Menu

Odpovědnost

Převzetí úkolů týkajících se dohledu je významnou novou povinností ECB, se kterou se pojí příslušné požadavky na odpovědnost.

Odpovědnost je zásadní pro transparentnost, legitimitu a nezávislost rozhodnutí týkajících se dohledu.

Evropský parlament a Rada EU

Nařízení o SSM stanovuje komplexní a spolehlivý rámec odpovědnosti. Způsob plnění požadavků na odpovědnost v praxi je vysvětlen v:

  • interinstitucionální dohodě mezi Evropským parlamentem a ECB
  • memorandu o porozumění mezi Radou EU a ECB
Hlavní zdroje odpovědnosti
Slyšení a výměny názorů Předseda Rady dohledu dochází na pravidelná slyšení a výměny názorů v Evropském parlamentu a v Euroskupině za přítomnosti všech členských států, které se účastní SSM.
Písemné otázky Poslanci Evropského parlamentu a členové Euroskupiny se mohou na předsedu Rady dohledu obracet s písemnými otázkami.
Výroční zprávy ECB předkládá Evropskému parlamentu, Radě EU, Euroskupině, Evropské komisi a národním parlamentům zúčastněných členských států výroční zprávy o plnění svých úkolů týkajících se dohledu.

Prohlášení členů Rady dohledu

Prohlášení o shodě
Prohlášení o zájmech