Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Upravni odbor za pregled

Upravni odbor za pregled (ABoR) izvaja notranje upravne preglede nadzorniških odločitev ECB. V pregledih preverja, ali so odločitve skladne s pravili in postopki.

Upravni odbor za pregled

(na dan 15. februarja 2023)

Upravni pregled lahko zahteva katerakoli fizična ali pravna oseba, ki jo neposredno zadeva nadzorniška odločitev ECB.

Upravni pregled se osredotoča na »postopkovno in vsebinsko skladnost« izpodbijane odločitve ECB z uredbo o enotnem mehanizmu nadzora, pri čemer se upošteva diskrecijska pravica ECB.

S praktičnega vidika Upravni odbor za pregled preverja, ali je bil upoštevan predpisani postopek, ali je utemeljitev odločitve ustrezna, ali je odločitev skladna z veljavno zakonodajo, ali je pri ocenjevanju prišlo do očitne napake, ali je odločitev očitno nesorazmerna in ali je ECB zlorabila svoja pooblastila.

Rezultat pregleda je nezavezujoče mnenje, naslovljeno na Nadzorni odbor, v katerem Upravni odbor za pregled predlaga, da naj se prvotna odločitev bodisi razveljavi bodisi nadomesti z enako ali spremenjeno odločitvijo, ki jo dokončno odobri Svet ECB po postopku z neugovarjanjem.

Pogosta vprašanja o Upravnem odboru za pregled Upravni odbor za pregled: hiter, nedrag in zaupen pregled nadzorniških odločitev – Supervision Newsletter, maj 2023 Upravni odbor za pregled: osem let izkušenj z revidiranjem nadzorniških odločitev ECB Priročnik o stroških pregleda

Sestava

Odbor sestavlja pet članov in dva nadomestna člana, ki so imenovani za petletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja. Člani morajo imeti poklicne izkušnje na področju nadzora in strokovno znanje s področja bančništva, vendar ne smejo biti zaposleni v ECB, nacionalnem nadzornem organu ali drugem nacionalnem organu ali instituciji oziroma organu ali instituciji EU.

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo