Menu


Procesul decizional

În calitate de autoritate de supraveghere bancară la nivel european, BCE poate lua o serie de decizii de supraveghere bancară, obligatorii din punct de vedere juridic pentru băncile aflate sub jurisdicția Mecanismului unic de supraveghere.

Printre aceste decizii se numără:

  • stabilirea cerințelor privind fondurile proprii la nivel microprudențial și macroprudențial (amortizoare de capital);
  • stabilirea caracterului semnificativ al băncilor supravegheate;
  • acordarea sau retragerea autorizațiilor băncilor;
  • evaluarea achizițiilor și a cedărilor de participații calificate ale băncilor;
  • aplicarea de măsuri executorii și de sancțiuni băncilor semnificative.

Cum sunt luate deciziile?

Consiliul de supraveghere, în calitate de structură internă a BCE, elaborează propunerile de decizie, care sunt adoptate de Consiliul guvernatorilor în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenţei unei obiecţii. În cazul absenței unei obiecții din partea Consiliului guvernatorilor într-un interval definit, decizia este considerată adoptată.

Outline of the Non-Objection Procedure in the SSM

În ceea ce privește alte decizii privind cadrul general (de exemplu, Regulamentul-cadru privind MUS), acestea sunt adoptate de Consiliul guvernatorilor în afara procedurii aplicabile în cazul absenței unei obiecții.

Principiul separării

Pentru a preîntâmpina conflictele de interese între atribuțiile de politică monetară și cele de supraveghere, BCE are în vedere separarea obiectivelor, a proceselor decizionale și a responsabilităților. Acest lucru presupune și separarea strictă a ședințelor Consiliului guvernatorilor.