Menu

Administrativni odbor za preispitivanja

Poziv za iskaz interesa

ESB traži ugledne stručnjake s dokazanim odgovarajućim znanjem i stručnim iskustvom radi imenovanja članova ili zamjenika člana Administrativnog odbora za preispitivanja. Prikladni kandidati interes mogu iskazati do 24. kolovoza.

Poziv za iskaz interesa

Administrativni odbor za preispitivanja provodi interna administrativna preispitivanja nadzornih odluka ESB-a i na taj način osigurava usklađenost tih odluka s pravilima i postupcima.

Administrativno preispitivanje može zatražiti bilo koja fizička ili pravna osoba na koju se ESB-ova nadzorna odluka izravno odnosi.

Naglasak je preispitivanja na »postupovnoj i materijalnoj usklađenosti« osporenih odluka s uredbom o SSM-u uz poštovanje diskrecijskog prostora ostavljenog ESB-u.

Administrativni odbor za preispitivanja preispituje je li poštovano zakonito postupanje, je li odluka primjereno obrazložena, je li usklađena s mjerodavnim pravom, ima li očitih pogrešaka u procjeni, je li odluka očito nerazmjerna te je li ESB zloupotrijebio svoje ovlasti.

Rezultat preispitivanja neobvezujuće je mišljenje upućeno Nadzornom odboru u kojem se predlaže da prvobitnu odluku ukine ili je zamijeni istovjetnom ili izmijenjenom odlukom koju će uputiti Upravnom vijeću na konačno odobrenje u skladu s postupkom neisticanja prigovora.

Priručnik o troškovima preispitivanja

Prilagodbe organizacije rada Administrativnog odbora za preispitivanja zbog bolesti COVID-19

Zbog izbijanja i brzog širenja bolesti COVID-19 potrebno je da Administrativni odbor za preispitivanja privremeno prilagodi svoju organizaciju rada. Posebno, u slučajevima kada je ESB odlučio odgoditi primjenu nadzorne odluke, Administrativni odbor za preispitivanja u pravilu će za vrijeme trajanja te odgode također odgoditi sve odgovarajuće postupke koji se pred njim provode. Nadalje, u interesu pravilnog postupanja, Administrativni odbor za preispitivanja može prilagoditi svoje postupke, što može uključivati produljenje razdoblja preispitivanja u slučajevima kada se usmeno saslušanje smatra potrebnim.

Sastav

Pet članova i dva zamjenika imenuju se na obnovljiv petogodišnji mandat. Oni posjeduju stručno iskustvo u nadzoru i relevantno znanje na području bankarstva a nisu sadašnji zaposlenici ESB-a, nacionalnih nadzornih tijela ili bilo kojih drugih nacionalnih institucija ili tijela kao ni institucija ili tijela EU-a.


Administrativni odbor za preispitivanja (13. siječnja 2020.)

Članovi
predsjednik Jean-Paul Redouin
potpredsjednica Concetta Brescia Morra
član F. Javier Arístegui Yáñez
član André Camilleri
član René Smits
Zamjenici
zamjenik slobodno mjesto
zamjenik slobodno mjesto

Javne izjave o obvezama i interesima (samo na engleskom jeziku)