Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Zodpovednosť

Výkon úloh dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) predstavuje jednu z hlavných úloh ECB, na ktorú sa vzťahujú príslušné požiadavky v oblasti zodpovednosti.

Viac o zodpovednosti ECB

Zodpovednosť je nevyhnutným predpokladom transparentnosti, legitímnosti a nezávislosti rozhodnutí dohľadu.

Európsky parlament, Rada EÚ a Európsky dvor audítorov

Nariadenie o SSM stanovuje komplexný a spoľahlivý rámec zodpovednosti. Spôsob plnenia požiadaviek na zodpovednosť v praxi bližšie upravuje:

Hlavné línie zodpovednosti
Vypočutia a výmeny názorov Predseda Rady pre dohľad sa zúčastňuje na pravidelných vypočutiach a výmenách názorov v Európskom parlamente a v Euroskupine za prítomnosti všetkých členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na SSM.
Písomné otázky Poslanci Európskeho parlamentu a členovia Euroskupiny môžu predsedovi Rady pre dohľad adresovať písomné otázky.
Výročné správy ECB predkladá Európskemu parlamentu, Rade EÚ, Euroskupine, Európskej komisii a parlamentom členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na SSM, výročné správy o plnení svojich úloh v oblasti dohľadu.

Správy o audite

Európsky dvor audítorov môže vykonávať audit prevádzkovej efektívnosti riadenia úloh ECB v oblasti dohľadu. Odpovede ECB na zistenia auditu sú zverejnené v prílohe správy o audite.

Vyhlásenia členov Rady pre dohľad

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Súvisiace materiály

Právne dokumenty

Regulačné prostredie

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)