Menu


Döntéshozatal

Európai bankfelügyeletként az EKB több olyan felügyeleti döntés meghozatalára is jogosult, amely jogilag kötelező erejű az egységes felügyeleti mechanizmus alá tartozó bankokra.

Ezek az alábbiak:

  • mikro- és makroprudenciális tőkekövetelmények (ún. „pufferek”) meghatározása;
  • a felügyelt bankok jelentőségének megállapítása;
  • banki engedélyek kibocsátása és visszavonása;
  • a bankok befolyásoló részesedésszerzésének és -eladásának értékelése;
  • végrehajtási intézkedések foganatosítása, valamint szankciók kiszabása a jelentősnek minősített bankokkal szemben.

Mi a döntéshozatal menete?

A Felügyeleti Testület mint az EKB belső testülete határozattervezeteket készít, amelyeket a Kormányzótanács a kifogásról való lemondáson alapuló eljárás keretében elfogad. Amennyiben a Kormányzótanács meghatározott időtartamon belül nem emel kifogást, a határozatot elfogadottnak tekintik.

Outline of the Non-Objection Procedure in the SSM

Ugyanakkor az általános feltételrendszerrel (pl. az SSM-keretrendelet) kapcsolatos egyéb határozatokat a Kormányzótanács a kifogásról való lemondáson alapuló eljárás keretein kívül hozza.

A különválasztás elve

A monetáris politika és a felügyeleti hatáskör közötti összeférhetetlenség elkerülése érdekében az EKB biztosítja a célok, a döntéshozatali folyamat és a feladatok különválasztását. Ennek értelmében a Kormányzótanács e két tárgyban tartott üléseit is szigorúan elkülönítik.