Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontamaksut

EKP kattaa pankkivalvontatehtävistä aiheutuvat kustannuksensa perimällä kaikilta valvottavilta pankeilta vuotuisen valvontamaksun.

EKP:n vuosittaiset valvontamaksut lasketaan ja laskutetaan EKP:n valvontamaksuasetukseen kirjattuja menetelmiä ja menettelyjä noudattaen. Näillä sivuilla on tietoa prosessin tueksi.

Tärkeitä päivämääriä
Pankkiryhmien nimettävä valvontamaksuvelvollinen 30.9.2021
Valvontamaksuvelvollisen yhteystiedot toimitettava/päivitettävä 30.9.2021
Pankkiryhmien ilmoitettava valvontamaksutekijöiden määrittelystä ilman valvontamekanismin ulkopuolisten tytäryhtiöiden kokonaisvaroja ja/tai -riskiä (tarvittaessa) 30.9.2021
Valvontamaksutekijät ilmoitettava (tarvittaessa) 11.11.2021
Valvontamaksutekijät julkistetaan Tammikuu 2022
Valvontamaksuilmoitukset toimitetaan pankeille Toukokuu 2022
Valvontamaksut erääntyvät Kesäkuu 2022

Miltä pankeilta valvontamaksu peritään?

Valvontamaksu peritään kaikilta valvottavilta pankeilta yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvissa maissa.

Valvontamaksuvelvolliset

Miten valvontamaksun suuruus lasketaan?

Valvontamaksun suuruus määräytyy pankin koon ja riskiprofiilin mukaan. Mitä suurempi pankki ja mitä suuremmat riskit, sitä suurempi valvontamaksu.

Valvontamaksun suuruus

Miten valvontamaksut suoritetaan?

Mahdollisia maksutapoja on useampia. Vuotuisessa valvontamaksuilmoituksessa kerrotaan, miten valvontamaksu tulee maksaa.

Maksuilmoitus ja maksaminen

Mitä ovat valvontamaksutekijät?

Valvontamaksutekijät ovat pankkikohtaisia tietoja, joiden pohjalta määritetään kunkin pankin vuotuinen valvontamaksu.

Valvontamaksutekijät

Millaiset muutokset pankin tilanteessa vaikuttavat valvontamaksun suuruuteen?

Esimerkiksi muutos pankin asemassa (muutos merkittävästä vähemmän merkittäväksi tai päinvastoin), toimiluvan peruminen tai fuusio voi vaikuttaa pankin valvontamaksuun.

Pankin tilanteen muutos

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut