Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Opłaty nadzorcze

Koszty realizacji zadań nadzorczych EBC są pokrywane z opłat wnoszonych raz do roku przez wszystkie nadzorowane banki.

Metodykę i procedurę obliczania i poboru tych rocznych opłat określa rozporządzeniu EBC w sprawie opłat nadzorczych. Ta sekcja strony poświęconej nadzorowi bankowemu zawiera dodatkowe wyjaśnienie całego procesu.

Ważne daty
Termin wyznaczenia podmiotu ponoszącego opłatę (dotyczy tylko grup bankowych) 30 września 2021
Termin przekazania lub aktualizacji danych kontaktowych podmiotu ponoszącego opłatę 30 września 2021
Termin powiadomienia o wyłączeniu aktywów ogółem lub ekspozycji na ryzyko przypadających na jednostki zależne nieobjęte SSM (jeśli dotyczy) 30 września 2021
Termin przekazania danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty (jeśli dotyczy) 11 listopada 2021
Ogłoszenie danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty (dotyczy wszystkich podmiotów ponoszących opłatę) styczeń 2022
Wystawienie zawiadomień o opłacie maj 2022
Termin płatności czerwiec 2022

Kto podlega opłacie?

Wszystkie nadzorowane banki mające siedzibę w krajach uczestniczącym w europejskim nadzorze bankowym.

Podmiot ponoszący opłatę

Jak jest obliczana opłata?

Opłatę oblicza się na podstawie znaczenia i profilu ryzyka banku. Banki większe i obciążone wyższym ryzykiem z zasady płacą więcej.

Szacowanie opłaty nadzorczej

Jak wnosi się opłatę?

Płatności można dokonać na różne sposoby. Szczegółowe informacje są podane w zawiadomieniu o opłacie.

Zawiadomienie i płatność

Co to są czynniki warunkujące wysokość opłaty?

Są to określone dane o nadzorowanym banku, na podstawie których oblicza się wysokość rocznej opłaty nadzorczej.

Czynniki warunkujące wysokość opłaty

Czy zmiana sytuacji banku wpływa na wysokość rocznej opłaty nadzorczej?

Zmiana sytuacji banku – na przykład zmiana statusu nadzorczego, cofnięcie zezwolenia bądź fuzja – może wpłynąć na wysokość opłaty nadzorczej.

Zmiana sytuacji

Wszystkie strony w tej sekcji