Menu

Valvontamaksut

EKP kattaa pankkivalvontatehtävistä aiheutuvat kustannuksensa perimällä kaikilta valvottavilta pankeilta vuotuisen valvontamaksun.

Valvontamaksujärjestelyt ovat muuttuneet 1.1.2020, kun asetus EKP:n valvontamaksuasetuksen muuttamisesta tuli voimaan.

Tärkeimmät muutokset:

  • Vähemmän merkittävien pankkien vähimmäismaksu puolittuu, jos pankin kokonaisvarat ovat korkeimmalla konsolidointitasolla enintään 1 miljardi euroa.
  • Maksut laskutetaan jälkikäteen todellisten kustannusten perusteella: EKP perii kunkin vuoden valvontamaksut seuraavan vuoden toisella neljänneksellä, joten vuoden 2020 valvontamaksut peritään vuoden 2021 toisella neljänneksellä.
  • Valvontamaksujen laskennan pohjaksi otetaan muun raportoinnin yhteydessä saadut tiedot valvontamaksutekijöistä, joten useimmilta pankeilta ei tarvitse pyytää tietoja erikseen.
  • Tilintarkastajan lausunnon sijasta valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen kokonaisvarat voidaan vahvistaa pankin johdon kirjeellä.
  • Valvontamaksuilmoituksen voi vastedes saada millä tahansa EU:n virallisella kielellä.

Julkinen kuuleminen valvontamaksuasetuksen muutoksista

Tärkeitä päivämääriä
Pankkiryhmien nimettävä valvontamaksuvelvollinen 30.9.2020
Valvontamaksuvelvollisen yhteystiedot toimitettava/päivitettävä 30.9.2020
Pankkiryhmien ilmoitettava valvontamaksutekijöiden määrittelystä ilman valvontamekanismin ulkopuolisten tytäryhtiöiden kokonaisvaroja ja/tai -riskiä (tarvittaessa) 30.9.2020
Valvontamaksutekijät ilmoitettava (tarvittaessa) 11.11.2020
Valvontamaksutekijät julkistetaan Tammikuu 2021
Valvontamaksuilmoitukset toimitetaan pankeille Toukokuu 2021
Valvontamaksut erääntyvät Kesäkuu 2021

Miltä pankeilta valvontamaksu peritään?

Valvontamaksu peritään kaikilta valvottavilta pankeilta valvontamekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa.

Valvontamaksuvelvolliset

Miten valvontamaksun suuruus lasketaan?

Valvontamaksun suuruus määräytyy pankin koon ja riskiprofiilin mukaan. Mitä suurempi pankki ja mitä suuremmat riskit, sitä suurempi valvontamaksu.

Valvontamaksun suuruus

Miten valvontamaksut suoritetaan?

Mahdollisia maksutapoja on useampia. Vuotuisessa valvontamaksuilmoituksessa kerrotaan, miten valvontamaksu tulee maksaa.

Maksuilmoitus ja maksaminen

Mitä ovat valvontamaksutekijät?

Valvontamaksutekijät ovat pankkikohtaisia tietoja, joiden pohjalta määritetään kunkin pankin vuotuinen valvontamaksu.

Valvontamaksutekijät

Millaiset muutokset pankin tilanteessa vaikuttavat valvontamaksun suuruuteen?

Esimerkiksi muutos pankin asemassa (muutos merkittävästä vähemmän merkittäväksi tai päinvastoin), toimiluvan peruminen tai fuusio voi vaikuttaa pankin valvontamaksuun.

Pankin tilanteen muutos