Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Poplatky za dohľad

ECB kryje náklady na plnenie svojich úloh a povinností v rámci dohľadu výberom ročného poplatku od všetkých bánk podliehajúcich dohľadu.

Spôsob a postup výpočtu a výberu ročných poplatkov za dohľad ECB stanovuje nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad. Táto sekcia internetovej stránky bankového dohľadu tento postup dopĺňa.

Najdôležitejšie dátumy
Termín určenia poplatníka (iba v prípade bankových skupín) 30. septembra 2022
Termín oznámenia, resp. aktualizácie kontaktných údajov poplatníka 30. septembra 2022
Termín oznámenia o vylúčení celkových aktív a/alebo rizikovej expozície za dcérske spoločnosti mimo SSM
(v príslušných prípadoch)
30. septembra 2022
Termín predloženia faktorov výpočtu poplatku (v príslušných prípadoch) 11. novembra 2022
Zverejnenie faktorov výpočtu poplatku (za všetkých poplatníkov) január 2023
Plánované vydanie platobných výmerov máj 2023
Dátum splatnosti 35 dní od vydania
platobných výmerov

Kto platí poplatok?

Všetky dohliadané banky zriadené v krajinách zapojených do európskeho bankového dohľadu.

Poplatník

Ako sa poplatok počíta?

Poplatok sa počíta podľa dôležitosti a rizikového profilu banky. Väčšie banky s rizikovejším profilom spravidla hradia vyšší poplatok.

Odhad poplatku

Spôsob úhrady poplatku za dohľad

Poplatok za dohľad je možné platiť rôznymi spôsobmi. Podrobnosti sú uvedené v ročnom platobnom výmere.

Platobný výmer a platba

Čo sú to faktory výpočtu poplatku?

Faktory výpočtu poplatku sú údaje o dohliadanej banke, ktoré sa používajú na výpočet ročného poplatku za dohľad.

Faktory výpočtu poplatku

Ovplyvní zmena postavenia našej banky výšku nášho ročného poplatku za dohľad?

Zmena postavenia vašej banky, napr. zmena štatútu v rámci dohľadu, odňatie bankovej licencie alebo fúzia, môže výšku poplatku ovplyvniť.

Zmena postavenia

Contact the fees team

European Central Bank
Budgeting and Controlling Division
60640 Frankfurt am Main
Germany

Všetky stránky v tejto sekcii

Whistleblowing