Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Lēmumu pieņemšana

Kā Eiropas banku uzraugs ECB var pieņemt virkni uzraudzības lēmumu, kas ir juridiski saistoši Vienotajā uzraudzības mehānismā iesaistītajām bankām.

Piemēram:

  • noteikt mikroprudenciālo un makroprudenciālo prasību rezerves;
  • pieņemt lēmumu par uzraudzīto banku nozīmīguma statusu;
  • izsniegt vai anulēt atļaujas banku darbībai;
  • vērtēt banku veikto aktīvu iegādi un pārdošanu;
  • īstenot izpildi nodrošinošus pasākumus un sankcijas attiecībā pret nozīmīgām bankām.

Kā tiek pieņemti lēmumi?

Uzraudzības valde, kas ir ECB iekšēja struktūra, sagatavo lēmumu projektus, kurus ECB Padome pieņem, pamatojoties uz iebildumu neizteikšanas procedūru. Ja Padome noteiktā laikposmā neizsaka iebildumus, lēmumu uzskata par pieņemtu.

Taču citus lēmumus par vispārējo regulējumu Padome pieņem, neizmantojot lēmumu neizteikšanas procedūru (piemērs – VUM pamatregula).

Nošķirtības princips

Lai novērstu interešu konfliktu starp monetārās politikas un uzraudzības uzdevumiem, ECB nodrošina mērķu, lēmumu pieņemšanas procesu un uzdevumu nošķirtību. Lai to nodrošinātu, tiek rīkotas atsevišķas Padomes sanāksmes.

Visas šīs sadaļas lapas

Whistleblowing