Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Besluitvorming

Als Europees toezichthouder op banken kan de ECB een aantal toezichtsbesluiten nemen die voor banken juridisch bindend zijn onder het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme.

Deze omvatten:

  • het bepalen van micro- en macroprudentiële ("buffers" voor) kapitaalvereisten
  • het nemen van besluiten inzake de status (belangrijk of minder belangrijk) van de banken onder toezicht
  • het verlenen of intrekken van bankvergunningen
  • het beoordelen van de aankoop en verkoop van gekwalificeerde deelnemingen door banken
  • het nemen van handhavingsmaatregelen en het opleggen van sancties t.a.v. belangrijke banken

Hoe worden besluiten genomen?

De Raad van Toezicht als intern orgaan van de ECB stelt conceptbesluiten op die door de Raad van Bestuur worden aangenomen onder de geen-bezwaar-procedure. Als de Raad van Bestuur niet binnen een daartoe gestelde termijn bezwaar aantekent, wordt het besluit geacht te zijn aangenomen.

Daarnaast worden overige besluiten over het algemene kader (bv. de GTM-Kaderverordening) door de Raad van Bestuur buiten de geen-bezwaar-procedure om genomen.

Functiescheiding

Om belangenconflicten tussen de monetairbeleids- en toezichthoudende verantwoordelijkheden te voorkomen waarborgt de ECB een scheiding van doelstellingen, besluitvormingsprocesssen en taken. Dit omvat een strikte scheiding van de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

Alle pagina's in dit deel

Whistleblowing