Poplatky za dohled

ECB kryje náklady na plnění svých úkolů a povinností v oblasti dohledu ukládáním ročního poplatku všem dohlíženým bankám.

Nejdůležitější data
Termín pro jmenování poplatníka (pouze pro bankovní skupiny) 1. července 2019
Termín pro poskytnutí kontaktních údajů poplatníkem 1. července 2019
Termín pro předložení faktorů pro výpočet poplatku 1. července 2019
Podání výzvy k zaplacení poplatku říjen 2019
Termín k úhradě listopad 2019

Kdo poplatek hradí?

Všechny dohlížené banky usazené v zúčastněných státech.

Poplatník

Jak je poplatek vypočten?

Poplatek je vypočten podle významu banky a jejího rizikového profilu. V zásadě platí, že větší banky s vyšším rizikovým profilem hradí vyšší poplatky.

Odhad výše poplatku

Jak uhradit poplatek za dohled

Poplatek za dohled se platí několika způsoby. Podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě k zaplacení ročního poplatku za dohled.

Výzva k úhradě a platba

Co jsou faktory pro výpočet poplatku?

Faktory pro výpočet poplatku jsou údaje o dohlížené bance použité pro výpočet ročního poplatku za dohled.

Faktory pro výpočet poplatku

Dotkne se změna v situaci naší banky ročního poplatku za dohled?

Změna v situaci vaší banky, např. změna statusu dohledu, odnětí povolení k činnosti nebo fúze, může poplatek za dohled ovlivnit.

Změna situace