Felülvizsgálati Testület

A Felülvizsgálati Testület feladata az EKB felügyeleti határozatainak belső adminisztratív felülvizsgálata, azt garantálandó, hogy a döntések megfeleljenek a szabályzatnak és az eljárásrendnek.

Az adminisztratív felülvizsgálatot bármely olyan természetes vagy jogi személy kezdeményezheti, akit valamely EKB-s felügyeleti határozat közvetlenül érint.

Útmutató a felülvizsgálati költségekhez (csak angolul)

Felhívás szándéknyilatkozat benyújtására

Új jelentkezési határidő a Felülvizsgálati Testületi tagi pályázatra

Az EKB ezúton teszi közzé, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2019. május 16án publikált, az Európai Központi Bank (Frankfurt am Main, Németország) Felülvizsgálati Testületének tagjaként kijelölendő külső szakértők szándék­nyilatkozatának benyújtására szóló felhívás (C2019/167A/01) határidejét 2019. június 28ig meghosszabbította.


Az EKB nagy tekintélyű, igazolt szaktudással és tapasztalattal rendelkező szakértőt keres a Felülvizsgálati Testület tagjának való kinevezés céljából. Az alkalmas pályázók szándéknyilatkozatának benyújtási határideje 2019. június 28.

Tagság

Az öt tagot és a két póttagot ötéves, meghosszabbítható időtartamra nevezik ki. Mindannyian rendelkeznek felügyeleti tapasztalattal és banki szaktudással, ugyanakkor nem lehetnek egyidejűleg az EKB, a nemzeti felügyelet, sem egyéb országos, illetve uniós intézmény vagy testület munkavállalói.

Tagság
Elnök Jean-Paul Redouin
Alelnök Concetta Brescia Morra
Tag F. Javier Arístegui Yáñez
Tag André Camilleri
Tag Edgar Meister
Póttagok
Póttag René Smits
Póttag Ivan Šramko

Nyilvános kötelezettségvállalási és érdekeltségi nyilatkozat (csak angolul)

Közvetítő Testület

A monetáris politikai és a felügyeleti feladatok különválasztásának biztosítása érdekében létrehozott Közvetítő Testület feladata a Kormányzótanács által a felügyeleti testületi határozattervezetek ellen emelt kifogással kapcsolatos nézeteltérés feloldása.

Tagság

A mechanizmusban részt vevő minden egyes ország delegál egy-egy tagot, akit a Kormányzótanács és a Felügyeleti Testület tagságából választanak.