Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Toezichtsvergoedingen

De ECB dekt de kosten van haar toezichtstaken en -verantwoordelijkheden door bij alle onder toezicht staande banken een jaarlijkse vergoeding in rekening te brengen.

In de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht worden de methodologie en procedure voor het berekenen en innen van de jaarlijkse toezichtsvergoedingen van de ECB uiteengezet. Dit onderdeel van de website bankentoezicht vormt een aanvulling daarop.

Belangrijkste data
Deadline voor het aanwijzen van de vergoedingsdebiteur (alleen voor bankgroepen)

30 september 2023

Deadline voor het doorgeven of aanpassen van de contactgegevens van de vergoedingsdebiteur

30 september 2023

Deadline voor melding van het besluit om de totale activa en/of de risicoposten met betrekking tot dochterondernemingen buiten het SSM niet op te nemen in de berekening van de vergoedingsfactoren (indien van toepassing)

30 september 2023

Deadline voor het indienen van de vergoedingsfactoren (indien van toepassing)

13 november 2023

Publicatie van de vergoedingsfactoren (van alle vergoedingsdebiteuren)

januari 2024

Verwachte toezending van de vergoedingskennisgevingen

mei 2024

Betalingstermijn 35 dagen na toezending vergoedingskennisgevingen

Wie moet de vergoeding betalen?

Alle onder toezicht staande banken die zijn gevestigd in de landen die aan het Europees bankentoezicht deelnemen.

Vergoedingsdebiteur

Hoe wordt de vergoeding berekend?

De vergoeding wordt berekend aan de hand van het belang en het risicoprofiel van de bank. In principe betalen grotere banken met een hoger risicoprofiel een hogere vergoeding.

Schat uw vergoeding

Hoe moet de toezichtsvergoeding worden betaald?

De toezichtsvergoeding kan op verschillende manieren worden betaald. Details hierover worden verstrekt in de jaarlijks toegezonden vergoedingskennisgeving.

Vergoedingskennisgeving en betaling

Wat zijn de vergoedingsfactoren?

De vergoedingsfactoren zijn de gegevens over een onder toezicht staande bank die worden gebruikt om de jaarlijkse vergoeding voor toezicht te berekenen.

Vergoedingsfactoren

Is een verandering in de situatie van mijn bank van invloed op de jaarlijkse toezichtsvergoeding?

Een verandering in de situatie van uw bank kan van invloed zijn op de hoogte van de toezichtsvergoeding. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een verandering van toezichtsstatus, intrekking van een vergunning of een fusie.

Verandering van situatie

Neem contact op met het vergoedingenteam

European Central Bank
Budgeting and Controlling Division
60640 Frankfurt am Main
Duitsland

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders