Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Odpovědnost

Plnění úkolů dohledu v rámci jednotného mechanismu dohledu je jednou z hlavních povinností ECB a jsou s ní spojeny příslušné požadavky na odpovědnost.

Více informací o odpovědnosti ECB

Odpovědnost je zásadní pro transparentnost, legitimitu a nezávislost rozhodnutí týkajících se dohledu.

Evropský parlament, Rada EU a Evropský účetní dvůr

Nařízení o SSM stanovuje komplexní a spolehlivý rámec odpovědnosti. Způsob plnění požadavků na odpovědnost v praxi je vysvětlen v:

Hlavní zdroje odpovědnosti
Slyšení a výměny názorů Předseda Rady dohledu dochází na pravidelná slyšení a výměny názorů v Evropském parlamentu a v Euroskupině za přítomnosti všech členských států, které se účastní jednotného mechanismu dohledu (dále též „SSM“).
Písemné dotazy Poslanci Evropského parlamentu a členové Euroskupiny se mohou na předsedu Rady dohledu obracet s písemnými dotazy.
Výroční zprávy ECB předkládá Evropskému parlamentu, Radě EU, Euroskupině, Evropské komisi a národním parlamentům členských států účastnících se jednotného mechanismu dohledu výroční zprávy o plnění svých úkolů týkajících se dohledu.

Zprávy o auditu

Evropský účetní dvůr může provádět audity provozní účinnosti řízení úkolů ECB týkajících se dohledu. Odpovědi ECB na připomínky ve zprávě o auditu se zveřejňují v její příloze.

Prohlášení členů Rady dohledu

VIZ TAKÉ

Související informace

Právní dokumenty

Regulatorní prostředí

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)