Järelevalvetasud

EKP katab oma järelevalveülesannete täitmisega seotud kulud kõigilt järelevalve alla kuuluvatelt pankadelt kogutava iga-aastase tasu arvelt.

Tähtsad kuupäevad
Tasuvõlgniku määramise tähtaeg (ainult pangagruppide puhul) 1. juuli 2016
Tasuvõlgniku kontaktandmete esitamise tähtaeg 1. juuli 2016
Tasutegurite esitamise tähtaeg 1. juuli 2016
Tasu maksmise teate väljastamine oktoober 2016
Maksetähtaeg november 2016

Kes peavad järelevalvetasu maksma?

Tasu peavad maksma kõik osalevates riikides asutatud järelevalve alla kuuluvad pangad.

Tasuvõlgnik

Kuidas järelevalvetasu arvutatakse?

Tasu arvutatakse panga tähtsuse ja riskiprofiili alusel. Põhimõtteliselt maksavad suuremad ja kõrgema riskitasemega pangad rohkem.

Järelevalvetasu arvutamine

Kuidas saab järelevalvetasu maksta?

Järelevalvetasu võib maksta mitmel viisil. Selle üksikasjad täpsustatakse iga-aastase järelevalvetasu maksmise teates.

Järelevalvetasu maksmise teade ja tasu maksmine

Mis on tasutegurid?

Tasutegurid on järelevalve alla kuuluva panga andmed, mida kasutatakse iga-aastase järelevalvetasu arvutamisel.

Tasutegurid