Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Nadomestilo za nadzor

ECB krije stroške svojih nadzorniških nalog in pristojnosti iz letnih nadomestil, ki jih zaračunava vsem nadzorovanim bankam.

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor določa metodologijo in postopek za izračun in zbiranje letnih nadomestil ECB za nadzor. Ta razdelek na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru dopolnjuje omenjeni postopek.

Glavni datumi
Rok za imenovanje zavezanca za plačilo nadomestila (samo za bančne skupine) 30. september 2022
Rok za posredovanje ali posodobitev kontaktnih podatkov zavezanca za plačilo nadomestila 30. september 2022
Rok za obvestilo o izključitvi skupnih sredstev in/ali izpostavljenosti tveganju podrejenih družb zunaj EMN (kjer je relevantno) 30. september 2022
Rok za predložitev faktorjev za izračun nadomestila (kjer je relevantno) 11. november 2022
Objava faktorjev za izračun nadomestila (za vse zavezance) januar 2023
Predvideni datum izdaje obvestil o nadomestilu maj 2023
Rok za plačilo 35 dni po izdaji obvestil o nadomestilu

Kdo mora plačati nadomestilo?

Vse nadzorovane banke s sedežem v državah, ki sodelujejo v evropskem bančnem nadzoru.

Zavezanec za plačilo nadomestila

Kako se nadomestilo izračuna?

Višina nadomestila je odvisna od pomembnosti banke in njenega profila tveganosti. Večje in bolj tvegane banke načeloma plačajo višje nadomestilo.

Ocenite svoje nadomestilo za nadzor

Kako se nadomestilo plača?

Možnih je več oblik plačila. Podrobnosti so navedene v letnem obvestilu o nadomestilu.

Obvestilo o nadomestilu in plačilo

Kaj sta faktorja za izračun nadomestila?

Faktorja za izračun nadomestila sta podatka o nadzorovani banki, ki se uporabita za izračun letnega nadomestila za nadzor.

Faktorja za izračun nadomestila

Ali sprememba okoliščin banke vpliva na njeno nadomestilo za nadzor?

Sprememba okoliščin banke, na primer sprememba nadzornega statusa, odvzem dovoljenja ali združitev, lahko vpliva na nadomestilo za nadzor.

Sprememba okoliščin

Contact the fees team

European Central Bank
Budgeting and Controlling Division
60640 Frankfurt am Main
Germany

Vse strani v tem razdelku

Whistleblowing