Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Sprendimų priėmimas

ECB, kaip Europos Sąjungos bankų priežiūrą vykdanti institucija, gali priimti įvairius priežiūros sprendimus. Bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujantiems bankams šie sprendimai yra teisiškai privalomi.

Šiais sprendimais:

  • nustatomi prudenciniai reikalavimai;
  • patvirtinamas nuosavų lėšų sumažinimas;
  • nustatomi mikroprudenciniai ir makroprudenciniai kapitalo pakankamumo (rezervo) reikalavimai;
  • nustatomas prižiūrimų bankų svarbos statusas;
  • išduodami ir panaikinami bankų veiklos leidimai;
  • vertinami kvalifikuotųjų akcijų paketų įsigijimo ir perleidimo sandoriai;
  • nustatomas visų valdymo organo narių tinkamumas tiek valdymo, tiek priežiūros funkcijoms;
  • skiriamos vykdymo užtikrinimo priemonės ir sankcijos svarbiems bankams.

ECB privalo laikytis tinkamo proceso reikalavimų, t. y. privalo pagrįsti savo sprendimus ir suteikti jų adresatams teisę būti išklausytiems bei teisę susipažinti su visais priežiūros procedūros metu ECB gautais, parengtais ar surinktais dokumentais (toliau – priežiūros byla).

Pareiga pagrįsti sprendimus

ECB priežiūros sprendimai turi būti aiškiai pagrįsti – juose turi būti išdėstyti reikšmingi faktai, teisinės priežastys ir su priežiūra susiję sprendimo motyvai.

Teisė būti išklausytam

ECB sprendimų projektų adresatams, kurių teisėms sprendimai turėtų neigiamos įtakos, suteikiama galimybė pateikti pastabas dėl tų sprendimų prieš juos priimant. Šia teise sprendimo adresatui ne tik suteikiama galimybė reaguoti į ECB atliktą faktų ir teisinę analizę, bet ir užtikrinama, kad ECB sprendimai būti priimami vadovaujantis visa informacija. Adresatui dažniausiai suteikiamos dvi savaitės, tačiau ypatingomis aplinkybėmis šis laikotarpis gali būti sutrumpintas iki trijų darbo dienų.

Teisė susipažinti su priežiūros byla

Naudodamosi teise į gynybą ECB priežiūros procedūros šalys turi teisę susipažinti su priežiūros byla prieš priimant sprendimą, galintį joms turėti neigiamos įtakos. Susipažinti su byla galima nuo tada, kai pradedama priežiūros procedūra, iki galutinio sprendimo priėmimo. Naudojantis šia teise turi būti laikomasi trečiųjų šalių verslo paslapčių apsaugos reikalavimų. Ji negalioja konfidencialiai informacijai.

Kaip sprendimai priimami?

Priežiūros valdyba, kaip ECB struktūrinis padalinys, rengia sprendimų projektus. Juos pagal neprieštaravimo tvarką priima Valdančioji taryba. Jeigu Valdančioji taryba per nustatytą laiką nepareiškia prieštaravimo, sprendimas laikomas priimtu.

Sprendimus dėl bendrų pamatinių dalykų (pvz., BPM pagrindų reglamento) Valdančioji taryba priima netaikydama neprieštaravimo tvarkos.

Funkcijų atskyrimo principas

Kad vykdant pinigų politikos ir priežiūros funkcijas būtų išvengta interesų konfliktų, ECB užtikrina, kad šių funkcijų tikslai, sprendimų priėmimo procesai ir uždaviniai būtų atskirti. 

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus