Tillsynsavgifter

ECB täcker kostnaderna för sina tillsynsuppgifter genom att ta ut en årsavgift från alla banker under tillsyn.

Viktiga datum
Sista datum att utse avgiftsskyldig (endast för bankgrupper)1 juli 2019
Sista datum för inlämning av kontaktuppgifter för den avgiftsskyldige 1 juli 2019
Sista datum för inlämning av avgiftsfaktorer 1 juli 2019
Utfärdande av avgiftsavi oktober 2019
Tidsfrist för betalning november 2019

Vem måste betala?

Alla banker under tillsyn som är etablerade i de deltagande länderna.

Avgiftsskyldig

Hur beräknas tillsynsavgiften?

Avgiften beräknas efter bankens betydelse och riskprofil. Större banker med högre riskprofil betalar i princip högre avgifter.

Uppskatta din avgift

Hur ska tillsynsavgiften betalas?

Tillsynsavgiften kan betalas på flera sätt. Mer information om detta finns i den årliga avgiftsavin.

Avgiftsavi och betalning

Vad är avgiftsfaktorer?

Avgiftsfaktorer är de uppgifter om en bank under tillsyn som används för att beräkna den årliga tillsynsavgiften.

Avgiftsfaktorer

Kommer min årliga tillsynsavgift att påverkas om min bank får en ändrad ställning?

En ändring av bankens ställning, till exempel tillsynsstatus, indraget tillstånd eller en sammanslagning, kan påverka tillsynsavgiften.

 Ändrad situation