę.

Konkrečiai, APV atliekant peržiūrą tikrinama, ar laikytasi tinkamo proceso reikalavimų, ar sprendimas yra tinkamai pagrįstas ir atitinka taikomus teisės aktus, ar nėra akivaizdžių vertinimo klaidų, ar sprendimas nėra akivaizdžiai neproporcingas ir ar ECB nepiktnaudžiavo savo įgaliojimais.

Atlikus peržiūrą, Priežiūros valdybai pateikiama neįpareigojanti nuomonė, kurioje pateikiamas siūlymas pirminį sprendimą panaikinti arba jį pakeisti nauju tapataus arba iš dalies pakeisto turinio sprendimu ir pateikti Valdančiajai tarybai galutinai patvirtinti taikant neprieštaravimo tvarką.

Peržiūros išlaidų padengimo vadovas

Administracinės peržiūros valdybos darbo tvarkos pakeitimas dėl koronaviruso (COVID-19)

Dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio ir spartaus plitimo Administracinė peržiūros valdyba turi laikinai pakeisti savo darbo tvarką. Tais atvejais, kai ECB nusprendžia sustabdyti priežiūros sprendimo taikymą, sustabdymo laikotarpiu Administracinė peržiūros valdyba taip pat sustabdys atitinkamą savo procedūrą, jei tokia vykdoma. Be to, siekiant užtikrinti tinkamą procesą, Administracinė peržiūros valdyba gali pakeisti savo procedūras, įskaitant termino peržiūrai atlikti pratęsimą tais atvejais, kai laikoma, kad posėdis yra būtinas.

Sudėtis

Penki nariai ir du pakaitiniai nariai skiriami penkerių metų kadencijai. Ji gali būti pratęsiama. Visi nariai turi turėti darbo patirties priežiūros vykdymo srityje ir atitinkamų žinių bankų veiklos srityje. Tačiau jie nėra etatiniai ECB, nacionalinių priežiūros institucijų ar kitų nacionalinių ar Europos Sąjungos institucijų darbuotojai.


Administracinė peržiūros valdyba ir Tarpininkavimo komisija (2020 m. sausio 13 d. duomenys)

Nariai
Pirmininkas Jean-Paul Redouin
Pirmininko pavaduotoja Concetta Brescia Morra
Narys F. Javier Arístegui Yáñez
Narys André Camilleri
Narys René Smits
Pakaitiniai nariai
Pakaitinis narys nepaskirtas
Pakaitinis narys nepaskirtas

Viešosios įsipareigojimų deklaracijos ir viešosios interesų deklaracijos (tik anglų k.)