Priežiūros mokesčiai

ECB savo sąnaudas priežiūros uždaviniams ir funkcijoms vykdyti finansuoja visiems prižiūrimiems bankams taikydamas metinį mokestį.

Pagrindinės datos
Mokesčio subjekto paskyrimo (taikoma tik bankų grupėms) terminas 2019 m. liepos 1 d.
Mokesčio subjekto kontaktinių duomenų pateikimo terminas 2019 m. liepos 1 d.
Pranešimo apie mokestinius veiksnius pateikimo terminas 2019 m. liepos 1 d.
Pranešimo apie mokestį išsiuntimas 2019 m. spalio mėn.
Sumokėjimo terminas 2019 m. lapkričio mėn.

Kas turi mokėti mokestį?

Visi dalyvaujančiose šalyse įsteigti prižiūrimi bankai.

Mokesčio subjektas

Kaip apskaičiuojamas mokestis?

Konkreti kiekvieno banko mokėtina suma apskaičiuojama atsižvelgiant į banko svarbą ir rizikos profilį. Iš esmės didesni bankai, kuriems būdinga didesnė rizika, moka didesnį mokestį.

Pasiskaičiuokite mokestį

Kaip mokamas priežiūros mokestis?

Priežiūros mokestis gali būti mokamas įvairiais būdais. Išsamesnė informacija pateikta metiniame pranešime apie mokėtiną sumą.

Pranešimas apie mokestį ir mokesčio mokėjimas

Mokestiniai veiksniai – kas tai?

Mokestiniai veiksniai – tai metiniam priežiūros mokesčiui apskaičiuoti naudojami prižiūrimo banko duomenys.

Mokestiniai veiksniai