Menu


Taxe de supraveghere

BCE acoperă costurile aferente atribuțiilor și responsabilităților sale de supraveghere prin perceperea unei taxe anuale tuturor băncilor supravegheate.

Această secțiune a website-ului a fost actualizată pentru a reflecta modificările aduse Regulamentului BCE privind taxele de supraveghere, care au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2020, precum și modificările conexe ale cadrului general privind taxele.

Principalele modificări sunt următoarele:

  • taxa minimă pentru instituțiile mai puțin semnificative mai mici va fi înjumătățită. Pentru a fi eligibilă, o instituție mai puțin semnificativă trebuie să dețină active totale în valoare de 1 miliard EUR sau mai puțin la cel mai înalt nivel de consolidare;
  • taxele vor fi percepute ex-post pe baza costurilor efective. BCE va colecta în al doilea trimestru al anului următor taxele pentru perioada de 12 luni care se încheie la 31 decembrie. Taxele pentru perioada de taxare 2020 vor fi, prin urmare, colectate în trimestrul II 2021;
  • BCE va reutiliza datele de supraveghere existente pentru factorii taxei, acolo unde este posibil, eliminând necesitatea unui proces separat de colectare a datelor pentru majoritatea băncilor;
  • o scrisoare de gestiune va fi acceptată în locul verificării de către un auditor ca mijloc de certificare a activelor totale ale unei sucursale plătitoare de taxă;
  • vor fi emise comunicări ale taxei în toate limbile oficiale ale UE.

Consultarea publică referitoare la modificarea cadrului privind taxele de supraveghere

Date de referință
Termenul pentru desemnarea debitorului taxei (numai pentru grupurile bancare) 30 septembrie 2020
Termenul pentru furnizarea sau actualizarea datelor de contact ale debitorului taxei 30 septembrie 2020
Termenul pentru notificarea excluderii activelor totale și/sau expunerii la risc corespunzătoare filialelor din afara MUS (după caz) 30 septembrie 2020
Termenul pentru transmiterea factorilor taxei (după caz) 11 noiembrie 2020
Publicarea factorilor taxei (pentru toți debitorii taxei) ianuarie 2021
Emiterea comunicărilor taxei mai 2021
Termenul de plată iunie 2021

Cine trebuie să plătească?

Toate băncile supravegheate cu sediul în statele membre participante.

Debitorul taxei

Cum este calculată taxa?

Taxa este calculată în funcție de importanța băncii și de profilul de risc al acesteia. În principiu, băncile mai mari, cu un profil de risc mai ridicat, plătesc taxe mai mari.

Estimați-vă taxa

Cum se plătește taxa de supraveghere?

Există mai multe modalități de plată a taxei de supraveghere. Detaliile acestora sunt furnizate în comunicarea taxei anuale.

Comunicarea și plata taxei

Ce se înțelege prin factorii taxei?

Factorii taxei sunt date despre o bancă supravegheată, utilizate pentru calcularea taxei anuale de supraveghere.

Factorii taxei

O modificare a situației băncii mele va afecta taxa mea anuală de supraveghere?

O modificare a situației băncii dumneavoastră, de exemplu modificarea statutului de supraveghere, retragerea autorizației sau o fuziune, ar putea afecta taxa de supraveghere.

Modificarea situației