Menu

Poplatky za dohled

ECB kryje náklady na plnění svých úkolů a povinností v oblasti dohledu vyměřováním ročního poplatku všem dohlíženým bankám.

Tato sekce internetových stránek byla aktualizována, aby zohledňovala změny v nařízení ECB o poplatcích za dohled, které vstoupilo v platnost 1. ledna 2020, i související změny v celkovém rámci o poplatcích.

Jedná se o tyto změny:

  • Minimální poplatek pro méně významné instituce (LSI) se sníží na polovinu. K tomu, aby byly instituce zařazeny mezi méně významné, musí být jejich celkový objem aktiv na nejvyšší úrovni konsolidace do 1 mld. EUR.
  • Poplatky na dohled budou ukládány následně, na základě skutečných nákladů na dohled. ECB bude poplatky za dvanáctiměsíční období končící 31. prosincem vybírat ve druhém čtvrtletí následujícího roku. Poplatky za dohled pro období placení poplatku v roce 2020 tedy budou vybírány ve druhém čtvrtletí roku 2021.
  • V případech, kdy je to možné, bude ECB při stanovení faktorů pro výpočet poplatku opětovně využívat existující dohledové údaje. Díky tomu nebude třeba provádět u většiny bank samostatný sběr údajů.
  • Jako způsob ověření celkových aktiv pobočky, která platí poplatky, bude postačující potvrzení vedení namísto ověření auditorem.
  • Výzvy k zaplacení poplatku za dohled budou vydávány ve všech úředních jazycích EU.

Veřejná konzultace ke změnám rámce poplatků za dohled

Nejdůležitější data
Lhůta pro jmenování poplatníka (pouze u bankovních skupin) 30. září 2020
Lhůta pro poskytnutí nebo aktualizaci kontaktních údajů poplatníka 30. září 2020
Lhůta pro oznámení vyloučení celkových aktiv nebo rizikové expozice odpovídající dceřiným podnikům nepodléhajícím SSM (pokud se uplatňuje) 30. září 2020
Lhůta pro předložení faktorů pro výpočet poplatku (jsou-li požadovány) 11. listopadu 2020
Zveřejnění faktorů pro výpočet poplatku (všichni poplatníci) leden 2021
Výzvy k zaplacení poplatku za dohled květen 2021
Lhůta pro úhradu červen 2021

Kdo je povinen platit?

Všechny dohlížené banky usazené v zúčastněných členských státech.

Poplatník

Jak se poplatek za dohled vypočítá?

Poplatek je vypočten podle významu banky a jejího rizikového profilu. V zásadě platí, že větší banky s vyšším rizikovým profilem hradí vyšší poplatky.

Odhadněte svůj poplatek

Jak uhradit poplatek za dohled

Poplatek za dohled se platí několika způsoby. Podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě k zaplacení ročního poplatku za dohled.

Výzva k zaplacení poplatku a platba

Co jsou faktory pro výpočet poplatku?

Faktory pro výpočet poplatku jsou údaje o dohlížené bance použité pro výpočet ročního poplatku za dohled.

Faktory pro výpočet poplatku

Ovlivní změna stavu naší banky náš roční poplatek za dohled

Změna stavu vaší banky, jako je změna statusu dohledu dohlíženého subjektu, odnětí povolení k činnosti nebo fúze, by poplatek za dohled mohla ovlivnit.

Změna stavu