Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Administracyjna Rada Odwoławcza

Jest to gremium, które przeprowadza wewnętrzne przeglądy administracyjne decyzji nadzorczych EBC w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami i procedurami.

O przeprowadzenie takiego przeglądu może wystąpić dowolna osoba fizyczna lub prawna, której dana decyzja bezpośrednio dotyczy.

Przegląd skupia się na „proceduralnej i merytorycznej zgodności” zaskarżonej decyzji z rozporządzeniem SSM, z uwzględnieniem swobody uznania przysługującej EBC.

W praktyce obejmuje sprawdzenie, czy zachowano sprawiedliwość proceduralną, czy decyzja jest odpowiednio uzasadniona i zgodna z obowiązującym prawem, czy w ocenie nie ma oczywistych błędów, czy decyzja nie jest ewidentnie niewspółmierna do okoliczności lub czy EBC nie nadużył swojej władzy.

Efektem przeglądu jest niewiążąca opinia kierowana do Rady ds. Nadzoru, w której proponuje się albo uchylenie pierwotnej decyzji, albo zastąpienie jej inną o identycznej lub zmienionej treści, do ostatecznego zatwierdzenia przez Radę Prezesów w trybie braku sprzeciwu.

Administracyjna Rada Odwoławcza: osiem lat doświadczenia w prowadzeniu przeglądów decyzji nadzorczych EBC Objaśnienia dotyczące kosztów przeglądu

Skład

Rada ma pięciu członków i dwóch członków zastępczych, powoływanych na odnawialną pięcioletnią kadencję. Są to osoby z doświadczeniem zawodowym w zakresie nadzoru i odpowiednią wiedzą w dziedzinie bankowości, niebędące jednak obecnie pracownikami EBC, krajowych organów nadzoru ani innych instytucji i organów krajowych lub unijnych.

Administracyjna Rada Odwoławcza

4 maja 2022

Członkowie
Przewodniczący Pentti Hakkarainen
Wiceprzewodniczący wakat
Członek F. Javier Aríztegui Yáñez
Członek André Camilleri
Członek René Smits
Członkowie zastępczy
Zastępca Christiane Campill
Zastępca Damir Odak
POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Więcej

Regulamin

Wszystkie strony w tej sekcji

Whistleblowing