Upravni odbor za pregled

Upravni odbor za pregled izvaja interne upravne preglede nadzorniških odločitev ECB, s čimer skrbi, da so te odločitve v skladu s pravili in postopki.

Upravni pregled lahko zahteva katerakoli fizična ali pravna oseba, ki jo neposredno zadeva nadzorniška odločitev ECB.

Priročnik o stroških pregleda

Razpis za prijavo interesa

Podaljšanje roka za prijavo za člana Upravnega odbora za pregled

ECB objavlja, da je bil rok v razpisu za prijavo interesa zunanjih strokovnjakov za člana oz. članico Upravnega odbora za pregled v Evropski centralni banki (Frankfurt na Majni, Nemčija), kot je bil 16. maja 2019 objavljen v Uradnem listu Evropske unije (C2019/167A/01), podaljšan do 28. junija 2019.


ECB išče strokovnjaka oz. strokovnjakinjo z velikim ugledom ter izkazanim ustreznim znanjem in izkušnjami za imenovanje na mesto člana v Upravnem odboru za pregled. Primerni kandidati oz. kandidatke naj svoj interes prijavijo najpozneje do 28. junija 2019.

Sestava

Pet članov in dva nadomestna člana so imenovani za mandat petih let, ki ga je možno podaljšati. Imeti morajo nadzorniške izkušnje in strokovno znanje s področja bančništva, vendar v času trajanja mandata ne smejo biti zaposleni v ECB, nacionalnem nadzornem organu ali drugem nacionalnem ali evropskem organu oziroma instituciji.

Člani
Predsednik Jean-Paul Redouin
Podpredsednica Concetta Brescia Morra
Član F. Javier Arístegui Yáñez
Član André Camilleri
Član Edgar Meister
Nadomestna člana
Nadomestni član René Smits
Nadomestni član Ivan Šramko

Javne izjave o zavezah in javne izjave o interesih (samo v angleščini)

Odbor za mediacijo

Da bi bile naloge denarne politike zanesljivo ločene od nadzorniških, Odbor za mediacijo rešuje razhajanja v stališčih, kadar Svet ECB ugovarja osnutku odločitve Nadzornega odbora.

Sestava

En član iz vsake sodelujoče države članice, ki ga ta izbere med člani Sveta ECB in Nadzornega odbora.