Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Надзорни такси

ЕЦБ покрива разходите във връзка със своите надзорни задачи и отговорности, като начислява годишна такса на всички поднадзорни банки.

В Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси са определени методологията и процедурата за изчисляване и събиране на годишните надзорни такси на ЕЦБ. Този раздел от уебсайта за банковия надзор допълва този процес.

Основни дати
Краен срок за определяне на задълженото лице за таксата (единствено за банкови групи)

30 септември 2023 г.

Краен срок за предоставяне или актуализиране на данни за контакт на задълженото лице за таксата

30 септември 2023 г.

Краен срок за изпращане на уведомление за изключване на общи активи и/или експозиции на риск за дъщерни предприятия извън ЕНМ (където е приложимо)

30 септември 2023 г.

Краен срок за предаване на факторите за таксата (където е приложимо)

13 ноември 2023 г.

Публикуване на факторите за таксата (за всички задължени лица за таксата)

януари 2024 г.

Прогнозно издаване на известията за таксата

май 2024 г.

Срок за плащане 35 дни след издаване на известието за таксата

Кой е задължен да плаща такса?

Всички поднадзорни банки, установени в участващите в европейския банков надзор държави.

Задължено лице за таксата

Как се изчислява таксата?

Таксата се изчислява в зависимост от значимостта на банката и рисковия ѝ профил. По принцип по-големите банки с профил на по-висок риск заплащат по-високи такси.

Как да пресметнете своята надзорна такса

Начин на плащане на надзорната такса

Надзорната такса може да бъде платена по няколко начина. Подробностите са описани в известието за годишната такса.

Известие за таксата и плащане

Какво представляват факторите за таксата?

Факторите за таксата са данни за поднадзорна банка, използвани за изчисляване на годишната надзорна такса.

Фактори за таксата

Ще се повлияе ли годишната ми надзорна такса от промяна в състоянието на моята банка?

Промяна в състоянието на банката, например промяна в надзорния статут, отнемане на лиценза или сливане, може да се отрази на надзорната такса.

Промяна в състоянието

Връзка с екипа, който отговаря за таксите

European Central Bank
Budgeting and Controlling Division
60640 Frankfurt am Main
Germany

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал