Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Uzraudzības maksas

ECB sedz saistībā ar uzraudzības uzdevumiem un pienākumiem radušos izdevumus, iekasējot no visām uzraudzītajām bankām gada maksu.

ECB regula par uzraudzības maksām nosaka ECB gada uzraudzības maksu aprēķināšanas un iekasēšanas metodoloģiju un procedūru. Šajā banku uzraudzības interneta vietnes sadaļā sniegta papildu informācija par šo procesu.

Svarīgākie datumi
Maksājuma veicēja nominēšanas termiņš (tikai banku grupām)

2023. gada 30. septembris

Maksājuma veicēja kontaktinformācijas sniegšanas vai aktualizēšanas termiņš

2023. gada 30. septembris

Termiņš, līdz kuram var paziņot, ka netiks uzrādīti VUM neiesaistītās dalībvalstīs reģistrēto meitasuzņēmumu kopējie aktīvi un/vai riska pozīcijas (atbilstošos gadījumos)

2023. gada 30. septembris

Maksu noteicošo faktoru iesniegšanas termiņš (atbilstošos gadījumos)

2023. gada 13. novembris

Maksu noteicošo faktoru publicēšana (visiem maksājumu veicējiem)

2024. gada janvāris

Gaidāmā uzraudzības maksas paziņojumu izsniegšana

2024. gada maijs

Maksājuma veikšanas termiņš 35 dienas pēc uzraudzības maksas paziņojumu izsniegšanas

Kam jāmaksā uzraudzības maksa?

Visām uzraudzītajām bankām, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs.

Maksājuma veicējs

Kā aprēķina uzraudzības maksu?

Maksu aprēķina atbilstoši bankas nozīmīgumam un riska profilam. Principā lielākas bankas ar augstāku riska līmeni maksā lielāku uzraudzības maksu.

Aprēķiniet maksas apmēru

Kā jāmaksā gada uzraudzības maksa?

Uzraudzības maksu iespējams samaksāt dažādos veidos. Sīkāka informācija sniegta gada uzraudzības maksas paziņojumā.

Uzraudzības maksas paziņojums un maksājuma veikšana

Kas ir maksu noteicošie faktori?

Maksu noteicošie faktori ir dati par uzraudzītajām bankām, kurus izmanto, lai aprēķinātu gada uzraudzības maksu.

Maksu noteicošie faktori

Vai bankas situācijas pārmaiņas ietekmē gada uzraudzības maksu?

Ja notikušas pārmaiņas bankas situācijā, piemēram, mainījies tās uzraudzības statuss, anulēta atļauja vai notikusi apvienošanās, tas var ietekmēt uzraudzības maksu.

Situācijas pārmaiņas

Sazinieties ar uzraudzības maksu grupu

European Central Bank
Budgeting and Controlling Division
60640 Frankfurt am Main
Germany

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana