Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Pārskatatbildība

Uzraudzības uzdevumu īstenošana Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros ir viens no ECB galvenajiem pienākumiem, un tas saistīts ar atbilstošām pārskatatbildības prasībām.

Uzziniet vairāk par pārskatatbildību ECB

Pārskatatbildība ir svarīga, lai nodrošinātu uzraudzības lēmumu caurredzamību, leģitimitāti un neatkarību.

Eiropas Parlaments, ES Padome un Eiropas Revīzijas palāta

VUM regula paredz visaptverošu un stingru pārskatatbildības regulējumu. Pārskatatbildības prasību īstenošana praksē sīkāk skaidrota:

Pārskatatbildības nodrošināšanas galvenie kanāli
Uzklausīšanas sanāksmes un viedokļu apmaiņa Uzraudzības valdes priekšsēdētājs regulāri piedalās Eiropas Parlamenta sēdēs un viedokļu apmaiņās, kā arī apmeklē Eurogrupas sanāksmes, piedaloties pārstāvjiem no visām dalībvalstīm, kas pievienojušās VUM.
Rakstiski jautājumi Eiropas Parlamenta un Eurogrupas locekļi var vērsties pie Uzraudzības valdes priekšsēdētāja ar rakstiskiem jautājumiem.
Gada pārskati ECB iesniedz gada pārskatu par uzraudzības uzdevumu īstenošanu Eiropas Parlamentam, ES Padomei, Eurogrupai, Eiropas Komisijai un VUM iesaistīto dalībvalstu parlamentiem.

Revīzijas ziņojumi

Eiropas Revīzijas palāta var veikt revīziju par darbības efektivitāti saistībā ar ECB uzraudzības uzdevumu pārvaldību. ECB atbildes uz revīzijas ziņojumā sniegtajiem apsvērumiem tiek publicētas revīzijas ziņojuma pielikumā.

Uzraudzības valdes locekļu deklarācijas

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Juridiskā dokumentācija

Regulatīvā vide

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana