Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Uzraudzības maksas

ECB sedz saistībā ar uzraudzības uzdevumiem un pienākumiem radušos izdevumus, iekasējot no visām uzraudzītajām bankām gada maksu.

ECB regula par uzraudzības maksām nosaka ECB gada uzraudzības maksu aprēķināšanas un iekasēšanas metodoloģiju un procedūru. Šajā banku uzraudzības interneta vietnes sadaļā sniegta papildu informācija par šo procesu.

Svarīgākie datumi
Maksājuma veicēja nominēšanas termiņš (tikai banku grupām) 2021. gada 30. septembris
Maksājuma veicēja kontaktinformācijas sniegšanas vai aktualizēšanas termiņš 2021. gada 30. septembris
Termiņš, līdz kuram var paziņot, ka netiks uzrādīti ārpus VUM esošajās valstīs reģistrētu meitasuzņēmumu kopējie aktīvi un/vai riska pozīcijas (atbilstošos gadījumos) 2021. gada 30. septembris
Maksu noteicošo faktoru iesniegšanas termiņš (atbilstošos gadījumos) 2021. gada 11. novembris
Maksu noteicošo faktoru publicēšana (visiem maksājumu veicējiem) 2022. gada janvāris
Uzraudzības maksas paziņojumu izsniegšana 2022. gada maijs
Maksājuma veikšanas termiņš 2022. gada jūnijs

Kam jāmaksā uzraudzības maksa?

Visām uzraudzītajām bankām, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs.

Maksājuma veicējs

Kā aprēķina uzraudzības maksu?

Maksu aprēķina atbilstoši bankas nozīmīgumam un riska profilam. Principā lielākas bankas ar augstāku riska līmeni maksā lielāku uzraudzības maksu.

Aprēķiniet maksas apmēru

Kā jāmaksā gada uzraudzības maksa?

Uzraudzības maksu iespējams samaksāt dažādos veidos. Sīkāka informācija sniegta gada uzraudzības maksas paziņojumā.

Uzraudzības maksas paziņojums un maksājuma veikšana

Kas ir maksu noteicošie faktori?

Maksu noteicošie faktori ir dati par uzraudzītajām bankām, kurus izmanto, lai aprēķinātu gada uzraudzības maksu.

Maksu noteicošie faktori

Vai bankas situācijas pārmaiņas ietekmē gada uzraudzības maksu?

Ja notikušas pārmaiņas bankas situācijā, piemēram, mainījies tās uzraudzības statuss, anulēta atļauja vai notikusi apvienošanās, tas var ietekmēt uzraudzības maksu.

Situācijas pārmaiņas

Visas šīs sadaļas lapas