Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Poplatky za dohled

ECB hradí náklady na plnění svých úkolů a povinností v oblasti dohledu vyměřováním ročního poplatku všem dohlíženým bankám.

Metodiku a postup výpočtu a výběru ročních poplatků za dohled ECB stanoví nařízení ECB o poplatcích za dohled. Tato část internetových stránek bankovního dohledu tento proces doplňuje.

Nejdůležitější data
Lhůta pro jmenování poplatníka (pouze u bankovních skupin)

30. září 2023

Lhůta pro poskytnutí nebo aktualizaci kontaktních údajů poplatníka

30. září 2023

Lhůta pro případné oznámení vyloučení celkových aktiv nebo rizikové expozice odpovídající dceřiným společnostem, které nepodléhají SSM

30. září 2023

Lhůta pro případné předložení faktorů pro výpočet poplatku

13. listopadu 2023

Zveřejnění faktorů pro výpočet poplatku (všichni poplatníci)

leden 2024

Předpokládané zaslání výzev k zaplacení poplatku

květen 2024

Lhůta pro úhradu

35 dnů od zaslání výzev k zaplacení poplatku

Kdo je povinen platit?

Všechny dohlížené banky usazené v zemích, které se účastní evropského bankovního dohledu.

Poplatník

Jak se poplatek za dohled vypočítá?

Poplatek je vypočten podle významu banky a jejího rizikového profilu. V zásadě platí, že větší banky s vyšším rizikovým profilem hradí vyšší poplatky.

Odhad výše poplatku

Jak uhradit poplatek za dohled

Poplatek za dohled se platí několika způsoby. Podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě k zaplacení ročního poplatku za dohled.

Výzva k úhradě a platba

Co jsou faktory pro výpočet poplatku?

Faktory pro výpočet poplatku jsou údaje o dohlížené bance použité pro výpočet ročního poplatku za dohled.

Faktory pro výpočet poplatku

Ovlivní změna stavu naší banky náš roční poplatek za dohled?

Změna stavu vaší banky, jako je změna statusu dohledu dohlíženého subjektu, odnětí povolení k činnosti nebo fúze, by poplatek za dohled mohla ovlivnit.

Změna situace

Kontaktujte tým zabývající se poplatky

European Central Bank
Budgeting and Controlling Division
60640 Frankfurt am Main
Německo

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)