Tilsynsgebyrer

ECB dækker omkostningerne i forbindelse med sine tilsynsopgaver ved at opkræve et årligt gebyr fra alle banker under tilsyn.

Vigtige datoer
Frist for udpegning af gebyrbetaler (gælder kun for bankkoncerner) 1. juli 2019
Frist for indsendelse af gebyrbetalers kontaktaddresse 1. juli 2019
Frist for indsendelse af gebyrfaktorer 1. juli 2019
Udstedelse af gebyrmeddelelse Oktober 2019
Frist for betaling November 2019

Hvem skal betale?

Alle banker under tilsyn med hjemsted i deltagerlandene.

Gebyrbetaler

Hvordan beregnes gebyret?

Gebyret beregnes i henhold til bankens størrelse og risikoprofil. I princippet betaler større banker med en højere risikoprofil større gebyrer.

Estimer gebyret

Hvordan betales tilsynsgebyret?

Der er forskellige måder at betale tilsynsgebyret på. Nærmere oplysninger findes i den årlige gebyrmeddelelse.

Gebyrmeddelelse og betaling

Hvad er gebyrfaktorer?

Gebyrfaktorer er data om en bank under tilsyn, som anvendes til at beregne det årlige tilsynsgebyr.

Gebyrfaktorer

Vil en ændring i bankens situation påvirke dens årlige tilsynsgebyr?

Hvis en banks situation ændrer sig, fx i form af en ændret tilsynsstatus, hvis banktilladelsen inddrages, eller i tilfælde af en fusion, kan det godt påvirke tilsynsgebyret.

Ændring af situationen