Naknade za nadzor

ESB pokriva troškove nadzornih zadaća i dužnosti tako što od svih nadziranih banaka ubire godišnju naknadu.

Ključni datumi
rok za imenovanje obveznika naknade (samo za bankovne grupe)1. srpnja 2019.
rok za dostavljanje podataka za kontakt s obveznikom naknade 1. srpnja 2019.
rok za dostavljanje faktora naknade 1. srpnja 2019.
izdavanje obavijesti o naknadi October 2019.
rok plaćanja November 2019.

Tko je dužan plaćati naknadu?

Sve nadzirane banke sa sjedištem u državi sudionici.

Obveznik naknade

Kako se naknada izračunava?

Naknada se izračunava prema važnosti banke i njezinu profilu rizika. U pravilu, veće banke s rizičnijim profilom plaćaju veću naknadu.

Procjena naknade

Kako platiti naknadu za nadzor

Više je načina plaćanja naknade za nadzor. Više o načinima plaćanja možete pronaći u godišnjoj obavijesti o naknadi.

Obavijest o naknadi i plaćanje

Što su faktori naknade?

Faktori naknade su podatci o nadziranoj banci koji se upotrebljavaju za izračun godišnje naknade za nadzor.

Faktori naknade

Hoće li promjena statusa moje banke utjecati na moju godišnju naknadu za nadzor?

Promjena statusa vaše banke, na primjer promjena nadzornog statusa, oduzimanje odobrenja ili spajanje, mogla bi utjecati na naknadu za nadzor.

Promjena statusa