Priežiūros mokesčiai

ECB savo išlaidas priežiūros uždaviniams ir funkcijoms vykdyti finansuoja visiems prižiūrimiems bankams taikydamas metinį mokestį.

Pagrindinės datos
Mokesčio subjekto paskyrimo (taikoma tik bankų grupėms) terminas 2017 m. liepos 1 d.
Mokesčio subjekto kontaktinių duomenų pateikimo terminas 2017 m. liepos 1 d.
Pranešimo apie mokestinius veiksnius pateikimo terminas 2017 m. liepos 3 d.
Pranešimo apie mokestį išsiuntimas 2017 m. spalis
Sumokėjimo terminas 2017 m. lapkritis

Kas turi mokėti mokestį?

Visi dalyvaujančiose šalyse įsteigti prižiūrimi bankai.

Mokesčio subjektas

Kaip apskaičiuojamas mokestis?

Konkreti kiekvieno banko mokėtina suma apskaičiuojama atsižvelgiant į banko svarbą ir rizikos profilį. Iš esmės didesni bankai, kuriems būdinga didesnė rizika, moka didesnį mokestį.

Pasiskaičiuokite mokestį

Kaip mokamas priežiūros mokestis?

Priežiūros mokestis gali būti mokamas įvairiais būdais. Išsamesnės informacijos pateikta metiniame pranešime apie mokėtiną sumą.

Pranešimas apie mokestį ir mokesčio mokėjimas

Mokestiniai veiksniai – kas tai?

Mokestiniai veiksniai – tai metiniam priežiūros mokesčiui apskaičiuoti naudojami prižiūrimo banko duomenys.

Mokestiniai veiksniai