Vergoedingen voor toezicht

De ECB dekt de kosten van haar toezichtstaken en -verantwoordelijkheden door bij alle onder toezicht staande banken een jaarlijkse vergoeding voor toezicht (toezichtsvergoeding) in rekening te brengen.

Belangrijkste data
Deadline voor het aanwijzen van de vergoedingsdebiteur (alleen voor bankgroepen) 1 juli 2019
Deadline voor het verstrekken van de contactgegevens van de vergoedingsdebiteur 1 juli 2019
Deadline voor het verstrekken van de vergoedingsfactoren 1 juli 2019
Toezending van vergoedingskennisgeving oktober 2019
Deadline voor betaling november 2019

Wie moet de vergoeding betalen?

Alle onder toezicht staande banken die zijn gevestigd in de deelnemende landen.

Vergoedingsdebiteur

Hoe wordt de vergoeding berekend?

De vergoeding wordt berekend aan de hand van het belang en het risicoprofiel van de bank. In principe betalen grotere banken met een hoger risicoprofiel een hogere vergoeding.

Maak een schatting van uw toezichtsvergoeding

Hoe moet de vergoeding voor toezicht worden betaald?

Er zijn verschillende manieren waarop de toezichtsvergoeding kan worden betaald. Details hierover worden verstrekt in de jaarlijks toegezonden vergoedingskennisgeving.

Vergoedingskennisgeving en betaling

Wat zijn de vergoedingsfactoren?

Vergoedingsfactoren zijn de gegevens over een onder toezicht staande bank die worden gebruikt om de jaarlijkse vergoeding voor toezicht te berekenen.

Vergoedingsfactoren

Is een verandering in de situatie van mijn bank van invloed op mijn jaarlijkse toezichtsvergoeding? 

Een verandering in de situatie van uw bank (bv. een verandering van de toezichtsstatus, intrekking van een vergunning, of een fusie) kan van invloed zijn op de toezichtsvergoeding.

Verandering van situatie