Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Tillsynsavgifter

ECB täcker sina kostnader för tillsynsuppgifter och tillsynsansvar genom att ta ut en årsavgift från alla banker under tillsyn.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter fastställs metoder och förfaranden för beräkning och inkassering av ECB:s årliga tillsynsavgifter. Detta avsnitt av webbplatsen har uppdateras som del av detta förfarande.

Viktiga datum
Sista datum att utse avgiftsskyldig (endast för bankgrupper)

30 september 2023

Sista datum för inlämning eller uppdatering av kontaktuppgifter för den avgiftsskyldige

30 september 2023

Sista datum för underrättelse om exkludering av totala tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp för dotterbolag utanför SSM
(i tillämpliga fall)

30 september 2023

Sista datum för inlämning av avgiftsfaktorer (i tillämpliga fall)

13 november 2023

Publicering av avgiftsfaktorer (för alla avgiftsskyldiga)

januari 2024

Förväntat utfärdande av avgiftsavier

maj 2024

Tidsfrist för betalning 35 dagar efter det att avgiftsavin utfärdats

Vem måste betala?

Alla banker under tillsyn som är etablerade i medlemsstater som deltar i den europeiska banktillsynen.

Avgiftsskyldig

Hur beräknas avgiften?

Avgiften beräknas efter bankens betydelse och riskprofil. Större banker med högre riskprofil betalar i princip högre avgifter.

Gör en uppskattning av din avgift

Hur ska tillsynsavgiften betalas?

Tillsynsavgiften kan betalas på flera sätt. Mer information om detta finns i den årliga avgiftsavin.

Avgiftsavi och betalning

Vad är avgiftsfaktorer?

Avgiftsfaktorer är de uppgifter om en bank under tillsyn som används för att beräkna den årliga tillsynsavgiften.

Avgiftsfaktorer

Kommer den årliga tillsynsavgiften att påverkas om det sker en ändring i bankens situation?

En ändring i bankens situation, t.ex. förändringar i tillsynsstatus, indragning av tillstånd eller en fusion, kan påverka tillsynsavgiften.

Ändrad situation

Kontakta avgiftsenheten

Europeiska centralbanken
Budgeting and Controlling Division
60640 Frankfurt am Main
Tyskland

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning