Menu

Εποπτικά τέλη

Η ΕΚΤ καλύπτει το κόστος που συνδέεται με την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της επιβάλλοντας ετήσιο εποπτικό τέλος σε όλες τις εποπτευόμενες τράπεζες.

Αυτή η ενότητα του δικτυακού τόπου έχει επικαιροποιηθεί ούτως ώστε να αντανακλά τις τροποποιήσεις στον κανονισμό της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020, καθώς και σχετικές τροποποιήσεις στο γενικό πλαίσιο καθορισμού τελών.

Οι κυριότερες αλλαγές είναι οι εξής:

  • Η ελάχιστη συνιστώσα για τα μικρότερα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα θα μειωθεί κατά το ήμισυ. Για να μπορεί να ωφεληθεί από αυτήν τη διάταξη, το λιγότερο σημαντικό ίδρυμα πρέπει να έχει σύνολο ενεργητικού 1 δισεκ. ευρώ ή λιγότερο στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης.
  • Τα τέλη θα επιβάλλονται εκ των υστέρων με βάση τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Η ΕΚΤ θα εισπράττει τα τέλη το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους για το δωδεκάμηνο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Συνεπώς, τα τέλη για την περίοδο επιβολής τέλους του 2020 θα εισπραχθούν το δεύτερο τρίμηνο του 2021.
  • Η ΕΚΤ θα επαναχρησιμοποιεί υπάρχοντα εποπτικά στοιχεία για τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους όπου είναι δυνατόν, εξαλείφοντας την ανάγκη για ξεχωριστές διαδικασίες συλλογής δεδομένων για τις περισσότερες τράπεζες.
  • Θα γίνεται δεκτή επιστολή της διοίκησης αντί της επαλήθευσης από ελεγκτή για τους σκοπούς της πιστοποίησης του συνολικού ενεργητικού υπόχρεου καταβολής τέλους υποκαταστήματος.
  • Οι ειδοποιήσεις καταβολής τέλους θα εκδίδονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου για τα εποπτικά τέλη

Βασικές ημερομηνίες
Προθεσμία για τον διορισμό οφειλέτη εποπτικού τέλους (μόνο για τραπεζικούς ομίλους) 30 Σεπτεμβρίου 2020
Προθεσμία για την παροχή ή την επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας του οφειλέτη εποπτικού τέλους 30 Σεπτεμβρίου 2020
Προθεσμία για τη γνωστοποίηση εξαίρεσης συνολικού ενεργητικού και/ή ποσού της έκθεσης σε κίνδυνο που αντιστοιχεί σε θυγατρικές εκτός ΕΕΜ (όπου ισχύει) 30 Σεπτεμβρίου 2020
Προθεσμία υποβολής συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (όπου ισχύει) 11 Νοεμβρίου 2020
Δημοσίευση των συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (για όλους τους οφειλέτες εποπτικού τέλους) Ιανουάριος 2021
Έκδοση των ειδοποιήσεων καταβολής εποπτικού τέλους Μάιος 2021
Προθεσμία καταβολής εποπτικού τέλους Ιούνιος 2021

Ποιοι υποχρεούνται να καταβάλλουν εποπτικό τέλος;

Όλες οι εποπτευόμενες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες στο συμμετέχον κράτος μέλος.

Οφειλέτης εποπτικού τέλους

Πώς υπολογίζεται το εποπτικό τέλος;

Το εποπτικό τέλος υπολογίζεται ανάλογα με τη σημασία και το προφίλ κινδύνου της τράπεζας. Κατά κανόνα, οι μεγαλύτερες τράπεζες που έχουν υψηλότερο βαθμό έκθεσης σε κίνδυνο καταβάλλουν υψηλότερα εποπτικά τέλη.

Υπολογισμός εποπτικού τέλους

Πώς καταβάλλεται το εποπτικό τέλος;

Η καταβολή του εποπτικού τέλους μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ετήσια ειδοποίηση καταβολής εποπτικού τέλους.

Ειδοποίηση καταβολής εποπτικού τέλους και πληρωμή

Τι είναι οι συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους;

Οι συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους είναι δεδομένα τα οποία αφορούν την εποπτευόμενη τράπεζα και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ετήσιου εποπτικού τέλους που της αναλογεί.

Συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους

Τυχόν μεταβολή της κατάστασης της τράπεζάς μου θα επηρεάσει το ετήσιο εποπτικό τέλος που μου αναλογεί;

Η μεταβολή της κατάστασης της τράπεζάς σας, όπως μεταβολή της ιδιότητάς της για τους σκοπούς της εποπτείας, ανάκληση άδειας λειτουργίας ή συγχώνευση, θα μπορούσε να επηρεάσει το εποπτικό τέλος.

Μεταβολή της κατάστασης