Menu

Tilsynsgebyrer

ECB dækker omkostningerne i forbindelse med tilsynsopgaverne ved at opkræve et årligt gebyr fra alle banker under tilsyn.

I ECB's forordning om tilsynsgebyrer fastsættes metoden til og proceduren for beregning og indsamling af ECB's årlige tilsynsgebyrer. Dette afsnit af banktilsynswebstedet er et supplement til denne proces.

Vigtige datoer
Frist for at udpege gebyrbetaler (gælder kun for bankkoncerner) 30. september 2021
Frist for at indsende eller opdatere kontaktoplysninger om gebyrdebitor 30. september 2021
Frist for meddelelse af udeladelse af samlede aktiver og/eller risikoeksponering for datterselskaber uden for SSM (hvis det er relevant) 30. september 2021
Frist for indberetning af gebyrfaktorer (hvis det er relevant) 11. november 2021
Offentliggørelse af gebyrfaktorer (alle gebyrbetalere) Januar 2022
Udstedelse af gebyrmeddelelser Maj 2022
Betalingsfrist Juni 2022

Hvem skal betale?

Alle banker under tilsyn etableret i lande, der deltager i det europæiske banktilsyn.

Gebyrbetaler

Hvordan beregnes gebyret?

Gebyret beregnes på grundlag af bankens størrelse og risikoprofil. Større banker med højere risikoprofiler betaler principielt højere gebyrer.

Foretag et skøn over gebyret

Hvordan betales tilsynsgebyret?

Det kan betales på flere forskellige måder. Nærmere oplysninger findes i den årlige gebyrmeddelelse.

Gebyrmeddelelse og betaling

Hvad er gebyrfaktorer?

Det er data om en bank under tilsyn, som anvendes til at beregne det årlige tilsynsgebyr.

Gebyrfaktorer

Vil en ændring i en banks situation medføre en ændring i dens tilsynsgebyr?

Hvis en banks situation ændrer sig – fx en ændring af den tilsynsmæssige status, inddragelse af tilladelsen eller en fusion – kan det have en indvirkning på tilsynsgebyret.

Ændring i situation