Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Odločanje

Kot evropski bančni nadzornik lahko ECB sprejme številne nadzorniške odločitve, ki so pravno zavezujoče za banke v enotnem mehanizmu nadzora.

Te odločitve obsegajo:

  • določanje mikro- in makrobonitetnih kapitalskih zahtev (»blažilnikov«)
  • razvrščanje nadzorovanih bank med pomembne ali manj pomembne
  • izdajo ali odvzem dovoljenja za opravljanje bančnih storitev
  • presojo pridobitev in odsvojitev kvalificiranih deležev
  • uvedbo izvršb in sankcij proti nadzorovanim bankam

Kako se odločitve sprejemajo?

Nadzorni odbor kot interni organ ECB pripravi osnutek odločitve, ki jo nato sprejme Svet ECB po postopku z neugovarjanjem. To pomeni, da se odločitev šteje za sprejeto, če ji Svet ECB v določenem času ne ugovarja.

Ostale odločitve o splošnem nadzornem okviru (npr. okvirna uredbo o enotnem mehanizmu nadzora (EMN)) sprejema Svet ECB zunaj postopka z neugovarjanjem.

Načelo ločenosti

Da ne bi prihajalo do konflikta interesov med denarno politiko in nadzorom, ECB zagotavlja ločenost ciljev, odločanja, postopkov in nalog za ti dve področji svojega delovanja. To pomeni tudi dosledno ločevanje sej Sveta ECB.

Vse strani v tem razdelku

Whistleblowing