Menu

Felügyeleti díjak

A felügyeleti feladatok ellátásából eredő költségeket az EKB a felügyelt bankokra kivetett éves díjból fedezi.

A honlapnak ezt a részét aktualizáltuk, hogy figyelembe vegyük az EKB felügyeleti díjakról szóló rendeletének 2020. január 1-jén hatályba lépett módosításait, valamint a teljes díjfizetői feltételrendszer vonatkozó módosításait.

A következő főbb változásokat kell megemlítenünk:

  • A kisebb, kevésbé jelentős pénzintézetek (LSI) minimális díjösszegét megfelezzük. Az alkalmasság feltétele, hogy az LSI teljes eszközállománya 1 milliárd € vagy kevesebb a konszolidáció legmagasabb szintjén.
  • A díjakat ex post vetjük ki a tényleges költségek alapján: Az EKB ezentúl a soron következő év második negyedévében szedi be a december 31-ével záruló 12 hónapra érvényes díjakat. A 2020-as díjperiódusra meghatározott díjakat tehát 2021 második negyedévében szedjük be.
  • Az EKB a jövőben a díjak kiszámításakor újra felhasználja a meglevő felügyeleti adatokat, amivel a legtöbb bank esetében nem kell külön adatszolgáltatás.
  • A könyvvizsgálói hitelesítés helyett elfogadjuk a vezetői levelet is, amelyben a díjfizető fióktelep teljes eszközállományát igazolják.
  • A díjfizetési felhívásokat az EU összes hivatalos nyelvén kiadjuk.

Nyilvános konzultáció a felügyeleti díjak keretrendszerének módosításáról

Legfontosabb állomások
Határidő a díjfizető kijelöléséhez (csak bankcsoportok esetében) 2020. szeptember 30.
Határidő a díjfizető elérhetőségének megadásához, illetve aktualizálásához 2020. szeptember 30.
Határidő a teljes eszközállomány, illetve kockázati kitettség kizárásának értesítéséhez a nem SSM-tag leányvállalatoknál (ahol releváns) 2020. szeptember 30.
Határidő a díjtényezők benyújtásához (ahol releváns) 2020. november 11.
A díjtényezők publikálása (minden díjfizetőnél) 2021. január
A díjfizetési felhívás kiállítása 2021. május
Fizetési határidő 2021. június

Kinek kell fizetnie?

Az SSM-ben részt vevő országokban alapított összes felügyelt banknak.

Díjfizető

Hogyan számítják ki a felügyeleti díjat?

Az intézmény bankrendszeren belül játszott szerepe és kockázati profilja alapján. A kockázatosabb profilú, nagyobb bankok elvben magasabb díjat fizetnek.

A fizetendő díj bank általi becslése

A felügyeleti díj befizetésének módja

A felügyeleti díjat többféle módon is be lehet fizetni. A fizetéssel kapcsolatos részletes tudnivalókat az éves díjfizetési felhívás tartalmazza.

Díjfizetési felhívás és díjfizetés

Mik a díjtényezők?

A díjtényezők azok a felügyelt bankkal kapcsolatos adatok, amelyeket az éves felügyeleti díj kiszámításakor vesznek figyelembe.

Díjtényezők

A bankunk helyzetének megváltozása befolyásolja-e az éves felügyeleti díjat?

A bankjuk helyzetének megváltozása, azaz a felügyeleti státusz megváltozása, az engedély visszavonása vagy összeolvadás kihathat a felügyeleti díjra.

Helyzetváltozás