Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontamaksut

EKP kattaa pankkivalvontatehtävistä aiheutuvat kustannuksensa perimällä kaikilta valvottavilta pankeilta vuotuisen valvontamaksun.

EKP:n vuosittaiset valvontamaksut lasketaan ja laskutetaan EKP:n valvontamaksuasetukseen kirjattuja menetelmiä ja menettelyjä noudattaen. Näillä sivuilla on tietoa prosessin tueksi.

Tärkeitä päivämääriä
Pankkiryhmien valvontamaksuvelvolliset nimetty 30.9.2022 mennessä
Valvontamaksuvelvollisen yhteystiedot verkkopalvelussa 30.9.2022 mennessä
Ilmoitukset valvontamaksutekijöiden laskemisesta ilman valvontamekanismin ulkopuolisten tytäryhtiöiden kokonaisvaroja ja/tai -riskiä 30.9.2022 mennessä
Valvontamaksutekijät toimitettu (jos EKP ei laske niitä) 11.11.2022 mennessä
EKP vahvistaa valvontamaksutekijät verkkopalvelussa tammikuussa 2023
Valvontamaksuilmoitukset verkkopalvelussa (arvio) toukokuussa 2023
Valvontamaksun eräpäivä 35 päivää maksuilmoituksesta

Miltä pankeilta valvontamaksu peritään?

Valvontamaksu peritään kaikilta valvottavilta pankeilta yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvissa maissa.

Valvontamaksuvelvolliset

Miten valvontamaksun suuruus lasketaan?

Valvontamaksun suuruus määräytyy pankin koon ja riskiprofiilin mukaan. Mitä suurempi pankki ja mitä suuremmat riskit, sitä suurempi valvontamaksu.

Valvontamaksun suuruus

Miten valvontamaksut suoritetaan?

Mahdollisia maksutapoja on useampia. Vuotuisessa valvontamaksuilmoituksessa kerrotaan, miten valvontamaksu tulee maksaa.

Maksuilmoitus ja maksaminen

Mitä ovat valvontamaksutekijät?

Valvontamaksutekijät ovat pankkikohtaisia tietoja, joiden pohjalta määritetään kunkin pankin vuotuinen valvontamaksu.

Valvontamaksutekijät

Millaiset muutokset pankin tilanteessa vaikuttavat valvontamaksun suuruuteen?

Esimerkiksi muutos pankin asemassa (muutos merkittävästä vähemmän merkittäväksi tai päinvastoin), toimiluvan peruminen tai fuusio voi vaikuttaa pankin valvontamaksuun.

Pankin tilanteen muutos

Contact the fees team

European Central Bank
Budgeting and Controlling Division
60640 Frankfurt am Main
Germany

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Whistleblowing