Menu

Naknade za nadzor

ESB pokriva troškove nadzornih zadaća i dužnosti tako što od svih nadziranih banaka ubire godišnju naknadu.

Ovaj odjeljak mrežnih stranica posuvremenjen je u skladu s izmjenama uredbe ESB‑a o naknadama za nadzor, koja je stupila na snagu 1. siječnja 2020., i u skladu s povezanim izmjenama općeg okvira za naknade za nadzor.

Najvažnije izmjene:

  • Minimalni sastavni dio naknade za manje značajne institucije manje veličine bit će prepolovljen ako je ukupna imovina manje značajne institucije 1 mlrd. EUR ili manja na najvišoj razini konsolidacije.
  • ESB će naknade naplaćivati ex post na temelju stvarnih troškova. Naknade za razdoblje od 12 mjeseci koje završava 31. prosinca ubirat će se u drugom tromjesečju sljedeće godine. U skladu s tim, naknade za 2020. kao razdoblje za koje se plaća naknada ubirat će se u drugom tromjesečju 2021.
  • ESB će se, kada je to moguće, služiti postojećim nadzornim podatcima o faktorima naknade tako da za većinu banaka neće trebati posebno prikupljati podatke.
  • Dopis uprave prihvaćat će se umjesto revizorske provjere kao potvrda ukupne imovine podružnice koja plaća naknadu za nadzor.
  • Obavijesti o naknadi za nadzor izdavat će se na svim službenim jezicima EU‑a.

Javno savjetovanje o izmjenama okvira za naknade za nadzor

Ključni datumi
rok za imenovanje obveznika naknade (samo za bankovne grupe) 30. rujna 2020.
rok za dostavljanje ili posuvremenjivanje podataka za kontakt s obveznikom naknade 30. rujna 2020.
rok za dostavljanje obavijesti o isključivanju ukupne imovine i/ili izloženosti riziku društava kćeri sa sjedištem u državama članicama koje ne sudjeluju u SSM‑u (prema potrebi) 30. rujna 2020.
rok za dostavljanje faktora naknade (prema potrebi) 11. studenoga 2020.
objavljivanje faktora naknade (za sve obveznike naknade) siječanj 2021.
izdavanje obavijesti o naknadi svibanj 2021.
rok plaćanja lipanj 2021.

Tko je dužan plaćati naknadu?

Sve nadzirane banke sa sjedištem u državi članici sudionici.

Obveznik naknade

Kako se naknada izračunava?

Naknada se izračunava prema važnosti banke i njezinu profilu rizika. U pravilu, veće banke s rizičnijim profilom plaćaju veću naknadu.

Procjena naknade

Kako platiti naknadu za nadzor

Naknada za nadzor može se platiti na više načina. Više o načinima plaćanja možete pronaći u godišnjoj obavijesti o naknadi.

Obavijest o naknadi i plaćanje

Što su faktori naknade?

Faktori naknade podatci su o nadziranoj banci koji se upotrebljavaju za izračun godišnje naknade za nadzor.

Faktori naknade

Hoće li promjena statusa naše banke utjecati na našu godišnju naknadu za nadzor?

Promjena statusa vaše banke, na primjer promjena nadzornog statusa, oduzimanje odobrenja ili spajanje, mogla bi utjecati na naknadu za nadzor.

Promjene statusa