Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodovanie

Ako európsky orgán bankového dohľadu môže ECB v oblasti dohľadu prijímať viacero rozhodnutí, ktoré sú pre banky v rámci jednotného mechanizmu dohľadu právne záväzné.

Rozhodnutia v oblasti dohľadu:

  • nastavenie mikro a makroprudenciálnych kapitálových požiadaviek a rezerv
  • rozhodovanie o statuse významnosti dohliadaných bánk
  • udeľovanie a odoberanie bankových povolení
  • posudzovanie nadobudnutia a prevodu kvalifikovaných účastí jednotlivých bánk
  • ukladanie sankcií a donucovacích opatrení významným bankám

Akým spôsobom sa rozhodnutia prijímajú?

Rada pre dohľad ako vnútorný orgán ECB vypracúva návrhy rozhodnutí, ktoré Rada guvernérov prijíma v rámci postupu vychádzajúceho z implicitného súhlasu. Ak Rada guvernérov v rámci stanovenej časovej lehoty nevznesie žiadne námietky, rozhodnutia sa považujú za prijaté.

Ďalšie rozhodnutia o všeobecnom rámci (napr. nariadenie o rámci SSM) Rada guvernérov prijíma mimo postupu vychádzajúceho z implicitného súhlasu.

Zásada oddelenia funkcií

V záujme predchádzania stretom záujmov medzi menovopolitickou funkciou a funkciou dohľadu ECB zaručuje oddelenie cieľov, rozhodovacích procesov a úloh. Jedným z príslušných opatrení je aj prísne oddelenie zasadaní Rady guvernérov.

Všetky stránky v tejto sekcii

Whistleblowing