Menu

Responsabbiltà

Il-kompiti superviżorji huma responsabbiltà ġdida importanti għall-BĊE u jġibu magħhom rekwiżiti xierqa ta' responsabbiltà.

Ir-responsabbilta hija essenzjali għat-trasparenza, il-leġittimità u l-indipendenza tad-deċiżjonijiet superviżorji.

Parlament Ewropew u Kunsill tal-UE

Ir-Regolament MSU jistabbilixxi qafas wiesa' u robust ta’ responsabbiltà. Il-mod li bih se jitwettqu fil-prattika r-rekwiżiti ta' responsabbiltà huwa mfisser fi:

  • Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew u l-BĊE
  • Memorandum ta' Qbil bejn il-Kunsill tal-UE u l-BĊE
Mezzi ewlenin tar-responsabbiltà
Laqgħat u skambji ta’ opinjonijiet Il-President tal-Bord Superviżorju tattendi regolarment laqgħat u skambji ta' opinjonijiet fil-Parlament Ewropew, u fl-Eurogrupp fil-preżenza tal-Istati Membri kollha li jipparteċipaw fil-MSU.
Mistoqsijiet bil-miktub Il-Membri tal-Parlament Ewropew u l-Eurogrupp jistgħu jagħmlu mistoqsijiet bil-miktub lill-President tal-Bord Superviżorju.
Rapporti Annwali Il-BĊE jibgħat rapporti annwali dwar kif ikun wettaq il-kompiti superviżorji tiegħu lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-UE, l-Eurogrupp, il-Kummissjoni Ewropea u l-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri parteċipanti.

Dikjarazzjonijiet tal-membri tal-Bord Superviżorju

Dikjarazzjonijiet ta’ konformità
Dikjarazzjonijiet ta’ interessi