Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Upravni odbor za pregled

Upravni odbor za pregled izvaja notranje upravne preglede nadzorniških odločitev ECB in tako zagotavlja, da so te odločitve v skladu s pravili in postopki.

Upravni pregled lahko zahteva katerakoli fizična ali pravna oseba, ki jo neposredno zadeva nadzorniška odločitev ECB.

Upravni pregled se osredotoča na »postopkovno in vsebinsko skladnost« izpodbijane odločitve ECB z uredbo o enotnem mehanizmu nadzora, pri čemer se upošteva diskrecijska pravica ECB.

S praktičnega vidika Upravni odbor za pregled preverja naslednje: (i) ali je bil upoštevan predpisani postopek, (ii) ali je utemeljitev odločitve ustrezna, (iii) ali je odločitev skladna z veljavno zakonodajo, (iv) ali je pri ocenjevanju prišlo do očitne napake, (v) ali je odločitev očitno nesorazmerna in (vi) ali je ECB zlorabila svoja pooblastila.

Rezultat pregleda je nezavezujoče mnenje, naslovljeno na Nadzorni odbor, v katerem Upravni odbor predlaga, naj se prvotna odločitev bodisi razveljavi bodisi nadomesti z enako ali spremenjeno odločitvijo, ki jo dokončno odobri Svet ECB po postopku z neugovarjanjem.

Priročnik o stroških pregleda

Prilagoditev ureditve dela Upravnega odbora za pregled zaradi koronavirusa (COVID-19)

Upravni odbor za pregled mora zaradi izbruha in hitre širitve koronavirusa (COVID-19) začasno prilagoditi način delovanja. Kadar ECB začasno prekliče izvajanje nadzorniške odločitve, bo za čas trajanja tega preklica tudi Upravni odbor za pregled na splošno zadržal ustrezne postopke, ki tečejo pri njem. Poleg tega lahko Upravni odbor za pregled za potrebe dolžnega pravnega postopanja prilagodi svoje postopke, kar lahko vključuje podaljšanje obdobja za pregled v primerih, kadar se šteje, da je potrebno ustno zaslišanje.

Sestava

Odbor sestavlja pet članov in dva nadomestna člana, ki so imenovani za petletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja. Člani morajo imeti poklicne izkušnje iz nadzora in strokovno znanje s področja bančništva, vendar ne smejo biti zaposleni v ECB, nacionalnem nadzornem organu ali drugem nacionalnem organu ali instituciji oziroma organu ali instituciji EU.

Upravni odbor za pregled

na dan 4. maja 2022

Člani
Predsednica Concetta Brescia Morra
Podpredsednik Pentti Hakkarainen (določen za predsednika od 1. januarja 2023)
Član F. Javier Aríztegui Yáñez
Član André Camilleri
Član René Smits
Nadomestna člana
Nadomestna članica Christiane Campill
Nadomestni član Damir Odak
GLEJTE TUDI

Več o tej temi

Vse strani v tem razdelku

Whistleblowing