Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odlučivanje

ESB, kao nadzorno tijelo za bankarstvo Europske unije, može donijeti niz nadzornih odluka koje su pravno obvezujuće za banke u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma (engl. Single Supervisory Mechanism, SSM).

Te odluke obuhvaćaju:

  • odlučivanje o utvrđivanju bonitetnih zahtjeva
  • odobravanje smanjenja regulatornog kapitala
  • postavljanje mikrobonitetnih i makrobonitetnih zahtjeva za »zaštitne slojeve« kapitala
  • odlučivanje o tome jesu li nadzirane banke značajne ili manje značajne
  • izdavanje ili oduzimanje odobrenja za pružanje bankovnih usluga
  • procjenu stjecanja kvalificiranih udjela i njihove prodaje
  • odlučivanje o prikladnosti svih članova upravljačkog tijela i za upravljačke i za nadzorne funkcije
  • određivanje provedbenih mjera i sankcija za značajne banke.

ESB obvezuju zahtjevi zakonitog postupanja, što znači da mora obrazložiti svoje odluke i pružiti adresatima pravo na saslušanje i pravo na pristup svim dokumentima koje je dobio, izradio ili prikupio tijekom nadzornog postupka (»nadzorni spis«).

Obveza obrazloženja odluka

Nadzornim odlukama ESB‑a prilaže se jasno obrazloženje koje sadržava značajne činjenice, pravne razloge i razmatranja povezana s nadzorom na kojima se temelji odluka.

Pravo na saslušanje

Ako bi nacrt odluke ESB‑a nepovoljno utjecao na adresatova prava, adresatu se pruža prilika da se očituje o odluci prije njezina donošenja. Time mu se omogućuje da se očituje o ESB‑ovoj analizi činjeničnog i pravnog stanja te se ujedno jamči da će ESB donijeti odluku na temelju cjelovitih informacija. Adresatu se u načelu odobravaju dva tjedna, ali u određenim okolnostima taj se rok može skratiti na tri radna dana.

Pravo na pristup nadzornom spisu

U sklopu svojeg prava na obranu stranke u nadzornom postupku ESB‑a imaju pravo pristupiti nadzornom spisu prije donošenja odluke koja bi mogla nepovoljno utjecati na njih. Pristup spisu moguć je od pokretanja nadzornog postupka do donošenja konačne odluke. To pravo podliježe obvezi zaštite poslovnih tajni trećih strana i ne obuhvaća povjerljive informacije.

Kako se donose odluke?

Nadzorni odbor, kao unutarnje tijelo ESB-a, priprema nacrte odluka koje donosi Upravno vijeće u skladu s postupkom neisticanja prigovora. Ako Upravno vijeće ne iznese prigovor unutar određenog vremenskog razdoblja, odluka se smatra donesenom.

Druge odluke o općem okviru (npr. okvirnu uredbu o SSM‑u) Upravno vijeće donosi izvan postupka neisticanja prigovora.

Načelo odvajanja

ESB razdvaja ciljeve, postupke odlučivanja i zadaće kako bi spriječio sukob interesa između dužnosti povezanih s monetarnom politikom i nadzornih dužnosti. 

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje