Menu


Sprendimų priėmimas

ECB, kaip Europos bankų priežiūrą vykdanti institucija, gali priimti įvairius priežiūros sprendimus. Bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujantiems bankams šie sprendimai yra teisiškai privalomi.

Šiais sprendimais:

  • nustatomi mikroprudenciniai ir makroprudenciniai kapitalo pakankamumo (rezervo) reikalavimai;
  • nustatoma prižiūrimų bankų svarba;
  • išduodami veiklos leidimai bankams ir šie leidimai panaikinami;
  • vertinami bankų sudaromi kvalifikuotųjų akcijų paketų įsigijimo ir perleidimo sandoriai;
  • skiriamos vykdymo užtikrinimo priemonės ir sankcijos svarbiems bankams.

Kaip sprendimai priimami?

Priežiūros valdyba, kaip ECB struktūrinis padalinys, rengia sprendimų projektus, o sprendimus pagal neprieštaravimo tvarką priima Valdančioji taryba. Jeigu Valdančioji taryba per nustatytą laiką nepareiškia prieštaravimo, sprendimas laikomas priimtu.

Outline of the Non-Objection Procedure in the SSM

Sprendimus dėl pamatinių dalykų (pvz., BPM pagrindų reglamento) Valdančioji taryba priima netaikydama neprieštaravimo tvarkos.

Funkcijų atskyrimo principas

Kad būtų išvengta interesų konfliktų vykdant pinigų politikos ir priežiūros funkcijas, ECB užtikrina, kad būtų atskirti šių funkcijų tikslai, sprendimų priėmimo procesai ir uždaviniai. Tai reiškia, kad ir Valdančiosios tarybos posėdžiai vyksta atskirai.