Uzraudzības maksas

ECB sedz saistībā ar uzraudzības uzdevumiem un pienākumiem radušos izdevumus, iekasējot no visām uzraudzītajām bankām gada maksu.

Svarīgākie datumi
Maksājuma veicēja nominēšanas termiņš (tikai banku grupām) 2019. gada 1. jūlijs
Maksājuma veicēja kontaktinformācijas sniegšanas termiņš 2019. gada 1. jūlijs
Maksu noteicošo faktoru iesniegšanas termiņš 2019. gada 1. jūlijs
Uzraudzības maksas paziņojuma sniegšana 2019. gada oktobris
Maksājuma veikšanas termiņš 2019. gada novembris

Kam jāmaksā uzraudzības maksa?

Visām uzraudzītajām bankām, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs.

Maksājuma veicējs

Kā aprēķina uzraudzības maksu?

Maksu aprēķina atbilstoši bankas nozīmīgumam un riska profilam. Principā lielākas bankas ar augstāku riska līmeni maksā lielākas uzraudzības maksas.

Aprēķiniet maksas apmēru

Kā jāmaksā gada uzraudzības maksa?

Uzraudzības maksu iespējams samaksāt dažādos veidos. Sīkāka informācija sniegta gada uzraudzības maksas paziņojumā.

Uzraudzības maksas paziņojums un maksājuma veikšana

Kas ir maksu noteicošie faktori?

Maksu noteicošie faktori ir dati par uzraudzītajām bankām, kurus izmanto, lai aprēķinātu gada uzraudzības maksu.

Maksu noteicošie faktori

Vai bankas situācijas pārmaiņas ietekmē gada uzraudzības maksu?

Ja notikušas pārmaiņas bankas situācijā, piemēram, mainījies tās uzraudzības statuss, anulēta atļauja vai notikusi apvienošanās, tas var ietekmēt uzraudzības maksu.

Situācijas pārmaiņas