Administrativni odbor za preispitivanja

Administrativni odbor za preispitivanja provodi interna administrativna preispitivanja nadzornih odluka ESB-a i na taj način osigurava usklađenost odluka s pravilima i postupcima.

Administrativno preispitivanje može zatražiti bilo koja fizička ili pravna osoba na koju se ESB-ova nadzorna odluka izravno odnosi.

Priručnik o troškovima preispitivanja (samo na engleskom jeziku)

Poziv za iskazivanje interesa

Produljenje roka za podnošenje prijava kandidata za mjesto člana Administrativnog odbora za preispitivanja

ESB ovim objavljuje da je rok Poziva za iskazivanje interesa za imenovanje vanjskih stručnjaka kao članova Administrativnog odbora za preispitivanja Europske središnje banke (Frankfurt na Majni, Njemačka), objavljenog u Službenom listu Europske unije 16. svibnja 2019. (C2019/167A/01), produljen do 28. lipnja 2019.


U svrhu imenovanja člana Administrativnog odbora za preispitivanja ESB traži ugledna stručnjaka s dokazanim odgovarajućim znanjem i stručnim iskustvom. Pozivamo prikladne kandidate da iskažu interes najkasnije do 28. lipnja 2019.

Sastav

Pet članova i dva zamjenika imenuju se na obnovljiv petogodišnji mandat. Oni posjeduju stručno iskustvo u nadzoru i relevantno znanje u području bankarstva, a nisu sadašnji zaposlenici ESB-a, nacionalnih nadzornih tijela, drugih nacionalnih institucija ili tijela ni institucija ili tijela EU-a.

Članovi
predsjednik Jean-Paul Redouin
potpredsjednica Concetta Brescia Morra
član F. Javier Arístegui Yáñez
član André Camilleri
član Edgar Meister
Zamjenici
zamjenik René Smits
zamjenik Ivan Šramko

Javne izjave o obvezama i interesima (samo na engleskom jeziku)

Odbor za posredovanje

Kako bi se osiguralo odvajanje monetarne politike od nadzornih zadaća, Odbor za posredovanje rješava razlike u mišljenjima u vezi s prigovorom Upravnog vijeća na nacrt odluke Nadzornog odbora.

Sastav

Jedan predstavnik po državi članici sudionici izabran iz redova članova Upravnog vijeća i Nadzornog odbora.