Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Järelevalvetasud

EKP katab oma järelevalveülesannete täitmisega seotud kulud kõigilt järelevalve alla kuuluvatelt pankadelt kogutava iga-aastase tasu arvelt.

EKP määruses järelevalvetasude kohta on sätestatud EKP iga-aastase järelevalvetasu arvutamise ja kogumise metoodika ja menetlus. Siinses pangandusjärelevalve veebilehe rubriigis täpsustatakse seda protsessi.

Tähtsad kuupäevad
Tasuvõlgniku määramise tähtaeg (ainult pangagrupid) 30. september 2021
Tasuvõlgniku ajakohastatud kontaktandmete esitamise tähtaeg 30. september 2021
Ühtse järelevalvemehhanismi väliste tütarettevõtjate koguvara ja/või koguriskipositsiooni andmete väljajätmisest teavitamise tähtaeg (kui see on asjakohane). 30. september 2021
Tasutegurite esitamise tähtaeg (kui see on asjakohane) 11. november 2021
Tasutegurite avaldamine (kõik tasuvõlgnikud) Jaanuar 2022
Tasu maksmise teate väljastamine Mai 2022
Maksetähtaeg Juuni 2022

Kes peavad järelevalvetasu maksma?

Tasu peavad maksma kõik Euroopa pangandusjärelevalves osalevates riikides asutatud järelevalve alla kuuluvad pangad.

Tasuvõlgnik

Kuidas järelevalvetasu arvutatakse?

Tasu arvutatakse panga tähtsuse ja riskiprofiili alusel. Põhimõtteliselt maksavad suuremad ja kõrgema riskitasemega pangad rohkem.

Järelevalvetasu arvutamine

Kuidas saab järelevalvetasu maksta?

Järelevalvetasu võib maksta mitmel viisil. Selle üksikasjad täpsustatakse iga-aastase järelevalvetasu maksmise teates.

Järelevalvetasu maksmise teade ja tasu maksmine

Mis on tasutegurid?

Tasutegurid on järelevalve alla kuuluva panga andmed, mida kasutatakse iga-aastase järelevalvetasu arvutamisel.

Tasutegurid

Kas muutus panga olukorras mõjutab iga-aastase järelevalvetasu suurust?

Muutus panga olukorras (näiteks järelevalvestaatuse muutus, tegevusloa kehtetuks tunnistamine või pankade ühinemine) võib järelevalvetasu suurust mõjutada.

Panga olukorra muutumine

Kõik selle jaotise teemad