Administracinė peržiūros valdyba

Administracinė peržiūros valdyba vidine administravimo tvarka peržiūri ECB priežiūros sprendimus. Taip siekiama užtikrinti, kad sprendimai neprieštarautų taisyklėms ir tvarkai.

Sprendimai administravimo tvarka gali būti peržiūrimi fizinių ar juridinių asmenų, kuriems atitinkamas ECB priežiūros sprendimas turi tiesioginės įtakos, prašymu.

Peržiūros išlaidų padengimo vadovas

Sudėtis

Penki nariai ir du pakaitiniai nariai skiriami penkerių metų kadencijai. Ji gali būti pratęsiama. Visi nariai turi turėti darbo patirties priežiūros vykdymo srityje ir atitinkamų žinių bankų veiklos srityje. Tačiau jie nėra etatiniai ECB, nacionalinių priežiūros institucijų ar kitų nacionalinių ar Europos Sąjungos institucijų darbuotojai.


Administracinė peržiūros valdyba (nuo 2020 m. sausio 13 d.)

Nariai
Pirmininkas Jean-Paul Redouin
Pirmininko pavaduotoja Concetta Brescia Morra
Narys F. Javier Arístegui Yáñez
Narys André Camilleri
NarysGerd Häusler
Pakaitiniai nariai
Pakaitinis narys René Smits
Pakaitinis narys Ivan Šramko

Viešosios įsipareigojimų deklaracijos ir viešosios interesų deklaracijos (tik anglų k.)

Tarpininkavimo komisija

Siekiant užtikrinti pinigų politikos ir priežiūros uždavinių atskyrimą, sukurta tarpininkavimo komisija. Jos uždavinys – derinti skirtingas nuomones, jei Valdančioji taryba prieštarauja Priežiūros valdybos parengtam sprendimo projektui.

Sudėtis

Po vieną narį iš kiekvienos dalyvaujančios šalies, išrinktą iš Valdančiosios tarybos ir Priežiūros valdybos narių.