Tillsynsavgifter

ECB täcker kostnaderna för sina tillsynsuppgifter genom att ta ut en årsavgift från alla banker under tillsyn.

Viktiga datum
Sista datum att utse avgiftsskyldig (endast för bankgrupper) 1 juli 2017
Sista datum för inlämning av kontaktuppgifter för den avgiftsskyldige 1 juli 2017
Sista datum för inlämning av avgiftsfaktorer 3 juli 2017
Utfärdande av avgiftsavi oktober 2017
Tidsfrist för betalning november 2017

Vem måste betala?

Alla banker under tillsyn som är etablerade i de deltagande länderna.

Avgiftsskyldig

Hur beräknas avgiften?

Avgiften beräknas efter bankens betydelse och riskprofil. Större banker med högre riskprofil betalar i princip högre avgifter.

Uppskatta din avgift

Hur ska tillsynsavgiften betalas?

Tillsynsavgiften kan betalas på flera sätt. Mer information om detta finns i den årliga avgiftsavin.

Avgiftsavi och betalning

Vad är avgiftsfaktorer?

Avgiftsfaktorer är de uppgifter om en bank under tillsyn som används för att beräkna den årliga tillsynsavgiften.

Avgiftsfaktorer