Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Oikaisulautakunta

Oikaisulautakunta suorittaa sisäisen uudelleenkäsittelyn EKP:n tekemille valvontapäätöksille. Uudelleenkäsittelyssä varmistetaan, että päätökset on tehty sääntöjen mukaisesti.

Oikaisulautakunta

15.2.2023

Uudelleenkäsittelyä voi pyytää kuka tahansa luonnollinen tai oikeushenkilö, jota EKP:n valvontapäätös suoraan koskee.

Oikaisulautakunta selvittää, ovatko sen käsiteltäväksi tulleet valvontapäätökset menettelyltään ja sisällöltään YVM-asetuksen mukaisia, mutta samalla otetaan huomioon EKP:lle jätetty harkintavalta.

Käytännössä oikaisulautakunta siis tarkistaa, onko valvontapäätös tehty asianmukaista menettelyä noudattaen, ovatko päätöksen perustelut pätevät ja sovellettavan lainsäädännön mukaiset, onko valvontapäätöksen sisältämissä arvioissa ilmeinen virhe, onko päätös selvästi suhteeton ja onko EKP käyttänyt toimivaltaansa väärin.

Uudelleenkäsittelyn tuloksena oikaisulautakunta antaa valvontaelimelle lausunnon alkuperäisen päätöksen vahvistamisesta tai korvaamisesta uudella päätöksellä, jonka sisältö on sama tai muutettu. Lausunto ei ole valvontaelintä sitova. EKP:n neuvosto antaa lopullisen hyväksynnän päätökselle vastustamattajättämis­menettelyssä.

Kysyttyä oikaisulautakunnasta Oikaisulautakunta: nopeaa, edullista ja luottamuksellista valvontapäätösten uudelleenkäsittelyä – Pankkivalvonnan uutiskirje, toukokuu 2023 EKP:n valvontapäätösten uudelleenkäsittelyä kahdeksan vuoden kokemuksella Uudelleenkäsittelystä aiheutuvat kulut

Kokoonpano

Oikaisulautakunnassa on viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä (viisivuotinen toimikausi, joka voidaan uusia). Jäseniksi ja varajäseniksi nimitetään henkilöitä, joilla on riittävä pankkialan työkokemus ja tuntemus mutta jotka eivät hoida käytännön pankkivalvonta­tehtäviä EU:ssa.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä