Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Procesul decizional

În calitate de autoritate de supraveghere bancară a Uniunii Europene, BCE poate lua o serie de decizii de supraveghere, obligatorii din punct de vedere juridic pentru băncile aflate sub jurisdicția Mecanismului unic de supraveghere.

Printre aceste decizii se numără:

  • adoptarea de decizii cu privire la stabilirea cerințelor prudențiale;
  • aprobarea reducerilor de fonduri proprii;
  • stabilirea cerințelor privind fondurile proprii la nivel microprudențial și macroprudențial („amortizoare de capital”);
  • stabilirea caracterului semnificativ al băncilor supravegheate;
  • acordarea sau retragerea autorizațiilor băncilor;
  • evaluarea achizițiilor și cedărilor de participații calificate;
  • adoptarea de decizii privind caracterul adecvat al tuturor membrilor unui organ de conducere, atât pentru funcțiile de conducere, cât și pentru cele de supraveghere;
  • impunerea de măsuri de executare și sancțiuni băncilor semnificative.

BCE are obligația de a respecta cerințele unui proces echitabil, ceea ce înseamnă că trebuie să își motiveze deciziile și să acorde destinatarilor dreptul de a fi audiați și dreptul de a accesa toate documentele pe care le-a obținut, produs sau reunit în cursul procedurii de supraveghere („dosarul de supraveghere”).

Obligația de a motiva deciziile

Deciziile de supraveghere ale BCE trebuie să fie însoțite de o justificare clară, care să prezinte faptele materiale, temeiurile juridice și considerentele în materie de supraveghere pe care își fundamentează deciziile.

Dreptul de a fi audiat

Destinatarii proiectelor de decizii ale BCE ale căror drepturi ar fi afectate de acestea au posibilitatea de a formula observații cu privire la decizii înainte de adoptarea acestora. Pe lângă faptul că permite unui destinatar să răspundă la analiza factuală și juridică a BCE, acest drept asigură că procesul decizional al BCE se bazează pe un set complet de informații. În principiu, destinatarului i se acordă două săptămâni, dar, în anumite circumstanțe, acest termen poate fi redus la trei zile lucrătoare.

Dreptul de acces la dosarul de supraveghere

Ca parte a dreptului acestora la apărare, părțile la o procedură a BCE în materie de supraveghere au dreptul de a accesa dosarul de supraveghere înainte de adoptarea unei decizii care le poate afecta. Accesul la dosar este posibil de la deschiderea procedurii de supraveghere până la decizia finală. Acest drept face obiectul protejării secretelor de afaceri ale terților și nu se extinde la informațiile confidențiale.

Cum sunt luate deciziile?

Consiliul de supraveghere, în calitate de structură internă a BCE, elaborează propunerile de decizie, care sunt adoptate de Consiliul guvernatorilor în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenţei unei obiecţii. În cazul absenței unei obiecții din partea Consiliului guvernatorilor într-un interval definit, decizia este considerată adoptată.

În ceea ce privește alte decizii privind cadrul general (de exemplu, Regulamentul-cadru privind MUS), acestea sunt adoptate de Consiliul guvernatorilor în afara procedurii aplicabile în cazul absenței unei obiecții.

Principiul separării

Pentru a preîntâmpina conflictele de interese între atribuțiile de politică monetară și cele de supraveghere, BCE are în vedere separarea obiectivelor, a proceselor decizionale și a responsabilităților. 

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate