Naknade za nadzor

ESB pokriva troškove nadzornih zadaća i dužnosti tako što od svih nadziranih banaka ubire godišnju naknadu.

Ključni datumi
Rok za imenovanje obveznika naknade (samo za bankovne grupe)1. srpnja 2017.
Rok za dostavljanje podataka za kontakt s obveznikom naknade 1. srpnja 2017.
Rok za dostavljanje faktora naknade 3. srpnja 2017.
Izdavanje obavijesti o naknadi listopad 2017.
Rok plaćanja studeni 2017.

Tko je dužan plaćati naknadu?

Sve nadzirane banke sa sjedištem u državi sudionici.

Obveznik naknade

Kako se naknada izračunava?

Naknada se izračunava prema važnosti banke i njezinu profilu rizika. U pravilu, veće banke s rizičnijim profilom plaćaju veću naknadu.

Procjena naknade

Kako platiti naknadu za nadzor

Više je načina plaćanja naknade za nadzor. Više o načinima plaćanja možete pronaći u godišnjoj obavijesti o naknadi.

Obavijest o naknadi i plaćanje

Što su faktori naknade?

Faktori naknade su podatci o nadziranoj banci koji se upotrebljavaju za izračun godišnje naknade za nadzor.

Faktori naknade