Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Vaidlustusnõukogu

Vaidlustusnõukogu vaatab asutusesiseselt halduskorras läbi EKP järelevalveotsused ning tagab, et need on kooskõlas eeskirjade ja menetlustega.

Vaidlustusnõukogu

(seisuga 15.veebruar 2023)

Otsuste halduskorras läbivaatamist võivad taotleda kõik füüsilised või juriidilised isikud, keda EKP järelevalveotsus vahetult mõjutab.

Läbivaatamisel keskendub vaidlustusnõukogu vaidlustatud otsuse menetluslikule ja sisulisele vastavusele ühtse järelevalvemehhanismi määrusega, austades EKP-le jäetud kaalutlusõigust.

Praktiliselt tähendab läbivaatamine seda, et vaidlustusnõukogu kontrollib, kas järgitud on nõuetekohast menetlust, kas otsus on piisavalt põhjendatud ja kooskõlas kohaldatava õigusega, kas hinnangus on ilmseid vigu, kas otsus on ilmselgelt ebaproportsionaalne või kas EKP on oma võimu kuritarvitanud.

Läbivaatamise tulemuseks on järelevalvenõukogule suunatud mittesiduv arvamus, milles tehakse ettepanek esialgne otsus kas tühistada või asendada identse või muudetud sisuga otsusega, mis esitatakse EKP nõukogule lõplikuks heakskiitmiseks vastuväidete mitteesitamise menetluse raames.

Korduma kippuvad küsimused vaidlustusnõukogu kohta ABoR: quick, inexpensive and confidential review of supervisory decisions - Pangandusjärelevalve uudiskiri (mai 2023) Vaidlustusnõukogu: kaheksa aasta kogemused EKP järelevalveotsuste läbivaatamisel Läbivaatamise kulude juhend

Koosseis

Vaidlustusnõukogu viis liiget ja kaks asendusliiget määratakse viieaastaseks ametiajaks, mida saab pikendada. Liikmetel on erialane töökogemus järelevalve valdkonnas ja asjakohased pangandusalased teadmised, kuid nad ei tohi olla EKP või riiklike järelevalveasutuste ega muude riiklike või ELi institutsioonide või organite praegu ametis olevad töötajad.

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine