Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Upravni odbor za pregled

Upravni odbor za pregled izvaja notranje upravne preglede nadzorniških odločitev ECB in tako zagotavlja, da so te odločitve v skladu s pravili in postopki.

Upravni pregled lahko zahteva katerakoli fizična ali pravna oseba, ki jo neposredno zadeva nadzorniška odločitev ECB.

Upravni pregled se osredotoča na »postopkovno in vsebinsko skladnost« izpodbijane odločitve ECB z uredbo o enotnem mehanizmu nadzora, pri čemer se upošteva diskrecijska pravica ECB.

S praktičnega vidika Upravni odbor za pregled preverja naslednje: (i) ali je bil upoštevan predpisani postopek, (ii) ali je utemeljitev odločitve ustrezna, (iii) ali je odločitev skladna z veljavno zakonodajo, (iv) ali je pri ocenjevanju prišlo do očitne napake, (v) ali je odločitev očitno nesorazmerna in (vi) ali je ECB zlorabila svoja pooblastila.

Rezultat pregleda je nezavezujoče mnenje, naslovljeno na Nadzorni odbor, v katerem Upravni odbor predlaga, naj se prvotna odločitev bodisi razveljavi bodisi nadomesti z enako ali spremenjeno odločitvijo, ki jo dokončno odobri Svet ECB po postopku z neugovarjanjem.

Upravni odbor za pregled: Osem let izkušenj z revidiranjem nadzorniških odločitev ECB Priročnik o stroških pregleda

Sestava

Odbor sestavlja pet članov in dva nadomestna člana, ki so imenovani za petletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja. Člani morajo imeti poklicne izkušnje iz nadzora in strokovno znanje s področja bančništva, vendar ne smejo biti zaposleni v ECB, nacionalnem nadzornem organu ali drugem nacionalnem organu ali instituciji oziroma organu ali instituciji EU.

Upravni odbor za pregled

(4. maj 2022)

Člani
Predsednik Pentti Hakkarainen
Podpredsednik položaj ni zaseden
Član F. Javier Aríztegui Yáñez
Član André Camilleri
Član René Smits
Nadomestna člana
Nadomestna članica Christiane Campill
Nadomestni član Damir Odak
GLEJTE TUDI

Več o tej temi

Več

Poslovnik

Vse strani v tem razdelku

Whistleblowing