Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Nadomestilo za nadzor

ECB krije stroške svojih nadzorniških nalog in pristojnosti iz letnih nadomestil, ki jih zaračunava vsem nadzorovanim bankam.

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor določa metodologijo in postopek za izračun in zbiranje letnih nadomestil ECB za nadzor. Ta razdelek na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru dopolnjuje omenjeni postopek.

Glavni datumi
Rok za imenovanje zavezanca za plačilo nadomestila (samo za bančne skupine)

30. september 2023

Rok za posredovanje ali posodobitev kontaktnih podatkov zavezanca za plačilo nadomestila

30. september 2023

Rok za obvestilo o izključitvi skupnih sredstev in/ali izpostavljenosti tveganju podrejenih družb zunaj EMN (kjer je relevantno)

30. september 2023

Rok za predložitev faktorjev za izračun nadomestila (kjer je relevantno)

13. november 2023

Objava faktorjev za izračun nadomestila (za vse zavezance)

januar 2024

Predvideni datum izdaje obvestil o nadomestilu

maj 2024

Rok za plačilo 35 dni po izdaji obvestil o nadomestilu

Kdo mora plačati nadomestilo?

Vse nadzorovane banke s sedežem v državah, ki sodelujejo v evropskem bančnem nadzoru.

Zavezanec za plačilo nadomestila

Kako se nadomestilo izračuna?

Višina nadomestila je odvisna od pomembnosti banke in njenega profila tveganosti. Večje in bolj tvegane banke načeloma plačajo višje nadomestilo.

Ocenite svoje nadomestilo za nadzor

Kako se nadomestilo plača?

Možnih je več oblik plačila. Podrobnosti so navedene v letnem obvestilu o nadomestilu.

Obvestilo o nadomestilu in plačilo

Kaj sta faktorja za izračun nadomestila?

Faktorja za izračun nadomestila sta podatka o nadzorovani banki, ki se uporabita za izračun letnega nadomestila za nadzor.

Faktorja za izračun nadomestila

Ali sprememba okoliščin banke vpliva na njeno nadomestilo za nadzor?

Sprememba okoliščin banke, na primer sprememba nadzornega statusa, odvzem dovoljenja ali združitev, lahko vpliva na nadomestilo za nadzor.

Sprememba okoliščin

Kontaktirajte skupino za nadomestila

Evropska centralna banka
Oddelek Proračun in Kontroling
60640 Frankfurt na Majni
Nemčija

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo