Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εποπτικά τέλη

Η ΕΚΤ καλύπτει το κόστος που συνδέεται με την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της επιβάλλοντας ετήσιο εποπτικό τέλος σε όλες τις εποπτευόμενες τράπεζες.

O κανονισμός της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη καθορίζει τη μεθοδολογία και τη διαδικασία υπολογισμού και συλλογής των ετήσιων εποπτικών τελών της ΕΚΤ. Η παρούσα ενότητα του δικτυακού τόπου για την τραπεζική εποπτεία συμπληρώνει αυτήν τη διαδικασία.

Βασικές ημερομηνίες
Προθεσμία για τον διορισμό οφειλέτη εποπτικού τέλους (μόνο για τραπεζικούς ομίλους) 30 Σεπτεμβρίου 2021
Προθεσμία για την παροχή ή την επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας του οφειλέτη εποπτικού τέλους 30 Σεπτεμβρίου 2021
Προθεσμία για τη γνωστοποίηση εξαίρεσης συνολικού ενεργητικού και/ή ποσού της έκθεσης σε κίνδυνο που αντιστοιχεί σε θυγατρικές εκτός ΕΕΜ (όπου ισχύει) 30 Σεπτεμβρίου 2021
Προθεσμία υποβολής συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (όπου ισχύει) 11 Νοεμβρίου 2021
Δημοσίευση των συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (για όλους τους οφειλέτες εποπτικού τέλους) Ιανουάριος 2022
Έκδοση των ειδοποιήσεων καταβολής εποπτικού τέλους Μάιος 2022
Προθεσμία καταβολής εποπτικού τέλους Ιούνιος 2022

Ποιοι υποχρεούνται να καταβάλλουν εποπτικό τέλος;

Όλες οι εποπτευόμενες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες σε χώρες που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία.

Οφειλέτης εποπτικού τέλους

Πώς υπολογίζεται το εποπτικό τέλος;

Το εποπτικό τέλος υπολογίζεται ανάλογα με τη σημασία και το προφίλ κινδύνου της τράπεζας. Κατά κανόνα, οι μεγαλύτερες τράπεζες που έχουν υψηλότερο βαθμό έκθεσης σε κίνδυνο καταβάλλουν υψηλότερα εποπτικά τέλη.

Υπολογισμός εποπτικού τέλους

Πώς καταβάλλεται το εποπτικό τέλος;

Η καταβολή του εποπτικού τέλους μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ετήσια ειδοποίηση καταβολής εποπτικού τέλους.

Ειδοποίηση καταβολής εποπτικού τέλους και πληρωμή

Τι είναι οι συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους;

Οι συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους είναι δεδομένα τα οποία αφορούν την εποπτευόμενη τράπεζα και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ετήσιου εποπτικού τέλους που της αναλογεί.

Συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους

Τυχόν μεταβολή της κατάστασης της τράπεζάς μου θα επηρεάσει το ετήσιο εποπτικό τέλος που μου αναλογεί;

Η μεταβολή της κατάστασης της τράπεζάς σας, όπως μεταβολή της ιδιότητάς της για τους σκοπούς της εποπτείας, ανάκληση άδειας λειτουργίας ή συγχώνευση, θα μπορούσε να επηρεάσει το εποπτικό τέλος.

Μεταβολή της κατάστασης

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα