Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Procesul decizional

În calitate de autoritate de supraveghere bancară la nivel european, BCE poate lua o serie de decizii de supraveghere bancară, obligatorii din punct de vedere juridic pentru băncile aflate sub jurisdicția Mecanismului unic de supraveghere.

Printre aceste decizii se numără:

  • stabilirea cerințelor privind fondurile proprii la nivel microprudențial și macroprudențial (amortizoare de capital);
  • stabilirea caracterului semnificativ al băncilor supravegheate;
  • acordarea sau retragerea autorizațiilor băncilor;
  • evaluarea achizițiilor și a cedărilor de participații calificate ale băncilor;
  • aplicarea de măsuri executorii și de sancțiuni băncilor semnificative.

Cum sunt luate deciziile?

Consiliul de supraveghere, în calitate de structură internă a BCE, elaborează propunerile de decizie, care sunt adoptate de Consiliul guvernatorilor în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenţei unei obiecţii. În cazul absenței unei obiecții din partea Consiliului guvernatorilor într-un interval definit, decizia este considerată adoptată.

În ceea ce privește alte decizii privind cadrul general (de exemplu, Regulamentul-cadru privind MUS), acestea sunt adoptate de Consiliul guvernatorilor în afara procedurii aplicabile în cazul absenței unei obiecții.

Principiul separării

Pentru a preîntâmpina conflictele de interese între atribuțiile de politică monetară și cele de supraveghere, BCE are în vedere separarea obiectivelor, a proceselor decizionale și a responsabilităților. Acest lucru presupune și separarea strictă a ședințelor Consiliului guvernatorilor.

Toate paginile din această secțiune

Whistleblowing