Upravni odbor za pregled

Upravni odbor za pregled izvaja interne upravne preglede nadzorniških odločitev ECB, s čimer skrbi, da so te odločitve v skladu s pravili in postopki.

Upravni pregled lahko zahteva katerakoli fizična ali pravna oseba, ki jo neposredno zadeva nadzorniška odločitev ECB.

Priročnik o stroških pregleda

Sestava

Pet članov in dva nadomestna člana so imenovani za mandat petih let, ki ga je možno podaljšati. Imeti morajo nadzorniške izkušnje in strokovno znanje s področja bančništva, vendar v času trajanja mandata ne smejo biti zaposleni v ECB, nacionalnem nadzornem organu ali drugem nacionalnem ali evropskem organu oziroma instituciji.


Upravni odbor za pregled (13. januar 2020)

Člani
Predsednik Jean-Paul Redouin
Podpredsednica Concetta Brescia Morra
Član F. Javier Arístegui Yáñez
Član André Camilleri
Član Gerd Häusler
Nadomestna člana
Nadomestni član René Smits
Nadomestni član Ivan Šramko

Javne izjave o zavezah in javne izjave o interesih (samo v angleščini)

Odbor za mediacijo

Da bi bile naloge denarne politike zanesljivo ločene od nadzorniških, Odbor za mediacijo rešuje razhajanja v stališčih, kadar Svet ECB ugovarja osnutku odločitve Nadzornega odbora.

Sestava

En član iz vsake sodelujoče države članice, ki ga ta izbere med člani Sveta ECB in Nadzornega odbora.