Valvontamaksut

EKP kattaa pankkivalvontatehtävistä aiheutuvat kustannuksensa perimällä kaikilta valvottavilta pankeilta vuosittaisen valvontamaksun.

Tärkeitä päivämääriä
Pankkiryhmien nimettävä valvontamaksuvelvollinen 1.7.2019
Valvontamaksuvelvollisen yhteystiedot toimitettava 1.7.2019
Valvontamaksutekijät ilmoitettava 1.7.2019
Valvontamaksuilmoitukset toimitetaan pankeille lokakuu 2019
Valvontamaksut maksettava marraskuu‑2019

Miltä pankeilta valvontamaksu peritään?

Valvontamaksu peritään kaikilta valvottavilta pankeilta valvontamekanismiin osallistuvissa maissa.

Valvontamaksuvelvolliset

Miten valvontamaksun suuruus lasketaan?

Valvontamaksun suuruus määräytyy pankin koon ja riskiprofiilin mukaan. Mitä suurempi pankki ja mitä suuremmat riskit, sitä suurempi valvontamaksu.

Valvontamaksun arvioiminen

Miten valvontamaksut suoritetaan?

Mahdollisia maksutapoja on useampia. Vuotuisessa valvontamaksuilmoituksessa kerrotaan, miten valvontamaksu tulee maksaa.

Maksuilmoitus ja maksaminen

Mitä ovat valvontamaksutekijät?

Valvontamaksutekijät ovat pankkikohtaisia tietoja, joiden pohjalta määritetään kunkin pankin vuosittainen valvontamaksu.

Valvontamaksutekijät

Millaiset muutokset pankissa voivat vaikuttaa valvontamaksun suuruuteen?

Esimerkiksi muutos pankin luokituksessa (muutos merkittävästä vähemmän merkittäväksi tai päinvastoin), toimiluvan peruminen tai fuusio voi vaikuttaa pankin valvontamaksuun.

Aseman muutos