Menu

Nadomestila za nadzor

ECB krije stroške svojih nadzorniških nalog in pristojnosti iz letnih nadomestil, ki jih zaračunava vsem nadzorovanim bankam.

Ta razdelek spletnega mesta je bil posodobljen, da bi se upoštevale spremembe uredbe ECB o nadomestilih za nadzor, v veljavi od 1. januarja 2020, ter s tem povezane spremembe splošnega okvira nadomestil za nadzor.

Glavne spremembe so naslednje:

  • minimalni del nadomestila za manjše manj pomembne institucije bo prepolovljen. Do tega bodo upravičene manj pomembne institucije s skupnimi sredstvi v višini 1 milijarde EUR ali manj na najvišji ravni konsolidacije;
  • nadomestila se bodo zaračunavala naknadno na podlagi dejanskih stroškov. ECB bo nadomestila za vsako 12-mesečno obdobje, ki se konča 31. decembra, zaračunavala v drugem četrtletju naslednjega leta. Nadomestila za obdobje zaračunavanja nadomestila, ki zajema leto 2020, bodo tako zaračunana v drugem četrtletju 2021.
  • vedno, ko bo to mogoče, bo ECB uporabila že obstoječe nadzorniške podatke o faktorjih za izračun nadomestila, tako da ločeno zbiranje podatkov pri večini bank ne bo več potrebno;
  • namesto potrdila revizorja bo kot potrdilo o višini skupnih sredstev podružnice, ki je plačnica nadomestila, sprejemljivo pismo poslovodstva;
  • obvestila o nadomestilu se bodo izdajala v vseh uradnih jezikih EU.

Javno posvetovanje o spremembah okvira nadomestil za nadzor

Glavni datumi
Rok za imenovanje zavezanca za plačilo nadomestila (samo za bančne skupine) 30. september 2020
Rok za posredovanje ali posodobitev kontaktnih podatkov zavezanca za plačilo nadomestila 30. september 2020
Rok za obvestilo o izključitvi skupnih sredstev in/ali izpostavljenosti tveganju podrejenih družb zunaj EMN (kjer je relevantno) 30. september 2020
Rok za predložitev faktorjev za izračun nadomestila (kjer je relevantno) 11. november 2020
Objava faktorjev za izračun nadomestila (za vse zavezance) januar 2021
Izdaja obvestil o nadomestilu maj 2021
Rok za plačilo junij 2021

Kdo mora plačati nadomestilo?

Vse nadzorovane banke s sedežem v sodelujočih državah članicah.

Zavezanec za plačilo nadomestila

Kako se nadomestilo izračuna?

Višina nadomestila je odvisna od pomembnosti banke in njenega profila tveganosti. Večje in bolj tvegane banke načeloma plačajo višje nadomestilo.

Ocenite svoje nadomestilo za nadzor

Kako se nadomestilo plača?

Možnih je več oblik plačila. Podrobnosti so navedene v letnem obvestilu o nadomestilu.

Obvestilo o nadomestilu in plačilo

Kaj sta faktorja za izračun nadomestila?

Faktorja za izračun nadomestila sta podatka o nadzorovani banki, ki se uporabita za izračun letnega nadomestila za nadzor.

Faktorja za izračun nadomestila

Ali sprememba okoliščin banke vpliva na njeno nadomestilo za nadzor?

Sprememba okoliščin banke, na primer sprememba nadzornega statusa, odvzem dovoljenja ali združitev, lahko vpliva na nadomestilo za nadzor.

Sprememba okoliščin