Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Poplatky za dohled

ECB kryje náklady na plnění svých úkolů a povinností v oblasti dohledu vyměřováním ročního poplatku všem dohlíženým bankám.

Nařízení ECB o poplatcích za dohled stanoví metodiku a postup výpočtu a výběru ročních poplatků za dohled ECB. Tato část internetových stránek bankovního dohledu tento proces doplňuje.

Nejdůležitější data
Lhůta pro jmenování poplatníka (pouze u bankovních skupin) 30. září 2021
Lhůta pro poskytnutí nebo aktualizaci kontaktních údajů poplatníka 30. září 2021
Lhůta pro oznámení vyloučení celkových aktiv nebo rizikové expozice odpovídající dceřiným podnikům nepodléhajícím SSM (pokud se uplatňuje) 30. září 2021
Lhůta pro předložení faktorů pro výpočet poplatku (jsou-li požadovány) 11. listopadu 2021
Zveřejnění faktorů pro výpočet poplatku (všichni poplatníci) leden 2022
Výzvy k zaplacení poplatku za dohled květen 2022
Lhůta pro úhradu červen 2022

Kdo je povinen platit?

Všechny dohlížené banky usazené v zemích, které se účastní evropského bankovního dohledu.

Poplatník

Jak se poplatek za dohled vypočítá?

Poplatek je vypočten podle významu banky a jejího rizikového profilu. V zásadě platí, že větší banky s vyšším rizikovým profilem hradí vyšší poplatky.

Odhadněte svůj poplatek

Jak uhradit poplatek za dohled

Poplatek za dohled se platí několika způsoby. Podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě k zaplacení ročního poplatku za dohled.

Výzva k zaplacení poplatku a platba

Co jsou faktory pro výpočet poplatku?

Faktory pro výpočet poplatku jsou údaje o dohlížené bance použité pro výpočet ročního poplatku za dohled.

Faktory pro výpočet poplatku

Ovlivní změna stavu naší banky náš roční poplatek za dohled

Změna stavu vaší banky, jako je změna statusu dohledu dohlíženého subjektu, odnětí povolení k činnosti nebo fúze, by poplatek za dohled mohla ovlivnit.

Změna stavu

Všechny stránky v této části