Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Határozathozatal

Az EKB mint az Európai Unió bankfelügyelete számos felügyeleti határozatot hozhat, amely a bankok számára jogilag kötelező érvényű az egységes felügyeleti mechanizmus alapján.

A határozatok az alábbi témakörökre vonatkozhatnak:

  • prudenciális követelmények felállítása
  • a szavatolótőke csökkentésének jóváhagyása
  • a mikro- és makroprudenciális tőkekövetelmények („puffer”) meghatározása
  • a felügyelt bankok jelentőségi státusza
  • banki működési engedély kibocsátása és bevonása
  • befolyásoló részesedés szerzésének és elidegenítésének értékelése
  • mind az irányítási, mind a felügyeleti funkciók tekintetében a vezető testület tagjainak alkalmassága
  • jelentős bankokat érintő végrehajtási intézkedések és szankciók elrendelése

Az EKB-t kötik a jogszerű eljárás követelményei, köteles a határozatokat megindokolni, és biztosítania kell a címzetteknek a meghallgatáshoz való jogot és a felügyeleti eljárás során megszerzett, ill. összeállított valamennyi dokumentumba (felügyeleti ügyiratba) való betekintést.

A határozatindoklási kötelezettség

Az EKB felügyeleti határozataihoz világos indoklást kell csatolni, amely tartalmazza a határozatot megalapozó lényeges tényeket, jogi indokokat és felügyeleti megfontolásokat.

A meghallgatáshoz való jog

Az EKB határozattervezeteinek azon címzettjei, akiknek a jogait az adott határozat hátrányosan érintené, az elfogadás előtt meg tudják tenni észrevételeiket. Ez a jog amellett, hogy lehetővé teszi a címzettnek az EKB ténybeli és jogi elemzésére való választ, biztosítja, hogy az EKB döntéshozatala teljes körű információkon alapuljon. A címzettnek elvben két hét áll rendelkezésére, de bizonyos körülmények esetén a határidő három munkanapra csökkenthető.

Jog a felügyeleti ügyiratokba való betekintéshez

Védelmi joguk részeként az EKB felügyeleti eljárásában részt vevőknek jogukban áll betekinteni a felügyeleti iratokba még a számukra esetlegesen kedvezőtlen határozat elfogadása előtt. Erre a felügyeleti eljárás megindításától a végleges döntésig van lehetőségük. A jog harmadik személy üzleti titkainak védelme mellett gyakorolható, és nem terjed ki titkos információkra.

A határozathozatal menete

A Felügyeleti Testület az EKB belső testületeként határozattervezeteket készít, amelyeket a Kormányzótanács a kifogásról való lemondáson alapuló eljárással fogad el. Amennyiben a tanács meghatározott határidőn belül nem emel kifogást ellene, a határozat elfogadottnak tekintendő.

Ugyanakkor az általános feltételrendszerrel (pl. az SSM-keretrendelet) kapcsolatos egyéb határozatokat a Kormányzótanács a kifogásról való lemondáson alapuló eljáráson kívül hozza.

Az elkülönítés elve

A monetáris politikai és a felügyeleti hatáskörök közötti összeférhetetlenség megelőzése érdekében az EKB biztosítja a célok, a határozathozatali folyamat és a feladatok különválasztását. 

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése