Nadomestila za nadzor

ECB krije stroške svojih nadzorniških nalog in pristojnosti iz letnih nadomestil, ki jih zaračunava vsem nadzorovanim bankam.

Glavni datumi
Rok za imenovanje zavezanca za plačilo nadomestila (samo za bančne skupine) 1. julij 2017
Rok za posredovanje kontaktnih podatkov zavezanca za plačilo nadomestila 1. julij 2017
Rok za posredovanje faktorjev za izračun nadomestila 3. julij 2017
Izdaja obvestila o nadomestilu oktober 2017
Rok za plačilonovember 2017

Kdo mora plačati nadomestilo?

Vse nadzorovane banke s sedežem v sodelujočih državah.

Zavezanec za plačilo nadomestila

Kako se izračuna nadomestilo?

Višina nadomestila je odvisna od pomembnosti banke in njenega profila tveganosti. Večje banke z višjim profilom tveganosti načeloma plačajo večje nadomestilo.

Ocenite svoje nadomestilo za nadzor

Kako se plača nadomestilo za nadzor?

Možnih je več oblik plačila. Podrobnosti so navedene v letnem obvestilu o nadomestilu.

Obvestilo o nadomestilu in plačilo

Kaj so faktorji za izračun nadomestila?

Faktorji za izračun nadomestila so podatki o nadzorovani banki, ki se uporabijo za izračun letnega nadomestila za nadzor.

Faktorji za izračun nadomestila