Nadomestilo za nadzor

ECB krije stroške nadzorniških nalog in pristojnosti iz letnih nadomestil, ki jih zaračunava vsem nadzorovanim bankam.

Glavni datumi
Rok za imenovanje zavezanca za plačilo nadomestila (samo za bančne skupine) 1. julij 2019
Rok za posredovanje kontaktnih podatkov zavezanca za plačilo nadomestila 1. julij 2019
Rok za posredovanje faktorjev za izračun nadomestila 1. julij 2019
Izdaja obvestila o nadomestilu Oktober 2019
Rok za plačilo November 2019

Kdo mora plačati nadomestilo?

Vse nadzorovane banke s sedežem v sodelujočih državah.

Zavezanec za plačilo nadomestila

Kako se nadomestilo izračuna?

Višina nadomestila je odvisna od pomembnosti banke in njenega profila tveganosti. Večje banke z višjim profilom tveganosti načeloma plačajo večje nadomestilo.

Ocenite svoje nadomestilo za nadzor

Kako se nadomestilo plača?

Možnih je več oblik plačila. Podrobnosti so navedene v letnem obvestilu o nadomestilu.

Obvestilo o nadomestilu in plačilo

Kaj sta faktorja za izračun nadomestila?

Faktorja za izračun nadomestila sta podatka o nadzorovani banki, ki se uporabita za izračun letnega nadomestila za nadzor.

Faktorja za izračun nadomestila

Ali lahko sprememba statusa banke vpliva na nadomestilo za nadzor?

Sprememba statusa banke, na primer sprememba nadzornega statusa, odvzem dovoljenja ali združitev, lahko vpliva na nadomestilo za nadzor.

Sprememba statusa