SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Tilsynsgebyrer

ECB dækker omkostningerne i forbindelse med tilsynsopgaverne ved at opkræve et årligt gebyr fra alle banker under tilsyn.

I ECB's forordning om tilsynsgebyrer fastsættes metoden til og proceduren for beregning og indsamling af ECB's årlige tilsynsgebyrer. Dette afsnit af banktilsynswebstedet er et supplement til denne proces.

Vigtige datoer
Frist for at udpege gebyrbetaler (gælder kun for bankkoncerner)

30. september 2023

Frist for at indsende eller opdatere kontaktoplysninger om gebyrdebitor

30. september 2023

Frist for meddelelse af udeladelse af samlede aktiver og/eller risikoeksponering for datterselskaber uden for SSM (hvis det er relevant)

30. september 2023

Frist for indberetning af gebyrfaktorer (hvis det er relevant)

13. november 2023

Offentliggørelse af gebyrfaktorer (alle gebyrbetalere)

Januar 2024

Forventet udstedelse af gebyrmeddelelser

Maj 2024

Betalingsfrist 35 dage efter udstedelsen af gebyrmeddelelser

Hvem skal betale?

Alle banker under tilsyn etableret i lande, der deltager i det europæiske banktilsyn.

Gebyrbetaler

Hvordan beregnes gebyret?

Gebyret beregnes på grundlag af bankens størrelse og risikoprofil. Større banker med højere risikoprofiler betaler principielt højere gebyrer.

Foretag et skøn over gebyret

Hvordan betales tilsynsgebyret?

Det kan betales på flere forskellige måder. Nærmere oplysninger findes i den årlige gebyrmeddelelse.

Gebyrmeddelelse og betaling

Hvad er gebyrfaktorer?

Det er data om en bank under tilsyn, som anvendes til at beregne det årlige tilsynsgebyr.

Gebyrfaktorer

Vil en ændring i en banks situation medføre en ændring i dens tilsynsgebyr?

Hvis en banks situation ændrer sig – fx en ændring af den tilsynsmæssige status, inddragelse af tilladelsen eller en fusion – kan det have en indvirkning på tilsynsgebyret.

Ændring i situation

Kontakt gebyrteamet

European Central Bank
Budgeting and Controlling Division
60640 Frankfurt am Main
Germany

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing