Menu

Felülvizsgálati Testület

A Felülvizsgálati Testület (ABoR – Administrative Board of Review) feladata az EKB felügyeleti határozatainak belső adminisztratív felülvizsgálata, azt garantálandó, hogy a döntések megfeleljenek a szabályzatnak és az eljárásrendnek.

A vizsgálatot bármely olyan természetes vagy jogi személy kezdeményezheti, akit az EKB felügyeleti határozata közvetlenül érint.

Az ABoR vizsgálja, hogy a vitatott döntés eljárásilag és érdemben megfelel-e az SSM-rendeletnek, miközben tiszteletben tartja az EKB mérlegelési jogkörét.

A gyakorlatban megnézi, hogy jogszerű volt-e az eljárás, megalapozott-e a hátterét jelentő érvelés, az irányadó jognak megfelelő-e a határozat, van-e nyilvánvaló hiba az értékelésben, nyilvánvalóan aránytalan-e a határozat, és hogy az EKB visszaélt-e a hatásköreivel.

A felülvizsgálat eredménye a Felügyeleti Testületnek címzett, nem kötelező érvényű vélemény, amely az eredeti határozat hatályon kívül helyezését vagy azonos, illetve módosított határozat meghozatalát javasolja, amelyet a Kormányzótanács hagy végleg jóvá a kifogásról való lemondáson alapuló eljárás keretében.

Útmutató a felülvizsgálati költségekhez

A felülvizsgálati testület munkamódszerének kiigazításai a koronavírus (COVID-19) fényében

A koronavírus (COVID-19) által okozott járvány kitörése és gyors terjedése miatt a felülvizsgálati testületnek átmenetileg ki kell igazítania munkamódszerét. Így például különösen, amikor az EKB úgy dönt, hogy felfüggeszti valamely felügyeleti határozat alkalmazását, a felfüggesztés idejére főszabály szerint a felülvizsgálati testület is felfüggeszti az adott esetben előtte folyamatban lévő megfelelő eljárást. Ezen túlmenően és a jogszerű eljárás érdekében a felülvizsgálati testület átalakíthatja eljárásait, ami magában foglalhatja a felülvizsgálati időszak meghosszabbítását azokban az esetekben, amelyekben szóbeli meghallgatást vélnek szükségesnek.

Összetétel

Az öt tagot és a két póttagot ötéves, meghosszabbítható időtartamra nevezik ki. Mindannyian rendelkeznek felügyeleti tapasztalattal és releváns banki szaktudással, ugyanakkor nem lehetnek egyidejűleg az EKB, valamely nemzeti felügyelet, sem egyéb országos, illetve uniós intézmény vagy szerv alkalmazottai.


Felülvizsgálati Testület (2020. január 13.)

Tagok
Elnök Jean-Paul Redouin
Alelnök Concetta Brescia Morra
Tag F. Javier Arístegui Yáñez
Tag André Camilleri
Tag René Smits
Póttagok
Póttag betöltetlen
Póttag betöltetlen

Nyilvános kötelezettségvállalási és érdekeltségi nyilatkozat (angol)