Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Järelevalvetasud

EKP katab oma järelevalveülesannete täitmisega seotud kulud kõigilt järelevalve alla kuuluvatelt pankadelt kogutava iga-aastase tasu arvelt.

EKP määruses järelevalvetasude kohta on sätestatud EKP iga-aastase järelevalvetasu arvutamise ja kogumise metoodika ja menetlus. Siinses pangandusjärelevalve veebilehe rubriigis täpsustatakse seda protsessi.

Tähtsad kuupäevad
Tasuvõlgniku määramise tähtaeg (ainult pangagrupid) 30. september 2022
Tasuvõlgniku ajakohastatud kontaktandmete esitamise tähtaeg 30. september 2022
Ühtse järelevalvemehhanismi väliste tütarettevõtjate koguvara ja/või koguriskipositsiooni andmete väljajätmisest teavitamise tähtaeg (kui see on asjakohane) 30. september 2022
Tasutegurite esitamise tähtaeg (kui see on asjakohane) 11. november 2022
Tasutegurite avaldamine (kõik tasuvõlgnikud) jaanuar 2023
Tasu maksmise teate eeldatav väljastamine mai 2023
Maksetähtaeg 35 päeva alates tasu maksmise teate väljastamisest

Kes peavad järelevalvetasu maksma?

Tasu peavad maksma kõik Euroopa pangandusjärelevalves osalevates riikides asutatud järelevalve alla kuuluvad pangad.

Tasuvõlgnik

Kuidas järelevalvetasu arvutatakse?

Tasu arvutatakse panga tähtsuse ja riskiprofiili alusel. Põhimõtteliselt maksavad suuremad ja kõrgema riskitasemega pangad rohkem.

Järelevalvetasu arvutamine

Kuidas saab järelevalvetasu maksta?

Järelevalvetasu võib maksta mitmel viisil. Selle üksikasjad täpsustatakse iga-aastase järelevalvetasu maksmise teates.

Järelevalvetasu maksmise teade ja tasu maksmine

Mis on tasutegurid?

Tasutegurid on järelevalve alla kuuluva panga andmed, mida kasutatakse iga-aastase järelevalvetasu arvutamisel.

Tasutegurid

Kas muutus panga olukorras mõjutab iga-aastase järelevalvetasu suurust?

Muutus panga olukorras (näiteks järelevalvestaatuse muutus, tegevusloa kehtetuks tunnistamine või pankade ühinemine) võib järelevalvetasu suurust mõjutada.

Panga olukorra muutumine

Contact the fees team

European Central Bank
Budgeting and Controlling Division
60640 Frankfurt am Main
Germany

Kõik selle jaotise teemad

Whistleblowing