Menu

Atbildība

Sākot pildīt uzraudzības pienākumus, ECB uzņēmusies jaunu nozīmīgu atbildību un attiecīgi arī atbilstošas pārskatatbildības prasības.

Pārskatatbildība ir svarīga, lai nodrošinātu uzraudzības lēmumu caurredzamību, leģitimitāti un neatkarību.

Eiropas Parlaments un ES Padome

VUM regula paredz visaptverošu un stingru pārskatatbildības regulējumu. Pārskatatbildības prasību īstenošana praksē sīkāk skaidrota:

  • iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu un ECB;
  • saprašanās memorandā starp ES Padomi un ECB.
Pārskatatbildības nodrošināšanas galvenie kanāli
Uzklausīšanas un viedokļu apmaiņa Uzraudzības valdes priekšsēdētājs regulāri piedalās Eiropas Parlamenta sēdēs un viedokļu apmaiņās, kā arī apmeklē Eurogrupas sanāksmes, piedaloties pārstāvjiem no visām dalībvalstīm, kas pievienojušās VUM.
Rakstiski jautājumi Eiropas Parlamenta un Eurogrupas locekļi var rakstiski vērsties pie Uzraudzības valdes priekšsēdētāja ar jautājumiem.
Gada pārskati ECB iesniedz gada pārskatu par uzraudzības uzdevumu īstenošanu Eiropas Parlamentam, ES Padomei, Eurogrupai, Eiropas Komisijai un iesaistīto dalībvalstu parlamentiem.

Uzraudzības valdes locekļu deklarācijas

Atbilstības deklarācijas
Interešu deklarācijas