Menu

Administrativni odbor za preispitivanja

Administrativni odbor za preispitivanja provodi interna administrativna preispitivanja nadzornih odluka ESB-a i na taj način osigurava usklađenost tih odluka s pravilima i postupcima.

Administrativno preispitivanje može zatražiti bilo koja fizička ili pravna osoba na koju se ESB-ova nadzorna odluka izravno odnosi.

Naglasak je preispitivanja na »postupovnoj i materijalnoj usklađenosti« osporenih odluka s uredbom o SSM-u uz poštovanje diskrecijskog prostora ostavljenog ESB-u.

Administrativni odbor za preispitivanja preispituje je li poštovano zakonito postupanje, je li odluka primjereno obrazložena, je li usklađena s mjerodavnim pravom, ima li očitih pogrešaka u procjeni, je li odluka očito nerazmjerna te je li ESB zloupotrijebio svoje ovlasti.

Rezultat preispitivanja neobvezujuće je mišljenje upućeno Nadzornom odboru u kojem se predlaže da prvobitnu odluku ukine ili je zamijeni istovjetnom ili izmijenjenom odlukom koju će uputiti Upravnom vijeću na konačno odobrenje u skladu s postupkom neisticanja prigovora.

Priručnik o troškovima preispitivanja

Prilagodbe organizacije rada Administrativnog odbora za preispitivanja zbog bolesti COVID-19

Zbog izbijanja i brzog širenja bolesti COVID-19 potrebno je da Administrativni odbor za preispitivanja privremeno prilagodi svoju organizaciju rada. Posebno, u slučajevima kada je ESB odlučio odgoditi primjenu nadzorne odluke, Administrativni odbor za preispitivanja u pravilu će za vrijeme trajanja te odgode također odgoditi sve odgovarajuće postupke koji se pred njim provode. Nadalje, u interesu pravilnog postupanja, Administrativni odbor za preispitivanja može prilagoditi svoje postupke, što može uključivati produljenje razdoblja preispitivanja u slučajevima kada se usmeno saslušanje smatra potrebnim.

Sastav

Pet članova i dva zamjenika imenuju se na obnovljiv petogodišnji mandat. Oni posjeduju stručno iskustvo u nadzoru i relevantno znanje na području bankarstva a nisu sadašnji zaposlenici ESB-a, nacionalnih nadzornih tijela ili bilo kojih drugih nacionalnih institucija ili tijela kao ni institucija ili tijela EU-a.


Administrativni odbor za preispitivanja (13. siječnja 2020.)

Članovi
predsjednik Jean-Paul Redouin
potpredsjednica Concetta Brescia Morra
član F. Javier Arístegui Yáñez
član André Camilleri
član René Smits
Zamjenici
zamjenik slobodno mjesto
zamjenik slobodno mjesto

Javne izjave o obvezama i interesima (samo na engleskom jeziku)