Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Naknade za nadzor

ESB pokriva troškove nadzornih zadaća i dužnosti tako što od svih nadziranih banaka ubire godišnju naknadu.

Metodologija i postupak za izračun i ubiranje godišnjih naknada za nadzor ESB‑a uređeni su uredbom ESB‑a o naknadama za nadzor. Ovaj odjeljak mrežnih stranica o nadzoru banaka dopuna je tog postupka.

Ključni datumi
rok za imenovanje obveznika naknade (samo za bankovne grupe)

30. rujna 2023.

rok za dostavljanje ili posuvremenjivanje podataka za kontakt s obveznikom naknade

30. rujna 2023.

rok za dostavljanje obavijesti o isključivanju ukupne imovine i/ili izloženosti riziku društava kćeri sa sjedištem u državama članicama koje ne sudjeluju u SSM‑u (prema potrebi)

30. rujna 2023.

rok za dostavljanje faktora naknade (prema potrebi)

13. studenoga 2023.

objavljivanje faktora naknade (za sve obveznike naknade)

siječanj 2024.

izdavanje obavijesti o naknadi

svibanj 2024.

rok plaćanja 35 dana nakon izdavanja obavijesti o naknadi

Tko je dužan plaćati naknadu?

Naknadu su dužne plaćati sve nadzirane banke sa sjedištem u državama koje sudujeluju u europskom nadzoru banaka.

Obveznik naknade

Kako se naknada izračunava?

Naknada se izračunava prema važnosti banke i njezinu profilu rizika. U pravilu, veće banke s rizičnijim profilom plaćaju veću naknadu.

Procjena naknade

Kako platiti naknadu za nadzor

Naknada za nadzor može se platiti na više načina. Više o načinima plaćanja možete pronaći u godišnjoj obavijesti o naknadi.

Obavijest o naknadi i plaćanje

Što su faktori naknade?

Faktori naknade podatci su o nadziranoj banci koji se upotrebljavaju za izračun godišnje naknade za nadzor.

Faktori naknade

Hoće li promjena statusa naše banke utjecati na našu godišnju naknadu za nadzor?

Promjena statusa vaše banke, na primjer promjena nadzornog statusa, oduzimanje odobrenja ili spajanje, mogla bi utjecati na naknadu za nadzor.

Promjene statusa

Obratite se timu za naknade

European Central Bank
Budgeting and Controlling Division
60640 Frankfurt am Main
Deutschland

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje