Administrativni odbor za preispitivanja

Administrativni odbor za preispitivanja provodi interna administrativna preispitivanja nadzornih odluka ESB-a i na taj način osigurava usklađenost odluka s pravilima i postupcima.

Administrativno preispitivanje može zatražiti bilo koja fizička ili pravna osoba na koju se ESB-ova nadzorna odluka izravno odnosi.

Priručnik o troškovima preispitivanja

Sastav

Pet članova i dva zamjenika imenuju se na obnovljiv petogodišnji mandat. Oni posjeduju stručno iskustvo u nadzoru i relevantno znanje u području bankarstva, a nisu sadašnji zaposlenici ESB-a, nacionalnih nadzornih tijela, drugih nacionalnih institucija ili tijela ni institucija ili tijela EU-a.


Administrativni odbor za preispitivanja (13. siječnja 2020.)

Članovi
predsjednik Jean-Paul Redouin
potpredsjednica Concetta Brescia Morra
član F. Javier Arístegui Yáñez
član André Camilleri
član Gerd Häusler
Zamjenici
zamjenik René Smits
zamjenik Ivan Šramko

Javne izjave o obvezama i interesima (samo na engleskom jeziku)

Odbor za posredovanje

Kako bi se osiguralo odvajanje monetarne politike od nadzornih zadaća, Odbor za posredovanje rješava razlike u mišljenjima u vezi s prigovorom Upravnog vijeća na nacrt odluke Nadzornog odbora.

Sastav

Jedan predstavnik po državi članici sudionici izabran iz redova članova Upravnog vijeća i Nadzornog odbora.