Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Proces decyzyjny

Jako instytucja sprawująca nadzór nad bankami w Europie EBC może podejmować różne decyzje, które są prawnie wiążące dla banków objętych Jednolitym Mechanizmem Nadzorczym.

Decyzje te obejmują:

  • wyznaczanie mikro- i makroostrożnościowych wymogów (buforów) kapitałowych
  • określanie istotności nadzorowanych banków
  • udzielanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności bankowej
  • ocenę transakcji zakupu i sprzedaży znacznych pakietów akcji
  • stosowanie środków egzekwowania prawa wobec banków istotnych i nakładanie sankcji na takie banki

Jak zapadają decyzje?

Projekty decyzji opracowuje Rada ds. Nadzoru, wewnętrzny organ EBC. Następnie są one uchwalane przez Radę Prezesów. Odbywa się to w trybie zatwierdzenia przy braku sprzeciwu: jeżeli Rada Prezesów w określonym terminie nie zgłosi sprzeciwu, decyzję uznaje się za przyjętą.

Ten tryb nie dotyczy decyzji Rady Prezesów dotyczących ogólnych przepisów prawnych (np. rozporządzenia ramowego w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego).

Zasada rozdziału funkcji

Aby nie dopuścić do konfliktu interesów między polityką pieniężną a funkcją nadzoru, Europejski Bank Centralny utrzymuje rozdział celów, procesów decyzyjnych i zadań obu tych pionów. Obejmuje to także organizację odrębnych posiedzeń Rady Prezesów.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości