Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Deċiżjonijiet

Bħala s-superviżur bankarju tal-Unjoni Ewropea, il-BĊE jista’ jieħu għadd ta’ deċiżjonijiet superviżorji li huma legalment vinkolanti għall-banek skont il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku.

Il-BĊE jista’:

  • jiddeċiedi fuq l-istabbiliment ta’ rekwiżiti prudenzjali
  • japprova tnaqqis fil-fondi proprji
  • jistabbilixxi rekwiżiti tal-kapital mikroprudenzjali u makroprudenzjali (“bafers”)
  • jiddeċiedi fuq l-istatus ta’ sinifikanza tal-banek taħt superviżjoni
  • jawtorizza jew jirtira liċenzji bankarji
  • jivvaluta l-akkwist u l-bejgħ ta’ assi kwalifikanti
  • jiddeċiedi fuq l-adegwatezza tal-membri kollha ta’ korp maniġerjali, kemm għall-funzjonijiet maniġerjali kif ukoll għal dawk superviżorji
  • jimponi miżuri ta’ infurzar u sanzjonijiet fuq banek sinifikanti

Il-BĊE huwa marbut bir-rekwiżiti ta’ proċess ġust, li jfisser li jrid jimmotiva d-deċiżjonijiet tiegħu u jagħti lid-destinatarji d-dritt li jinstemgħu u d-dritt ta’ aċċess għad-dokumenti kollha miksuba, prodotti jew miġbura minnu matul il-proċedura superviżorja (il-“fajl superviżorju”).

Id-dmir ta’ motivazzjoni tad-deċiżjonijiet

Id-deċiżjonijiet superviżorji tal-BĊE jeħtieġ li jkunu akkumpanjati minn raġunament ċar, li jistabbilixxi l-fatti materjali, ir-raġunijiet legali u l-kunsiderazzjonijiet superviżorji li fuqhom hija bbażata d-deċiżjoni.

Id-dritt għal smigħ xieraq

Id-destinatarji tal-abbozzi ta’ deċiżjonijiet tal-BĊE li d-drittijiet tagħhom ikunu affettwati ħażin minnhom jingħataw l-opportunità li jikkummentaw dwar id-deċiżjonijiet qabel ma jiġu adottati. Minbarra li destinatarju jkun jista’ jwieġeb għall-analiżi fattwali u legali tal-BĊE, dan id-dritt jiżgura li t-teħid tad-deċiżjonijiet tal-BĊE jkun ibbażat fuq sett sħiħ ta’ informazzjoni. Fil-prinċipju, id-destinatarju jingħata ġimagħtejn iżda, f’ċirkostanzi partikolari, dan il-perjodu jista’ jitqassar għal tlett ijiem ta’ xogħol.

Id-dritt ta’ aċċess għall-fajl superviżorju

Bħala parti mid-dritt tad-difiża tagħhom, il-partijiet fi proċedura superviżorja tal-BĊE għandhom id-dritt ta’ aċċess għall-fajl superviżorju qabel ma tiġi adottata deċiżjoni li tista’ taffettwahom b’mod negattiv. L-aċċess għall-fajl huwa possibbli mill-ftuħ tal-proċedura superviżorja sakemm id-deċiżjoni tkun finali. Dan id-dritt huwa soġġett għall-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali ta’ partijiet terzi u ma jestendix għal informazzjoni kunfidenzjali.

Kif jittieħdu d-deċiżjonijiet?

Il-Bord Superviżorju, korp intern tal-BĊE, iħejji l-abbozzi tad-deċiżjonijiet, li mbagħad jiġu adottati mill-Kunsill Governattiv skont il-proċedura ta’ nuqqas ta’ oġġezzjoni. Jekk il-Kunsill Governattiv ma joġġezzjonax f’perjodu ta’ żmien definit, id-deċiżjoni titqies li tkun ġiet adottata.

Barra minn hekk, deċiżjonijiet oħra dwar il-qafas ġenerali (e.g. ir-Regolament Qafas tal-MSU) jittieħdu mill-Kunsill Governattiv lil hinn mill-proċedura ta’ nuqqas ta’ oġġezzjoni.

Prinċipju ta’ separazzjoni

Biex jiġu evitati kunflitti ta’ interess bejn il-politika monetarja u r-responsabbiltajiet superviżorji, il-BĊE jiżgura li l-għanijiet, il-proċessi ta’ kif jittieħdu d-deċiżjonijiet u l-kompiti jkunu separati. 

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)