Menu

Tariffi superviżorji

Il-BĊE jkopri l-ispejjeż tal-kompiti u r-responsabbiltajiet superviżorji tiegħu billi jimponi tariffa annwali fuq il-banek kollha taħt superviżjoni.

Din it-taqsima tal-websajt ġiet aġġornata biex tirrifletti l-emendi għar-Regolament tal-BĊE dwar tariffi superviżorji li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2020, kif ukoll emendi relatati mal-qafas ġenerali tat-tariffi.

It-tibdil ewlieni huwa dan li ġej:

  • It-tariffa minima għal istituzzjonijiet iżgħar inqas sinifikanti (LSIs) ser titnaqqas bin-nofs. Biex tkun eliġibbli, LSI għandu jkollha assi totali ta’ €1 biljun jew inqas fl-ogħla livell ta' konsolidament
  • It-tariffi ser jiġu imposti ex post fuq il-bażi ta’ spejjeż attwali: Il-BĊE ser jiġbor it-tariffi fit-tieni trimestru tas-sena ta’ wara għat-12-il xahar li jintemmu fil-31 ta’ Dicembru. It-tariffi għall-perjodu tariffarju 2020 ser jinġabru fit-tieni trimestru tal-2021.
  • Il-BĊE ser juża mil-ġdid dejta superviżorja eżistenti għall-fatturi tariffarji meta jkun posibbli, u b’hekk titneħħa l-ħtieġa għal proċess ta’ ġbir tad-dejta separat għall-maġġoranza tal-banek.
  • Ittra tal-maniġment tkun aċċettata minflok verifika tal-awditur bħala mezz ta’ ċertifikazzjoni tal-assi totali ta' fergħa li tħallas it-tariffa
  • Avviżi tariffarji ser jinħarġu fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE

Konsultazzjoni pubblika dwar emendi għall-qafas tat-tariffi superviżorji

Dati importanti
Data tal-għeluq għan-nomina ta’ debitur tariffarju (għall-gruppi bankarji biss) 30 ta’ Settembru 2020
Data tal-għeluq biex jintbagħtu dettalji ta’ kuntatt tad-debitur tariffarju 30 ta’ Settembru 2020
Data tal-għeluq għan-notifika tal-esklużjoni tal-assi totali u/jew l-espożizzjoni għar-riskju li jikkorrispondu mas-sussidjarji mhux MSU (fejn applikabbli) 30 ta’ Settembru 2020
Data tal-għeluq biex jintbagħtu l-fatturi tariffarji (fejn applikabbli) 11 ta’ Novembru 2020
Pubblikazzjoni tal-fatturi tariffarji (għad-debituri tariffarji kollha) Jannar 2021
Ħruġ tal-avviżi tariffarji Mejju 2021
Data tal-għeluq għall-ħlas Ġunju 2021

Min għandu jħallas?

Il-banek kollha taħt superviżjoni li huma stabbiliti fl-Istati Membri.

Debitur tariffarju

Kif tiġi kkalkulata t-tariffa?

It-tariffa tiġi kkalkulata skont l-importanza u l-profil tar-riskju tal-bank. Bħala prinċipju, il-banek il-kbar bi profili tar-riskju għoljin iħallsu tariffi aktar għoljin.

Ikkalkula t-tariffa tiegħek

Kif titħallas it-tariffa superviżorja

Hemm diversi modi kif tħallas it-tariffa superviżorja. Id-dettalji jinsabu fl-avviż tariffarju li jintbagħat kull sena.

Avviż tariffarju u ħlas

X’inhuma l-fatturi tariffarji?

Il-fatturi tariffarji huma dejta dwar bank taħt superviżjoni li tintuża għall-kalkolu tat-tariffa superviżorja annwali.

Fatturi tariffarji

Bidla fis-sitwazzjoni tal-bank tiegħi taffettwa t-tariffa superviżorja annwali tiegħi?

Bidla fis-sitwazzjoni tal-bank tiegħek, bħal bidla fl-istat superviżorju, irtirar ta’ awtorizzazzjoni jew għaqda, tista’ taffettwa t-tariffa superviżorja.

Bidla fis-sitwazzjoni