Vergoedingen voor toezicht

De ECB dekt de kosten van haar toezichtstaken en -verantwoordelijkheden door bij alle onder toezicht staande banken een jaarlijkse vergoeding in rekening te brengen.

De belangrijkste data
Deadline voor het aanwijzen van de debiteur van de vergoeding (alleen voor bankgroepen) 1 juli 2016
Deadline voor het verstrekken van de contactgegevens van de debiteur van de vergoeding 1 juli 2016
Deadline voor het verstrekken van de vergoedingsfactoren 1 juli 2016
Toezending van vergoedingskennisgeving oktober 2016
Deadline voor betaling november 2016

Wie moet betalen?

Alle onder toezicht staande banken die zijn gevestigd in de deelnemende landen.

Vergoedingsdebiteur

Hoe wordt de vergoeding berekend?

De vergoeding wordt berekend aan de hand van het belang en het risicoprofiel van de bank. In principe betalen grotere banken met een hoger risicoprofiel een hogere vergoeding.

Maak een schatting van uw toezichtsvergoeding

Hoe de vergoeding voor toezicht moet worden betaald

Er zijn verschillende manieren waarop de toezichtsvergoeding kan worden betaald. Details hierover worden verstrekt in de jaarlijks toegezonden vergoedingskennisgeving.

Vergoedingskennisgeving en betaling

Wat zijn de vergoedingsfactoren?

Vergoedingsfactoren zijn de gegevens over een onder toezicht staande bank die worden gebruikt om de jaarlijkse vergoeding voor toezicht te berekenen.

Vergoedingsfactoren