Valvontamaksut

EKP kattaa pankkivalvontatehtävistä aiheutuvat kustannuksensa perimällä kaikilta valvottavilta pankeilta vuosittaisen valvontamaksun.

Tärkeitä päivämääriä
Pankkiryhmien nimettävä valvontamaksuvelvollinen 1.7.2016
Valvontamaksuvelvollisen yhteystiedot toimitettava 1.7.2016
Valvontamaksutekijät ilmoitettava 1.7.2016
Valvontamaksuilmoitukset toimitetaan pankeille lokakuu 2016
Valvontamaksut maksettava marraskuu 2016

Miltä pankeilta valvontamaksu peritään?

Valvontamaksu peritään kaikilta valvottavilta pankeilta valvontamekanismiin osallistuvissa maissa.

Valvontamaksuvelvolliset

Miten valvontamaksun suuruus lasketaan?

Valvontamaksun suuruus määräytyy pankin koon ja riskiprofiilin mukaan. Mitä suurempi pankki ja mitä suuremmat riskit, sitä suurempi valvontamaksu.

Valvontamaksun arvioiminen

Miten valvontamaksut suoritetaan?

Mahdollisia maksutapoja on useampia. Vuotuisessa valvontamaksuilmoituksessa kerrotaan, miten valvontamaksu tulee maksaa.

Maksuilmoitus ja maksaminen

Mitä ovat valvontamaksutekijät?

Valvontamaksutekijät ovat pankkikohtaisia tietoja, joiden pohjalta määritetään kunkin pankin vuosittainen valvontamaksu.

Valvontamaksutekijät