Menu

Tilsynsgebyrer

ECB dækker omkostningerne i forbindelse med tilsynsopgaverne ved at opkræve et årligt gebyr fra alle banker under tilsyn.

Denne del af webstedet er blevet opdateret for at afspejle de ændringer af ECB's forordning om tilsynsgebyrer, der trådte i kraft 1. januar 2020, og ændringer i relation hertil i de overordnede rammer for gebyropkrævningen.

De væsentligste ændringer er som følger:

  • Minimumsgebyrkomponenten for små mindre signifikante institutter halveres. Disse institutters samlede aktiver må ikke overstige 1 mia. euro på det højeste konsolideringsniveau.
  • Gebyrer opkræves efter gebyrperiodens afslutning på grundlag af de faktiske udgifter. ECB opkræver gebyrerne i 2. kvartal af det år, der følger efter den 12-måneders periode, som slutter 31. december. Gebyrer for gebyrperioden 2020 bliver derfor opkrævet i 2. kvartal 2021.
  • ECB vil genanvende eksisterende gebyrfaktordata, hvor det er muligt. Det vil derfor ikke længere være nødvendigt at foretage en separat indsamling af data for de fleste bankers vedkommende.
  • En administrationsskrivelse ("management letter") vil blive accepteret i stedet for en revisorverifikation som bekræftelse af den gebyrbetalende filials samlede aktiver.
  • Gebyrmeddelelser bliver udstedt på alle officielle EU-sprog.

Offentlig høring om ændring af rammerne for tilsynsgebyrer

Vigtige datoer
Frist for at udpege gebyrbetaler (gælder kun for bankkoncerner) 30. september 2020
Frist for at indsende eller opdatere kontaktoplysninger om gebyrdebitor 30. september 2020
Frist for meddelelse af udeladelse af samlede aktiver og/eller risikoeksponering for datterselskaber uden for SSM (hvis det er relevant) 30. september 2020
Frist for indberetning af gebyrfaktorer (hvis det er relevant) 11. november 2020
Offentliggørelse af gebyrfaktorer (alle gebyrbetalere) Januar 2021
Udstedelse af gebyrmeddelelser Maj 2021
Betalingsfrist Juni 2021

Hvem skal betale?

Alle banker under tilsyn, der er etableret i de deltagende EU-lande

Gebyrbetaler

Hvordan beregnes gebyret?

Gebyret beregnes på grundlag af bankens størrelse og risikoprofil. Større banker med højere risikoprofiler betaler principielt højere gebyrer.

Foretag et skøn over gebyret

Hvordan betales tilsynsgebyret?

Det kan betales på flere forskellige måder. Nærmere oplysninger findes i den årlige gebyrmeddelelse.

Gebyrmeddelelse og betaling

Hvad er gebyrfaktorer?

Det er data om en bank under tilsyn, som anvendes til at beregne det årlige tilsynsgebyr.

Gebyrfaktorer

Vil en ændring i en banks situation medføre en ændring i dens tilsynsgebyr?

Hvis en banks situation ændrer sig – fx en ændring af den tilsynsmæssige status, inddragelse af tilladelsen eller en fusion – kan det have en indvirkning på tilsynsgebyret.

Ændring i situation